Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

Klagenævn underkender HT

Af Thomas de Laine

"Vi har mistet en kørsel, vi hidtil har haft, og denne gang er den blevet udbudt i seks år. Klagenævnet for Udbud har afgjort, at HT har fejlet i sin måde at udbyde trafikken på. På den baggrund kræver vi at få kontrakten, som nu er skrevet med et andet busselskab, tilbage (det drejer sig om City-Trafiks kontrakt på linie 250S, red.). Ellers vil vi kræve en erstatning på et tocifret millionbeløb. Finder vi ikke en løsning, må vi i sidste instans gå i retten." Sådan siger Johnny Hansen, der er adm. dir. i Arriva Danmark.

I oktober 1999 annullerede HT udbuddet af to udbudsenheder i 9. udbudsrunde med den begrundelse, at priserne var for høje, og at der - i det ene tilfælde - kun var én tilbudsgiver, nemlig Arriva Danmark. I utilfredshed med dette indklagede Arriva efterfølgende HT for Klagenævnet for Udbud, mens HT foretog genudbud af de to udbudsenheder. Resultatet af genudbuddet blev, at City-Trafik vandt en del af den genudbudte kørsel, mens Arriva vandt resten. Arrivas utilfredshed drejer sig om, at man annullerede det oprindelige udbud, selvom tilbuddene var seriøse, og at Arriva ikke efterfølgende med troværdigheden i behold kunne byde med lavere priser end ved det oprindelige udbud.

Det må nok betegnes som højst usandsynligt, at kontrakten på linie 250S går tilbage til Arriva Danmark. Adm. dir. i City-Trafik Michael Brandt-Nielsen siger til Berlingske Tidende: "Vi har en kontrakt med HT, og den usikkerhed der var om kontrakten kunne opsiges, er faldet bort med den afgørelse, Klagenævnet for Udbud har truffet. Vi har ingen kommentarer til det slagsmål, der er mellem HT og Arriva Danmark."

Eftersom Klagenævnet har konkluderet, at HT har handlet i strid med reglerne og dermed givet klageren ret, skal HT nu betale Arriva 50.000 kr. i sagsomkostninger. Men det bliver nok ikke det sidste, vi hører til denne sag.

Kilde: Berlingske Tidende 29.06.00