Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

De Blaa Omnibusser solgt til Nobina

Af Thomas de Laine

De Blaa Omnibusser 8838 på linje 193
De Blaa Omnibussers vogn 8838, Volvo B10L årg. 1995, på selskabets oprindelige rute - linje 193 - ved Holte station i marts 1997. Foto: Thomas de Laine.

Det sidste tilbageværende rutebusselskab i Hovedstadsområdet fra før udbudsalderen forsvinder nu. Onsdag 31. oktober aftalte De Blaa Omnibusser og Nobina nemlig, at Nobina køber De Blaa Omnibusser for 210 mio. kr.

De Blaa Omnibusser har knap 65 busser, et garageanlæg i Holte og ca. 225 medarbejdere. Selskabet kører rutekørsel for Movia på 24 linjer nord for København fordelt på kontrakter i udbud A4 (kontraktudløb 2021), A6 (kontraktudløb 2020-22) og A11 (kontraktudløb 2020-26).

"De Blaa" kan føre historien små 100 år tilbage i tiden, men i de første mange år med en del ejerskift. 15. maj 1921 begyndte Chr. Hedetoft, Holte, kørslen på en rute fra Holte over Søllerød og Nærum til Skodsborg med en nyerhvervet Ford T, og endnu en rute kom i gang det følgende år mellem Holte, Øverød, Gl. Holte, Trørød og Vedbæk. Ruterne afhændedes dog allerede i 1923 til brødrene Saust, hvorfra virksomheden i 1944 overgik til Emil Edelskov, der gav den navnet De blaa Omnibusser.

I 1946 solgtes selskabet til den nordjyske rutebilpionér A.P. Petersen, som fra 1. januar 1948 bl.a. optog P.V. Jørgensen (1900-1978) i selskabet. Også han var jyde, nemlig gårdejer og vognmand fra Horsens-egnen. Fra 1954 blev P.V. Jørgensen og sønnen Børge Jørgensen medejere, og i 1955 overtog Børge Jørgensen A.P. Petersens andel. Herefter var De Blaa i familien Jørgensens eje, og den senere Poul Villy Jørgensen var direktør frem til sin pensionering i foråret 2014.

Maj 1951 fik de to oprindelige ruter tildelt linjenumrene 193 og 194, og efter mange års kamp opnåede man i 1952 tilladelse til at forbinde ruterne ad Strandvejen til en ringlinje, hvorved linjenummeret 194 udgik. Mange år senere omdøbte HT den ene køreretning til 195. Ved tildelingen af linjenumre i 1951 fik to andre ruter, der var opstået inden da, i øvrigt numrene 196 og 197. Omnibus-Ringlinjen Virum-Furesøkvarteret-Holte, oprettet i 1948 af en vognmand i Bagsværd, blev overtaget i 1956. Og i 1961 toges det nuværende garageanlæg i brug.

De blaa Omnibusser blev HT-entreprenør i 1975 og overlevede også de to første udbudsrunder i 1990 og 1994. Men da kørslen for tredje gang kom i udbud, og timepriserne landet over ramte bunden, klarede De Blaa Omnibusser (nu med stort B) ikke skærene: 23. maj 1998 var sidste dag, hvorefter Bus Danmark overtog kørslen. Allerede efter sommerferien begyndte De Blaa Omnibusser dog at køre skolebuskørsel, ligesom man videreførte turistkørslen og lod City-Trafik - som man var medjer og -stifter af - leje sig ind på garageanlægget frem til 2003. Da De Blaas gamle linjer påny kom i udbud, bød man, og vandt kørslen tilbage fra 23. maj 2004. De Blaa har kørt sine gamle linjer, herunder den oprindelige linje 193/195, lige siden.

Nobina fik kørsel i Danmark under sit gamle navn, Concordia Bus, for netop 10 år siden med overtagelsen af linje 300S, 400S og nogle linjer i Hillerød-området ved oktober-køreplansskiftet 2008. Året efter fik selskabet tillige kørsel i Jylland, bl.a. ved overtagelsen af en del af kørslen fra det krakkede Iversen-selskab, og det skiftede navn til Nobina. Concordia havde dog allerede forsøgt at vinde kørsel i Hovedstadsområdet tilbage i 1997-98 i den samme udbudsrunde, hvor De Blaa tabte deres kørsel.

Kilde: Bussmagasinet.se 31.10.18; bogen De blaa Omnibusser af Michael Sinding, udgivet af Sporvejshistorisk Selskab i 1991