Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2000

Århus: Nye sporveje kræver statsstøtte

Af Thomas de Laine

Århus kan gå hen at blive Danmarks første by, der reetablerer sporveje. For nogle år siden begyndte ideen at tage form, og tirsdag offentliggjordes konklusionen på den rapport om sporvognsprojektet, som Århus Kommune, Århus Amt, Trafikministeriet og COWI Consult har udarbejdet.

Sporvejsnettet vil koste ca. 3 mia. kr., og det gør projektet urealistisk at gennemføre, hvis ikke staten eller EU vil støtte. "Det var som en brat opvågning at få konkrete tal på bordet," siger byrådsmedlem Peter Thyssen (R). Århus Kommune har ikke noget tilsagn fra Trafikministeriet om statsstøtte, men rådmand Poul B. Scou (K) mener, at det vil være naturligt med statsstøtte, eftersom staten har været med til udarbejdelsen af rapporten. Trafikminister Jacob Buksti (S) er inviteret til et offentligt møde d. 10. august, hvor også borgerne i kommunen kan kommentere sporvejsplanerne.

Passagertilgangen vil være 13,3 pct. ifølge rapporten. Et tal, der overrasker både byrådsmedlem Søren Egge Rasmussen (Enh.) og rådmand Poul B. Skou. De havde begge forventet en større effekt, og er enige om, at en sporvej kan være en stor fordel, hvis privatbilismen i midtbyen stiger endnu mere, eller man beslutter at lukke midtbyen af for privatbiler.

Kilder: Jyllands-Posten 28.06.00; Politiken 28.06.00