Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv

Københavns nye fjernbusterminal forsinkes et år

Af Thomas de Laine

Hvis man går over Dybbølsbro i København, kan man se, at byggeriet af Københavns nye fjernbusterminal i Carsten Niebuhrs Gade er ganske langt fremme. Planen var da også, at terminalen skulle være klar til åbning til sommer, men sådan kommer det ikke til at gå. Der mangler nemlig en væsentlig, men mindre synlig installation: et såkaldt intelligent trafiksystem, forkortet ITS.

Københavns Busterminal, som fjernbusterminalen officielt hedder, bliver en ubemandet terminal, som fjernbusoperatørerne betaler for at bruge. Bussernes adgang til terminalen, anvisning af holdepladser, trafikinformation til de rejsende og afregningen med fjernbusoperatørerne vil fungere ved hjælp af ITS-systemet. Men efter to udbudsrunder i løbet af efteråret 2022 er der stadig ikke kommet tilbud på levering af ITS-systemet, som derfor skal sendes i udbud for tredje gang. Dermed er tidsplanen skredet, og fjernbusterminalen vil ikke blive åbnet, før systemet er klart til brug.

Den nye forventede åbning er forsommeren 2024, altså knap et år senere end hidtil planlagt. Projektet er allerede tidligere blevet både forsinket og fordyret, og de nuværende forhold for fjernbusserne i Ingerslevsgade på den modsatte side af Dybbølsbro er svært utilfredsstillende. Så det var nok en lettelse for mange, da første spadestik til anlægget af Københavns Busterminal blev taget i juni 2022.

Selve terminalen får 15 pladser til fjernbusser og vil kunne betjene omkring 195 af slagsen om dagen. Terminalen får direkte adgang ad en ny trappe fra Dybbølsbro, som står i forbindelse med Dybbølsbro S-togsstation, hvorfra der er ét stop med S-tog til Hovedbanegården og afgang hvert andet minut i hverdagsdagtimerne. Der forventes 1,4 mio. fjernbuspassagerer i terminalen årligt, og selvom terminalen bliver ubemandet, vil der være indendørs ventesal og toiletter mv.

Vejdirektoratet er bygherre på fjernbusterminalen, men Københavns Kommune bliver ejer af den. Den daglige drift skal dog håndteres af Movia, og fjernbusterminalens åbningstid bliver koblet til bemandingen af Movias vagtplads. I praksis vil terminalen derfor være lukket nogle timer hver nat, hvor den ikke kan ekspedere busser. Fjernbusser vil heller ikke kunne tage længere ophold i terminalen og må i de tilfælde søge parkering andre steder i byen. Men som fjernbuspassager vil man komme til at opleve overordentligt forbedrede vente-, af- og påstigningsforhold.

Kilder: Pressemeddelelse fra Vejdirektoratet 16.03.23 mv.