Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2019

Fjernbusterminal ved Dybbølsbro kan åbne i 2022

Af Thomas de Laine

HT-bus i Ingerslevsgade 1983
Fra dengang, der åndede fred og ro i Ingerslevsgade! HT 1117 på den daværende linje 10H 4. oktober 1983. I dag holder her lange rækker af busser fra Flixbus og andre fjernbusoperatører, og cyklisterne kan også ganges op. Foto: Niels Hertz.

Københavns nye fjernbusterminal ved Dybbølsbro station er rykket et væsentligt skridt nærmere. Onsdag 2. oktober indgik seks af partierne i Københavns Borgerrepræsentation (Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Venstre) nemlig en aftale om budgettet for 2020, hvor fjernbusterminalen indgår. Mere præcist er der afsat 38 mio. kr. til anlægget. Det svarer kun til halvdelen af, hvad anlægget af terminalen vil koste, og det er en forudsætning, at staten medfinansierer terminalen med den anden halvdel.

Busterminalen bliver placeret mellem Carsten Niebuhrs Gade og banelegemet, ind under Dybbølsbro. Der bliver 15 pladser til busser og en terminalbygning med kiosk, toiletter, ventefaciliteter, cykelparkering og kør og kys-plads for biler. Fjernbusterminalen vil på et hverdagsdøgn kunne servicere ca. 195 fjernbusser, og den erstatter fjernbusholdepladserne i Ingerslevsgade, hvor der i dag kan være op til 17 busser, men under væsentligt ringere forhold. Hensigten er, at det ikke længere skal være tilladt at parkere fjernbusser i Ingerslevsgade.

Hvis også statens bidrag kommer på plads inden årets udgang, hvilket er op til Folketinget, er det forventningen, at fjernbusterminalen kan tages i brug i 2022. Vejdirektoratet planlægges at være bygherre, mens den færdige busterminal skal overtages af Københavns Kommune. Driften tænkes varetaget af Trafikselskabet Movia og skal økonomisk hvile i sig selv, idet fjernbusoperatørerne kommer til at betale for at benytte sig af terminalen.

Kilder: Budgetaftale for Københavns Kommune 2020; Berlingske 15.10.19