Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

København: A-busserne skal køre om natten

Af Thomas de Laine

Natbus på Brønshøj Torv
Natbus på linje 82N på Brønshøj Torv mens linjen endnu kørte videre til Amager. Foto: Nicholas Jensen, 6. februar 2010.

Natbusnettet i Hovedstadsområdet står over for en revision. Flere af de københavnske natbuslinjer bliver nedlagt, og A-busserne skal køre hele døgnet. Det er i hvert fald det oplæg, der i øjeblikket forhandles med kommunerne om.

Tiltrængt revision
En genovervejelse af natbusbetjeningen har egentlig været tiltrængt længe. Ved de store omlægninger af bybusserne i København i årene omkring metroens åbning blev natbusserne ikke ændret tilsvarende. Derudover er der i vidt omfang kommet natdrift på skinnerne.

Det begyndte egentlig med natkørsel på Kystbanen og til Lufthavnen og Malmø efterfulgt af nattog til Roskilde fredage og lørdage nætter. Metroen havde fra begyndelsen kørsel hele natten efter fredag og lørdag og fik det relativt tidligt også natten til fredag. Fra foråret 2009 blev der indført kørsel alle nætter på metroen (dog med relativt hyppige afbrydelser på grund af spor- og vedligeholdelsesarbejder), og samme efterår indførtes som forsøg natkørsel på S-banen med timedrift ud ad hver finger. Natkørslen på S-banen planlægges udvidet til to afgange i timen fra vinteren 2012/13.

Sidst men ikke mindst bortfaldt nattaksten i busserne fra august 2009. Den højere nattakst (dobbelt pris ved kørsel på kontantbilletter og klippekort) var tidligere med til at gøre natbuskørslen til en god forretning, men nu har verden altså flyttet sig.

Allerede i foråret 2010 skete der en mindre reduktion af natbusbetjeningen i København, idet Amager-delene på linjerne 82N og 96N bortfaldt. Men den store revision har udestået.

Godnat til 80'er-natlinjerne
På baggrund af et analysearbejde, hvor der bl.a. er set på benyttelsen af de forskellige stoppesteder og den forventede demografiske udvikling, fremkom Movia i første omgang med en anbefaling om at nedlægge alle de københavnske natlinjer, altså linjerne 80N-85N, mens de regionale natlinjer, linjerne 90N-99N, skulle opretholdes med mindre ændringer. Natkørslen i København skulle erstattes med døgndrift på linjerne 1A-6A og 9A samt - som eneste S-buslinje - linje 350S. Amager-delen af linjerne 2A og 4A skulle dog ikke have natdrift.

Efterfølgende har Movia i samarbejde med de 12 berørte kommuner gennemgået dette forslag, og det har ført til nogle mindre ændringer. Forslaget, der nu arbejdes på at opnå politisk godkendelse af, ser ud som følger:

Med disse ændringer vil kørslen blive forøget med ca. 3.000 årlige timer, især i Københavns Kommune, hvor også størstedelen af ekstraregningen lander.

Der sigtes på en endelig beslutning i forbindelse med Københavns Kommunes trafikbestilling, der - i modsætning til de øvrige kommuner - sker 15. oktober. Går det efter planen, vil det nye natbusnet kunne begynde driften ved køreplansskiftet 24. marts 2013. Ved samme køreplansskift er der i forvejen planlagt åbnet en ny linje 9A, og der vil ske en række andre linjeændringer som konsekvens af dette, bl.a. en nedlæggelse af linje 15.

Det nye natbussystem skal markedsføres over for eksisterende og potentielle nye natbuspassagerer. Movia har allerede nedtonet begrebet "natbus" i nuværende kampagner, idet man i stedet fremhæver, at busserne kører hele natten.

Movia forventer i øvrigt, at det nye natbusnet vil give omkring 20 pct. eller knap 200.000 flere passagerer årligt end kørslen med de nuværende 80'er-natlinjer. Brugerne af natbuslinjerne er på hverdagsnætter i dag hovedsageligt pendlere og i weekenden festglade mennesker på vej ud i eller hjem fra byen. Udviklingen med flere unge indbyggere i København forventes at forstærke især benyttelsen i weekenderne.

Ikke første gang
Natbusnettet var sidst genstand for en større omlægning 1. februar 1998, hvor det nuværende natbusnet i det store hele blev indført. Før da skal vi tilbage til midten af 1980'erne, hvor HT erstattede de gamle KS-natlinjer i København med et nyt system og introducerede natbusserne fra København ud til resten af Hovedstadsområdet.

Endnu tidligere blev kørslen justeret i 1950'erne, hvor natsporvognene afløstes af busser. Natdriften i København tog i øvrigt sin begyndelse i 1936 som en slags fødselsdagsgave i anledning af det kommunale Københavns Sporvejes 25 års jubilæum.

Kilde: Orientering om administrativ dialog om den fremtidige natbusbetjening til Movias bestyrelsesmøde 21.06.12