Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Udbud af jernbanetrafik flyttes til Transportministeriet

Af Thomas de Laine

Arriva-tog i Ringkøbing
Det bliver fremover Transportministeriet og ikke Trafikstyrelsen, der følger op på bl.a. Arrivas kontraktkørsel for staten. Arriva-tog i Ringkøbing, marts 2007. Foto: Thomas de Laine.

Ansvaret for de konkurrenceudsatte togkontrakter for staten - aktuelt DSB Øresund og det meste af Arriva Togs kørsel - flyttes fra Trafikstyrelsen til Transportministeriets departement. Det gælder både opgaverne med at gennemføre udbud, med at indgå kontrakterne og med at overvåge opfyldelsen af dem. Samme ændring sker i øvrigt med hensyn til kontrakterne om færgeoverfarter.

Den nye organisering virker fra 1. september 2012, hvor syv medarbejdere overflyttes fra styrelsen til departementet.

Ved at flytte opgaven til departmentet opnår man en klarere adskillelse mellem jernbanesikkerhedsmyndigheden, der fortsat ligger hos Trafikstyrelsen, og udbudsmyndigheden, oplyses det. Transportministeriet er samtidig også ejer af DSB, med hvem man snart skal genforhandle den ikke-konkurrenceudsatte "kontrakt" med staten.

Udbud af jernbanetrafikken har faktisk tidligere været foretaget "direkte" af ministeriet. Det var således tilfældet ved statens første udbud af jernbanetrafik, der som bekendt drejede sig om et antal strækninger i Midt- og Vestjylland og havde Arriva som vinder. Man flyttede dog efterfølgende forvaltningen af kontrakten til den i 2003 oprettede styrelse efter armslængdeprincippet. Nu tages opgaven altså tilbage igen, således at departementet både er ejer af DSB og kontraktgiver over for samme, og Ingeniøren rejser i den forbindelse spørgsmålet, om "transportministeren med dette skridt lægger op til at aflyse al videre konkurrenceudsættelse af jernbanetrafikken."

Trafikstyrelsen er som nævnt en forholdsvis ny styrelse, som gennem årene bl.a. har opslugt Færdselsstyrelsen, Statens Luftfartsvæsen og dele af Jernbanetilsynet, mens man omvendt måtte aflevere udarbejdelsen af jernbaneprojekter til Banedanmark for et par år siden. Styrelsen har ca. 300 medarbejdere og opgaver relateret til såvel jernbaner, som busser, færger og luftfart.

Kilder: Nyhed på Trafikstyrelsen.dk 22.06.12; Ing.dk 27.06.12