Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

Enighed om fjernbusterminal i København

Af Thomas de Laine

Fjernbus i Ingerslevsgade
En Flixbus på rute L32 mod Berlin i Ingerslevsgade 10. december 2017. Foto: Thomas de Laine.

Fornuftige forhold for fjern- og turistbusserne med København som destination har manglet i mange år. Der har aldrig været nogen egentlig fjernbusterminal, mens man f.eks. fra Københavns Kommunes side ønskede, at fjern- og turistbusser skulle holde ved Ellebjerg/Ny Ellebjerg eller Ørestad med mulighed for videre transport med tog. Fjernbusoperatørerne har derimod naturligt nok det ønske at køre helt ind i byen, hvor deres kunder gerne vil hen. Men nu er kommunen og Transportministeriet blevet enige om, at der etableres en ny fjernbusterminal ved Dybbølsbro.

Kaos i Ingerslevsgade

De fleste fjernbusruter, der betjener København, og en del turistbusser, anvender i dag Ingerslevsgade som fjernbusterminal. F.eks. udgår mange Flixbus-ruter herfra. Ingerslevsgade ligger langs nordvestsiden af baneterrænet fra Tietgensbro ved Hovedbanegården ned mod Dybbølsbro. Holdepladserne her er med andre ord beliggende i tilknytning til Hovedbanegården. Der kan være cirka 15 busser ad gangen.

Ingerslevsgade er dog ikke specielt velegnet til formålet. Der er dårlige, ukomfortable venteforhold for de rejsende med utilstrækkelig plads, læ, belysning og information. Driften af "terminalen" er ikke koordineret, så parkerede turistbusser optager sommetider en plads over længere tid, og busselskaberne kan ikke altid være sikre på, at der er plads til deres busser, der skal køre de annoncerede afgange.

På- og afstigning sker på tværs af en befærdet cykelsti, og ind- og udlæsning af bagage sker både ud over cykelstien på højre side af bussen og vejbanen på venstre side. Det ses ofte, at bunker af bagage står stablet på cykelstien, og at cyklister zig-zag'er gennem virvaret op og ned af fortovet eller alternativt venstre om busserne ude på vejbanen. På vejsiden sker det også, at chaufførerne oplever nær-påkørsler af bilister i forbindelse med bagagearbejdet, og det er forekommet, at åbne bagageklapper er blevet ramt af forbikørende og revet af. Nogle af disse forhold kunne nok være bedre, hvis både passagerer, cyklister, bilister og chauffører opførte sig lidt bedre. Men er man i tvivl om behovet for forbedringer og mere ordnede forhold, behøver man bare at tage en spadseretur ned langs med busserne, mens man overvejer konsekvenserne af, at fjernbussernes antal er stigende.

Ny fjernbusterminal ved Dybbølsbro

Tilbage i maj 2015 igangsatte den daværende regering og flere andre af Folketingets partier en analyse af en fjernbusterminal i København, og resultatet af denne forelå i februar 2017. I dette arbejde kom man frem til, at der var brug for en terminal med 12-15 busholdepladser, svarende til betjening af 250-300 fjernbusser dagligt, samt ordentlige faciliteter for såvel passagerer som chauffører.

Der blev især kigget på to mulige placeringer, nemlig et område sydøst for Ny Ellebjerg station, og området langs nordsiden af Carsten Niebuhrs Gade ved Dybbølsbro station. Da der bl.a. regnes med brugerbetaling fra fjernbusoperatørernes side, forventes fjernbusterminalen økonomisk at kunne hvile i sig selv.

Fjernbusterminalen ved Dybbølsbro kan etableres forholdvis hurtigt og nemt. Arealet ved Carsten Biebuhrs Gade, der ejes af Banedanmark, er nemlig allerede frit, og tilkørselsforholdene er gode. Carsten Niebuhrs Gade udgår i østenden fra Bernstorffsgade over for Polititorvet og går langs med bl.a. Tivoli Hotel parallelt med Kalvebod Brygge under Dybbølsbro. I vestenden har gaden endnu ikke sit endelige forløb, men er midlertidigt ført i et sving uden om en lidt ukendt metrobyggeplads, hvor der er bygget forgreningskammer og nødskakt for metrocityringen (her vil metrocityringens forlængelse mod Sydhavnen grene fra strækningen mod Kontrol- og Vedligeholdelsescentret). Når metrobyggepladsen er væk, bliver Carsten Niebuhrs Gade "rettet ud" og vil hænge sammen med den nu blinde vejdel bag Trafiktårnet, hvorfra den er ført ud til Kalvebod Brygge. Det vil altså være muligt at køre ud på Ring 2 (Kalvebod Brygge) fra fjernbusterminalen fra vestenden af Carsten Niebuhrs Gade og komme ind til terminalen fra Ring 2 fra østsenden via den eksisterende vejforbindelse Arni Magnussons Gade ved Tivoli Hotel. Fjernbusserne kommer dermed ikke ind i de centrale bydele.

Busterminalen tænkes indrettet med 12 pladser i skråparkering langs banen på nordsiden af Dybbølsbro samt 3 pladser til ledbusser i længdeopstilling på vestsiden af broen. Busser, der ikke læsser af og på, må til gengæld parkeres på andre lokaliteter uden for terminalen. En terminalbygning med bl.a. kiosk og toiletter placeres under selve Dybbølsbro med adgang til gangbrodelen af denne via trapper og elevator. Gangbroen forbinder med S-togsperronerne og Vesterbro samt Fisketorvet, hvis man skulle have lyst til at komme dér.

Skitse af ny fjernbusterminal

Skitse til den nye fjernbusterminal ved Dybbølsbro (fra analysen).

Den nye terminal forventes klar til brug allerede fra 2019 eller 2020. Stiger behovet for fjernbusholdepladser i fremtiden, er der ifølge analysen gode muligheder for at udvide Dybbølsbro-terminalen mod både øst og vest, f.eks. som del af en kommende bygning på "Postgrunden". Man kan også forestille sig, at terminalen på længere sigt kan opdeles i en national og en international del. Behov for senere udvidelse er nok ikke helt utænkeligt, idet analysen peger på, at der kan ventes mere end 300 daglige afgange fredage og søndage fra omkring 2030.

Når metrocityringens gren til Sydhavnen i 2024 åbner, kommer der også en metrostation ved Fisketorvet placeret på sydøstsiden af Kalvebod Brygge, hvor Carsten Niebuhrs Gade munder ud i samme vej. Der bliver til den tid en gangtunnel under Kalvebod Brygge. Alligevel er det nok mest sandsynligt, at de fleste fjernbusrejsende vil vælge S-togene til videre befordring mod City. Man kunne også forestille sig, at den kommende buslinje 7A, der vil erstatte nuværende linje 34 i området, kunne betjene f.eks. den østlige ende af Carsten Niebuhrs Gade og dermed have stoppested nær fjernbusterminalen. I årene 2010-14 betjente de små elbusser på linje 11A faktisk netop denne strækning.

Dybbølsbro-placeringen var både billigere i anlæg, når der medregnes de fornødne adgangsveje, ville have større kapacitet og bedre udvidelsesmuligheder samt en bedre beliggendehed end alternativet ved Ny Ellebjerg. Hertil kom, at Ny Ellebjerg-placeringen først for alvor ville give mening fra omkring 2023-25, når Ny Ellebjerg med metrocityringens Sydhavnsgren og en mulig regionaltogslinje mellem Roskilde og Lufthavnen ville få knudepunktsstatus.

Kaos på Dybbølsbro...

Dybbølsbro og S-togsstationen af samme navn fik den nuværende udformning i 1990'erne, hvor antallet af fodgængere og cyklister på broen og passagerer på stationen var betydeligt lavere end i dag, hvor Fisketorvet er åbnet, og området på sydsiden af broen er under udvikling med nye boliger og arbejdspladser. Bl.a. kommer der til at ligge en Ikea mellem fjernbusterminalen og Fisketorvet. Det giver allerede nu anledning til trængselsproblemer på gang- og cykeldelen af Dybbølsbro, hvor det hører til dagens orden, at fodgængere overhaler hinanden ved at gå ud på cykelstien. Et tiltrængt udvidelsesprojekt er dog på vej for så vidt angår broen, hvilket er en stor fordel for den kommende fjernbusterminal.

Desværre mangler der en løsning på adgangsforholdene til perronerne på Dybbølsbro station. Trapperne er i forvejen for smalle til det antal passagerer, der i dag benytter stationen, og perronen for nordgående S-tog er i sig selv umiddelbart for snæver til, at der bare kan etableres en ekstra eller bredere trappe. Det bliver ikke nogen nem forbindelse til centrum for en fjernbusrejsende familie med bagage! En almindelig morgen på Dybbølsbro station er der kø til trappen, og køen er ikke nødvendigvis væk, når det næste S-tog ruller ind og sætter passagerer af. Rejsende med cykler dropper også at stå i kø til elevatoren, der har endnu lavere kapacitet, og tager derfor deres cykler over skulderen op og ned ad de smalle trapper. Ophobningen af mennesker omkring trappen blokerer også for udstigningen fra togene, og det sker at togene - sikkert i bestræbelsen på at holde en fin punktlighedsstatistik - lukker dørene og kører, inden alle er kommet ud. Ligesom i Ingerslevsgade ville det nok hjælpe, hvis alle parter opførte sig bedre, men på dette punkt er der desværre et hul i planerne for Københavns bedste fjernbusforhold nogensinde.

Kilder: "Fjernbusterminal i København - placering, kapacitet, organisation", Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen februar 2017; TV2Lorry.dk 20.01.18