Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2016

Movia gør klar til E-busrenæssance

Af Thomas de Laine

Linje 75E på Rådhuspladsen i 1985
Linje 75E alias 173E alias 15E på Rådhuspladsen i november 1985. Foto: Ib Erik Nielsen.

Når påskeferien slutter, introducerer Movia fem nye ekspresbuslinjer, der alle kører i Region Hovedstaden. Efter at "ekspresbusserne", altså E-linjerne, i en årrække har været en meget blandet landhandel, er konceptet for nylig blevet genopfundet. Fremover er E-busserne hurtige og direkte linjer med få stop, kørsel kun på hverdage (indtil videre i hvert fald) og relativt mange afgange.

Udbudsmaterialet til Movias udbud A14, linjenummerændringer ved køreplansskiftet i december 2015 og senest en bus i drift i afvigende design på linje 330E vidner alt sammen om, at E-buslinjernes renæssance har været undervejs et stykke tid og nu er nært forestående.

40 år med E-busser
Til september kan E-busserne faktisk fejre 40 års jubilæum. E-busserne har nemlig været det hidtil længst levende "bogstavbuskoncept". 26. september 1976 oprettede det daværende HT nemlig linje 75E på Helsingørmotorvejen og linje 122E på Køge Bugt-motorvejen. Det var linjer, der gav direkte forbindelser og med få stop, især i myldretiderne. Med andre ord var der dengang tale om noget, der minder mere om de "nye" ekspresbusser. Linje 122E blev reelt erstattet af S-togene, efterhånden som Køge Bugt-banen blev bygget færdig frem til 1983, mens linje 75E blev ved med at vokse sig mere populær (og Lundtoftebanen blev officielt opgivet i 1970'erne). I 1987 fik den nyt linjenummer 173E, og hovedparten af linjen blev i 1998 udskilt som S-buslinje 150S.

Gennem årene blev der flere og flere E-buslinjer, og efterhånden blev det også noget mere inferiøre linjer, der kom til at bære et 'E' efter linjenummeret. I 1989 opslugte E-buskonceptet hurtigbuslinjerne, altså H-linjerne, hvor f.eks. linje 162H var en forgænger for den nordlige del af linje 300S. Da Movia 20 år senere havde opgivet pendulbusserne, blev P-linjerne også i 2009 omnummereret til E-linjer. De seneste år har der nærmest været en total opløsning af E-busbegrebet, hvor man f.eks. har kunnet se linjer, der standsede ved alle stoppesteder, betegnet som E-busser.

E'et havde således nærmest mistet sin betydning, og konceptet blev heller ikke markedsført eller underbygget af en designmæssig identitet på lige fod med f.eks. S-busserne eller A-busserne. Det giver derfor rigtig god mening, at man nu rendyrker E-buskonceptet, samtidig med at Region Hovedstaden har valgt at bruge penge på at etablere tre nye linjer efter den nye model.

Det nye E-buskoncept
Det ses, at man som en del af konceptet har valgt at systematisere linjenumrene, så E-busserne har tocifrede numre, der ender på 0 eller 5. Ydermere lægger tre af E-buslinjerne sig nummermæssigt op ad de S-buslinjer, de har et stort strækningsfællesskab med, så vi får linjeparrene 15E/150S, 30E/300S og 40E/400S. Ved samme lejlighed forsvinder den linjenummermæssige bastard 330E. Pudsigt er det i øvrigt, at det gamle linjenummer 75E faktisk havde passet ind i konceptet.

Linjenumrene 30 og 40 måtte frigøres via en omnummerering af de gamle linjer med disse numre, hvilket fandt sted ved køreplansskiftet 13. december 2015. Netop disse to linjer var ellers blandt de meget få tilbageværende københavnske linjer, der har kørt kontinuerligt under deres linjenumre siden sporvejenes tid, omend især for linje 30's vedkommende med en radikalt omlagt rute. Linje 30 blev til 34. Den kører til Søvang ligesom en tidligere linje med samme nummer gjorde fra 1978 til 2002 (dog ikke alle årene med endestation her). Linje 40 blev til linje 37, som også deler en kortere strækning over Christianshavn med den oprindelige linje 37, som betjente stykket mellem 1951 og 2002.

Ved december-køreplansskiftet fik alle andre E-linjer end 173E og 330E desuden strøget E'et fra linjenummeret. F.eks. blev linje 231E til 231, og de tidligere pendulbuslinjer 180E/181E blev til linje 180/181. Dermed er der ikke nogen linjer, som ikke kan leve op til det nye koncept, der bærer E'et.

E-busserne bliver også, i lighed med A- og S-busserne, designmæssigt markeret med produktfarven grøn på hjørnerne front/dørside og bagende/vinduesside. Første vogn i det nye design blev 6043 på linje 330E, der har været folieret med grønne hjørner mindst siden 26. januar. Et par af Keolis' DAB serie 12-busser har faktisk allerede haft grønne hjørner i en periode, men dette har intet med det nye E-buskoncept at gøre.

De fem E-linjer
De fem nye ekspresbuslinjer får premiere "mandag" efter påske, altså tirsdag 29. marts, idet ingen af linjerne kører på lør-, søn- og helligdage. Som en service for morgenfriske fotografer, der har overlevet skiftet til sommertid et par dage forinden, er angivet første afgange i begge retninger.

Linje 15E
Linjen er en omnummerering af den nuværende linje 173E og kører altså mellem Nørreport st. og Forskerparken i Hørsholm ad Helsingørmotorvejen via bl.a. Ryparken st., DTU, Nærum st. og Gl. Holte. Linjen er en slags overbygning til linje 150S, der kører i hele driftstiden. Køreplanen fastholdes i forhold til nu, således at der er 10-minuttersdrift i myldretiderne i begge retninger og ingen kørsel uden for myldretiden, bortset fra tyvstarten på eftermiddagsmyldretiden mellem Nærum og Nørreport, som også videreføres fra linje 173E. Første afgange på den "nye" linje bliver dermed 6.25 fra Nørreport st. og 6.26 fra Søhuset, Forskerparken. Linjen køres af Arriva, Ryvang, med de samme 14,6 m-busser, som i dag anvendes på linje 173E.

Linje 30E
Linjen er en omnummerering af den nuværende linje 330E, der kører fra Ishøj st. ad Ring 3 via Glostrup, Herlev og Gladsaxe til Buddinge samt ad Buddingevej og Klampenborgvej til DTU og i dag videre til Nærum st. Linjen kører ikke ind via Glostrup og Lyngby stationer i modsætning til følgesvenden linje 300S, som også kører i hele driftstiden. I forhold til den nuværende linje 330E afkortes linje 30E fra Nærum st. til DTU ved bygning 118. Linje 330E kørte oprindeligt heller ikke til Nærum, men vendte på en lille vendeplads i østlig forlængelse af DTUs bygning 119 ved sydsiden af Nordvej uden dog at have passagerudveksling her. Køreplanen er næsten helt som den nuværende, dog med nogle minutjusteringer. Således har linjen 10-minuttersdrift i begge retninger i myldretiderne og 20-minuttersdrift mellem myldretiderne. Første afgange på den "nye" linje bliver 5.57 fra Herlev st., Ringvejsbroen, i retning mod DTU og 6.00 fra Gladsaxe Trafikplads i retning mod Ishøj st. Linjen køres af Nobina i Glostrup med de samme 13,7 m-busser, som i dag anvendes på linje 330E.

Linje 40E
Linje 40E er den første af de rigtigt nye linjer og kører fra Skodsborg st. (vestsiden, dvs. fra Bøllemosevej) ad Skodsborgvej, via Nærum st., DTU og ad Klampenborgvej gennem Lyngby uden at betjene stationen, fuldstændig som linje 30E. Herfra fortsættes ad Ring 4 samt via Bagsværd st. (Bindeledet), Lautrupparken og Malmparken st. til Høje Taastrup st. Linjen lægger sig op ad linje 400S, hvor driften reduceres. Der køres hvert 10. minut i myldretiderne i begge retninger og hvert kvarter mellem myldretiderne. Dog kører kun hver anden tur hele dagen mellem DTU og Skodsborg. Første afgange bliver 5.38 fra Skodsborg st. og 6.05 fra Høje Taastrup st. Linjen køres af Nobina i Glostrup med 13,1 m-busser - dels nogle busser, som i dag anvendes på linje 400S, dels nogle nye Mercedes-busser af samme type. Vognbehovet er ca. 14 busser ekskl. reserve.

Linje 55E
Linje 55E er også en ny linje, som ikke lægger sig direkte op ad en anden linje, men dog giver anledning til, at linje 500S bliver reduceret. 55E kører fra Malmparken st. via Lautrupparken og ad Ballerupvej, Fiskebækvej og Frederiksborgvej via Værløse st. til Farum og herfra op til Allerød st. Der køres hvert 10. minut i begge retninger i myldretiderne og hvert 20. minut mellem myldretiderne. Første afgange bliver 5.37 fra Malmparken st. og 5.40 fra Allerød st. Linjen køres af Keolis, Naverland, med 12 m-busser af typen Jonckheere Transit. For at få regnestykket til at gå op, overføres enkelte 500S-busser af typen Volvo B12BLE fra Industriholmen til Naverlands linje 153. Vognbehovet er for denne linje ca. 8 busser ekskl. reserve.

Linje 65E
Den sidste nye linje er 65E fra Skibby, ved Skuldelevvej, hvorfra der køres til Frederikssund, som dog kun betjenes på J.F. Willumsens Vej, og uden om Slangerup ad Frederiksborgvej til Hillerød st. samt endelig videre til Psykiatrisk Hospital ved Dyrehavevej øst for stationen. Linjen følger dele af linjerne 230R og 600S. Som den eneste af de nye E-buslinjer kører 65E kun i myldretiderne, men dog i begge retninger, hvor linjen har 30-minuttersdrift. Første afgange bliver 6.15 fra Skibby og 7.15 fra Psykiatrisk Hospital i Hillerød. Linjen køres i første omgang af Umove, Slangerup, med nogle af de busser, der i forbindelse med kontraktskiftet i december blev erstattet af nyt materiel på linjerne 90N, 340, 345, 347, 801A, 802 og 803. Der er tale om 5 busser inkl. reserve, der er forblevet hos Umove og bl.a. har været benyttet som ekstravogne i Helsingør-området siden december-køreplansskiftet. Fra december 2016 fortsætter linjen på en ny kontrakt, der tildeles i Movias udbud A14, som i skrivende stund endnu ikke er afgjort.

Rettelse 10. marts: Linje 40E har flere afgange og et større busbehov end først angivet.

Rettelse 24. februar: Busserne på linje 55E bliver Jonckheere Transit-busser, og nogle busser fra 400S bliver konverteret til E-busser til linje 40E.

Rettelse 9. februar: Busserne på linje 40E bliver delvist nye busser.