Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2014

FynBus tilslutter sig Rejsekortet

Af Thomas de Laine

Det sidste store hul i Rejsekortets dækning af landet bliver nu lukket. FynBus, der organiserer busdriften på Fyn, har nemlig besluttet at tilslutte sig systemet. Det vil ske senest fra august 2016, oplyser trafikselskabet i en pressemeddelelse.

Tidligere var det "kun" Movia, Nordjyllands Trafikselskab og Sydtrafik samt baneselskaberne, der deltog i Rejsekortet, som så at sige er et frivilligt samarbejde mellem en række af landets trafikselskaber. Dermed manglede den midterste del af Jylland, hele Fyn og Bornholm. I april 2013 besluttede Midttrafik imidlertid at tilslutte sig, og med FynBus' tilslutning vil kun Bornholm og de private fjernbusruter mangle i Rejsekortet. Og hvad Bornholm angår, er der i forvejen geografiske grunde til, at et fælles betalingssystem med landets øvrige kollektive trafik er mindre relevant.

FynBus har hidtil valgt at stå uden for samarbejdet (og har altså ikke "trukket sig ud", som nogen af og til fejlagtigt har formuleret det), fordi trafikselskabet i forvejen har et elektronisk billetsystem, som blev introduceret i amternes tid, nemlig i 2003. Det eksisterende system står dog over for en udskiftning, og derudover har der i flere år været pres på FynBus for at komme med i Rejsekortet. Indførelsen af Rejsekortet vil gøre nogen ting enklere for passagererne på Fyn, som jo i forvejen har Rejsekort på stationerne, hvor DSB kører. Men som noget nyt skal fynboerne lære at tjekke ud, når de slutter deres rejse - noget der ikke har været nødvendigt indtil nu, og som med varierende grad af berettigelse er blandt de ting, Rejsekortet har været kritiseret for. I 2016 er det i øvrigt forventningen, at Rejsekortets version af et periodekort, der i skrivende stund endnu ikke er indført, vil være på plads.

Som nævnt forventes Rejsekortet helt indført på Fyn senest i august 2016, men allerede i efteråret 2015 planlægges de første buspassagerer på Fyn at få blå punkter, når de stiger ombord. FynBus forventer nemlig først at introducere Rejsekortet i 20-30 busser, så systemet kan testes, inden resten af busserne får det.

FynBus drypper dog også lidt malurt i bægeret: "Når FynBus træder ind i rejsekortet, er vejen banet for at rejsekortet reelt kan blive landsdækkende. Set med mine øjne kræver det dog to ting: Klippekortet i hovedstaden skal afskaffes hurtigst muligt, så der opnås en bedre driftsøkonomi i rejsekortet. Samtidig skal den rabat, man optjener på rejser på Fyn, også kunne udnyttes, hvis man vil rejse til København. Sådan er det ikke i dag. Dermed kommer Storebælt til at virke som en toldmur indenfor rejsekortet," lyder det fra direktøren for det fynske trafikselskab Carsten Hyldborg. Han hentyder dermed til, at afskaffelsen af klippekortene i Hovedstadsområdet foreløbigt har måttet udsættes to gange, således at det ikke skete 1. juli 2013 og heller ikke 12. oktober 2014, men nu er planlagt til 9. februar 2015.

Kilde: Pressemeddelelse fra FynBus 23.10.14