Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2020

Fjernbusterminal ved Dybbølsbro klar til 2023

Af Thomas de Laine

Swebus-turistbus i Ingerslevsgade
Ingerslevsgade mellem Hovedbanegården og Dybbølsbro har i årtier været anvendt af turistbusser og senere fjernbusser til både passagerudveksling og parkering. For 15 år siden havde fjernbuskørslen dog endnu ikke det omfang, den har i dag, men her ses en Swebus-ledbus i brug som turistbus i Ingerslevgade 24. maj 2005. Foto: Thomas de Laine.

Den fjernbusterminal, København gennem årtier har manglet, er nu endelig på vej. I forårets løb faldt finansieringen nemlig på plads, så den nye fjernbusterminal ved Dybbølsbro, som Myldretid tidligere har omtalt, kan blive en realitet. Den vil koste ca. 80 mio. kr. at anlægge, og det endte sådan, at Københavns Kommune betaler den første halvdel og staten den næste fjerdedel, mens resten skal finansieres som brugerbetaling af fjernbusoperatørerne. Arbejdet går nu videre med forventet ibrugtagning af terminalen omkring årsskiftet 2022/23.

Placeringen af den nye fjernbusterminal bliver ved Dybbølsbro. Den skal ligge langs nordvestsiden af Carsten Niebuhrs Gade, der løber parallelt med banelegemenet på sydøstsiden af broen (Fisketorvssiden) og krydser under denne. Terminalen ventes i 2030 at skulle betjene 195 busser i et gennemsnitligt hverdagsdøgn og 240 på en fredag. Den endelige udformning af terminalen er endnu ikke besluttet, men det ligger fast, at de rejsende får direkte adgang til terminalen fra Dybbølsbro. Selve Dybbølsbro blev i 2019 udvidet, så der nu er betydelig bedre plads til fodgængere.

Den nye fjernbusterminal skal træde i stedet for den noget kaotiske anvendelse af Ingerslevsgade til stoppesteder for og parkering af fjernbusser og i øvrigt også de fjernbusstoppesteder, der i dag findes i Bernstorffsgade (Bornholmerbussen) og ved Valby station (Flixbus' tidligere Abildskou-rute til Aarhus). Disse tre forskellige holdesteder bruges i dag af 1,4 mio. fjernbuspassagerer om året. Den nye terminal ventes i 2030 at have ca. 2,2 mio. passagerer årligt.

Blandt kravene til den nye terminal er, at den skal have 12 holdepladser til busser op til 15 m og 3 til 18 m-ledbusser, en terminalbygning og adgang til Dybbølsbro. Broen vil kunne nås via en elevator eller faste trapper, altså ligesom perronerne på Dybbølsbro station. Hertil kommer kys & kør-pladser, taxaholdeplads og cykelparkering.

Da der fortsat kan være mange busser at ekspedere, er det ikke hensigten, at hver fjernbusoperatør eller -rute får faste pladser. I stedet får ankommende busser anvist en plads. Tilsvarende skal man som passager konsultere elektroniske afgangstavler for at finde den rigtige perron - altså forhold nogenlunde som det kendes fra busterminalerne ved banegårdene i Aalborg og Vejle. Disse elektroniske systemer vil med stor sandsynlighed være koblet til en identifikation af busserne og afregningen med operatørerne, idet terminalens drift - og som nævnt også til dels anlæg - indebærer brugerbetaling.

Blandt de endnu uafklarede spørgsmål er, om terminalen skal bygges, så busserne kører igennem den i sydvestgående eller nordøstgående retning. Et spørgsmål har også været, om det bliver nødvendigt for busserne at bakke ud fra stoppestederne, eller om de indrettes til "gennemkørsel" som kendt fra eksisterende Movia-terminaler som f.eks. dem ved Solrød Strand eller Kokkedal stationer. Der er bl.a. visse trafiksikkerhedsmæssige fordele ved "bakkeløsningen", som der hældes til. I forhold til terminalområdet, som det oprindeligt var tiltænkt, har en strimmel nærmest banelegemet måttet udgå, da Banedanmark skal etablere et ekstra jernbanespor, og det har givet anledning til revision af de oprindelige ideer til terminalens udformning.

Det bliver Vejdirektoratet, der skal anlægge terminalen, hvilket egentlig er en noget usædvanlig opgave for denne styrelse, men det bliver nemt at overvåge arbejdet, da Vejdirektoratets hovedkvarter ligger med direkte udsigt til terminalområdet. Når den er anlagt, overgår ejerskabet dog til Københavns Kommune, mens det til gengæld nok bliver Movia, der kommer til at stå for driften, selvom terminalen altså er for fjernbusser. Bl.a. vil Movias trafikcenter kunne videoovervåge terminalen.

Når de forskellige tilbageværende spørgsmål er færdigbehandlet, skal der foretages udbud mv., og anlægsarbejdet vil kunne begynde cirka midt i 2021.