Myldretid.dk (til forsiden)  
  Forside   Nyheder   Baggrund & historie   Billeder   Garagefakta   Busbasen   Vognlister
  Opdateringer   Om Myldretid.dk   Kontakt

  Du er her: Forside > Nyheder > Nyhedsarkiv > Denne nyhed

København: A-busserne skal køre om natten

Af Thomas de Laine

Natbus på Brønshøj Torv
Natbus på linje 82N på Brønshøj Torv mens linjen endnu kørte videre til Amager. Foto: Nicholas Jensen, 6. februar 2010.

Natbusnettet i Hovedstadsområdet står over for en revision. Flere af de københavnske natbuslinjer bliver nedlagt, og A-busserne skal køre hele døgnet. Det er i hvert fald det oplæg, der i øjeblikket forhandles med kommunerne om.

Tiltrængt revision
En genovervejelse af natbusbetjeningen har egentlig været tiltrængt længe. Ved de store omlægninger af bybusserne i København i årene omkring metroens åbning blev natbusserne ikke ændret tilsvarende. Derudover er der i vidt omfang kommet natdrift på skinnerne.

Det begyndte egentlig med natkørsel på Kystbanen og til Lufthavnen og Malmø efterfulgt af nattog til Roskilde fredage og lørdage nætter. Metroen havde fra begyndelsen kørsel hele natten efter fredag og lørdag og fik det relativt tidligt også natten til fredag. Fra foråret 2009 blev der indført kørsel alle nætter på metroen (dog med relativt hyppige afbrydelser på grund af spor- og vedligeholdelsesarbejder), og samme efterår indførtes som forsøg natkørsel på S-banen med timedrift ud ad hver finger. Natkørslen på S-banen planlægges udvidet til to afgange i timen fra vinteren 2012/13.

Sidst men ikke mindst bortfaldt nattaksten i busserne fra august 2009. Den højere nattakst (dobbelt pris ved kørsel på kontantbilletter og klippekort) var tidligere med til at gøre natbuskørslen til en god forretning, men nu har verden altså flyttet sig.

Allerede i foråret 2010 skete der en mindre reduktion af natbusbetjeningen i København, idet Amager-delene på linjerne 82N og 96N bortfaldt. Men den store revision har udestået.

Godnat til 80'er-natlinjerne
På baggrund af et analysearbejde, hvor der bl.a. er set på benyttelsen af de forskellige stoppesteder og den forventede demografiske udvikling, fremkom Movia i første omgang med en anbefaling om at nedlægge alle de københavnske natlinjer, altså linjerne 80N-85N, mens de regionale natlinjer, linjerne 90N-99N, skulle opretholdes med mindre ændringer. Natkørslen i København skulle erstattes med døgndrift på linjerne 1A-6A og 9A samt - som eneste S-buslinje - linje 350S. Amager-delen af linjerne 2A og 4A skulle dog ikke have natdrift.

Efterfølgende har Movia i samarbejde med de 12 berørte kommuner gennemgået dette forslag, og det har ført til nogle mindre ændringer. Forslaget, der nu arbejdes på at opnå politisk godkendelse af, ser ud som følger:

  • Natbuslinjerne 80N, 82N, 83N, 84N og 85N nedlægges.
  • A-buslinjerne 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A og den nye linje 9A får kørsel døgnet rundt. Frekvensen bliver nat efter fredag-lørdag 20-minuttersdrift og øvrige nætter 30-minuttersdrift, idet nogle yderstrækninger på linje 1A, 2A, 4A, 5A, 6A og 9A kun vil få timedrift.
  • Linje 81N bevares som eneste overlevende 80'er-natlinje, men frekvensen reduceres som følge af den parallelle natkørsel på linje 5A. I City omlægges linjen via Gothersgade og Bremerholm/Kgs. Nytorv i stedet for at køre via Rådhuspladsen, så den får samme ruteføring som linje 350S. Forskellen i forhold til det tidligere oplæg er, at linjen fortsat afviger fra linje 350S' rute på det sydlige Amager. Linje 350S får følgelig heller ikke natkørsel.
  • Linje 93N, Rådhuspladsen-Roskilde(-Gevninge), omlægges til at betjene Valby Langgade, der ellers ville miste natbusbetjeningen. Linjen reduceres i øvrigt på grund af den parallelt kørende linje 6A.
  • Linje 96N, Rådhuspladsen-Farum(-Slangerup), omlægges ad Nørrebrogade - Frederiksborgvej i stedet for at køre ad Tagensvej, idet linje 6A overtager natbusbetjeningen af Tagensvej.

Med disse ændringer vil kørslen blive forøget med ca. 3.000 årlige timer, især i Københavns Kommune, hvor også størstedelen af ekstraregningen lander.

Der sigtes på en endelig beslutning i forbindelse med Københavns Kommunes trafikbestilling, der - i modsætning til de øvrige kommuner - sker 15. oktober. Går det efter planen, vil det nye natbusnet kunne begynde driften ved køreplansskiftet 24. marts 2013. Ved samme køreplansskift er der i forvejen planlagt åbnet en ny linje 9A, og der vil ske en række andre linjeændringer som konsekvens af dette, bl.a. en nedlæggelse af linje 15.

Det nye natbussystem skal markedsføres over for eksisterende og potentielle nye natbuspassagerer. Movia har allerede nedtonet begrebet "natbus" i nuværende kampagner, idet man i stedet fremhæver, at busserne kører hele natten.

Movia forventer i øvrigt, at det nye natbusnet vil give omkring 20 pct. eller knap 200.000 flere passagerer årligt end kørslen med de nuværende 80'er-natlinjer. Brugerne af natbuslinjerne er på hverdagsnætter i dag hovedsageligt pendlere og i weekenden festglade mennesker på vej ud i eller hjem fra byen. Udviklingen med flere unge indbyggere i København forventes at forstærke især benyttelsen i weekenderne.

Ikke første gang
Natbusnettet var sidst genstand for en større omlægning 1. februar 1998, hvor det nuværende natbusnet i det store hele blev indført. Før da skal vi tilbage til midten af 1980'erne, hvor HT erstattede de gamle KS-natlinjer i København med et nyt system og introducerede natbusserne fra København ud til resten af Hovedstadsområdet.

Endnu tidligere blev kørslen justeret i 1950'erne, hvor natsporvognene afløstes af busser. Natdriften i København tog i øvrigt sin begyndelse i 1936 som en slags fødselsdagsgave i anledning af det kommunale Københavns Sporvejes 25 års jubilæum.

Kilde: Orientering om administrativ dialog om den fremtidige natbusbetjening til Movias bestyrelsesmøde 21.06.12


 
 
Printervenlig version

Nyhedsoversigten
Nyhedsarkivet

 Opdateret sidst:
19. juni 2012

Printervenlig version

 Seneste nyheder
Ny bog: DSB rutebiler - fra Statsbanerne til Combus (19. jul. 17)

Movia 16. udbud i gang (17. jul. 17)

Måske elektriske ledbusser på linje 2A (12. jun. 17)

Danmarks Busmuseum har overtaget Busbevarelsesgruppens samling (22. maj 17)

Nye ejere bag Umove (31. mar. 17)

Movias 15. udbud afgjort (13. mar. 17)

Myldretid 18 år (25. jan. 17)

A-busserne får frit flow - og siger farvel til laventré (23. dec. 16)

"Boganmeldelse": S-togskøreplanen fra 30. januar 2017 (29. nov. 16)

Ny transportminister: Ole Birk Olesen (28. nov. 16)

Direktørskifte på Jernbanemuseet (1. nov. 16)

Bynet 2019 - Københavns buslinjer efter metrocityringen (20. okt. 16)

Mere om Movias 15. udbud (18. okt. 16)

Ny bog: Busserne fra Sorø (15. okt. 16)

Movias 15. udbud i gang (27. sep. 16)

 
Tilbage til toppen

Forside | Nyheder | Baggrund & historie | Billeder | Garagefakta | Busbasen | Vognlister
Opdateringer | Om Myldretid.dk | Kontakt


Denne sides adresse (URL): http://myldretid.dk/nyheder/nr/790
Copyright © 1999-2017 by Thomas Mark de Laine (admin@myldretid.dk), all rights reserved.