Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

Linje 5C evalueret

Af Thomas de Laine

5C-busser ved Hovedbanegården
5C-busser ved Hovedbanegården kort efter linjens åbning sidste forår. Foto: Thomas de Laine.

23. april kunne linje 5C fejre 1 års fødselsdag. Som bekendt havde linjen en hård begyndelse på livet, og Movia har da også valgt at markere dagen med noget så socialrealistisk som en evaluering.

På selve dagen udsendte trafikselskabet en pressemeddelelse, hvilket også gav anledning til omtale i flere medier. Pressemeddelelsen refererede bl.a. til visse resultater af evalueringen, nemlig væsentlige forbedringer for miljøet, bedre overholdelse af køreplanen og pæne tal for passagerernes tilfredshed. Hvad der ikke var nævnt, var udviklingen i passagertallene, og man kunne jo nok regne ud hvorfor, men de oplysninger er også kommet frem nu.

Movias bestyrelse fik til sit bestyrelsesmøde onsdag en orientering om evalueringen af linje 5C. Evalueringen er gennemført i foråret 2018, altså efter knap et års drift, hvilket er et pænt stykke tid efter, at de værste børnesygdomme var håndteret. Der indgår også positive resultater, men overordnet har driftsproblemerne i linjens første år givet anledning til et passagertab, og evalueringen konstaterer, at projektets mål ikke er opfyldt - endnu.

Resultaterne efter det første år

For at tage passagertallene først, havde linje 5A ifølge en Movia-pressemeddelelse fra foråret 2017 ca. 20 mio. årlige passagerer, hvilket forventedes at stige med ca. 1 mio. passagerer med omdannelsen til linje 5C. Det svarer til en forventet stigning på 5 pct. Ifølge evalueringens tal var der dog forventet en lidt større stigning, nemlig 7,5 pct., efter det første år. Realiteten er dog under alle omstændigheder, at passagertallet det første år faldt med 4 pct. og således ligger 1,7 mio. under det forventede. I takt med forbedringen af driften er passagererne imidlertid på vej tilbage, således at passagertallet på en gennemsnitlig hverdag i april 2018 lå på niveau med linje 5A, fremgår det af orienteringen til Movias bestyrelse.

På de andre områder er det gået som følger:

Fremtiden på linje 5C

Movia arbejder sammen med bl.a. Arriva, der har kontrakten på linjen, videre om yderligere forbedringer. Det handler om f.eks. køreplansjusteringer, Arrivas driftsstyring, optimering af det "frie flow" (hvor bl.a. dørene gav problemer i begyndelsen) og en række mindre, fysiske tiltag på ruten. Movia forventer derfor, at de fleste af 5C-projektets mål efterhånden vil blive opfyldt, og at passagertallet igen vil stige.

Fremtiden er selvfølgelig altid usikker, men Movia påpeger selv, at en række arbejder på ruten nok i den kommende tid vil have indvirkning på driften:

Når Amagerbrogade-ombygningen er færdig, skulle det dog gerne blive til fordel for linje 5C. Omkring juli-august 2019 skal metrocityringen åbne, og busnettet i København vil blive omlagt radikalt. Der indgår ganske vist ikke nogen ændringer af linje 5C's rute eller køreplan, men både metrocityringens fire stationer langs linjen og de omfattende ændringer på andre linjer kan tænkes at influere på linje 5C's passagertal - og måske også drift.

Kilder: Pressemeddelelser fra Movia 21.04.17 og 23.04.18; dokumenter om bl.a. evalueringen af linje 5C til bestyrelsesmøde i Movia 16.05.18