Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

NT afvikler papirkøreplanen

Af Thomas de Laine

Nordjyderne kan godt regne med, at papirkøreplanen snart er en saga blot. Det fremgår af et notat til Nordjyllands Trafikselskabs (NT) bestyrelsesmøde fredag 18. november. I korthed lægges der op til at udfase de trykte køreplaner og stoppestedstavler til fordel for digital information.

Trafikselskabet har allerede over nogle år droppet udgivelsen af visse køreplanshæfter, indført betaling for de fleste tilbageværende trykte køreplaner og i øvrigt reduceret oplagstallene i mindre omfang. Sideløbende er brugen af trafikselskabets hjemmeside, Rejseplanen og mobiltjenester steget. NT noterer sig, at hver gang man har skåret trykte køreplaner væk, har man frygtet passagerernes reaktioner, men klagerne er stort set udeblevet.

Fra Trafikstyrelsens passagerpulje har NT fået tilskud til et projekt om at gøre køreplanerne lettere at forstå for passagererne. Dette projekt munder ud i en ny tjeneste på NTs hjemmeside, hvor passagererne selv kan generere en køreplan efter deres egne behov - en køreplan, der bliver simplere og mere overskuelig, fordi al overflødig information skæres væk. Man kan skrive sin køreplan ud, få den sendt som e-mail eller gemme den på computeren. Alternativt kan man kontakte NT telefonisk for at få et udskrift tilsendt med fodpost. Den nye tjeneste ventes klar til brug i forbindelse med sommerkøreplansskiftet 2012.

Fordele ved at droppe papiret
En overgang til rent digital køreplansinformation vil have flere fordele, mener NT:

Trafikselskabet er dog opmærksom på de nuværende såkaldte papirbrugere. "Papirbrugeren i dag findes typisk blandt det ældste kundesegment," hedder det, men NT skriver i notatet, at disse brugere gerne vil overveje at bruge andre medier end de trykte køreplaner - de ved bare ikke hvordan. Derfor skal "papirbrugerne" have alternativerne præsenteret og eventuelt undervises i brugen af dem! Bortfald af de trykte køreplaner skal derfor ledsages af en markedsføringskampagne.

Gradvis udfasning?
En mulig plan for afviklingen af de trykte køreplaner og stoppstedstavler er en gradvis udfasning, forklarer notatet. I første omgang kan de eksisterende fire områdekøreplaner samles til én køreplan for alle de regionale ruter, bybusser og natbusserne. De lokale ruter skal kun indgå med en omtale og henvisning til at hente køreplanen digitalt.

Derudover skal der fortsat trykkes en Aalborg-køreplan, da Aalborg Kommune ikke for nuværende vil være med på en fuld digitalisering. Oplaget for denne køreplan kan nedsættes fra 20.000 til 15.000 eksemplarer. De køreplanshæfter, der stadig skal være til salg, kan desuden stige væsentligt i pris fra de nuværende 10 kr. til f.eks. 20-25 kr. Meningen hermed er ikke at få højere indtægter på dem, men at give et incitament til at bruge digital information i stedet.

Alternativt kan alle de trykte køreplaner, bortset fra Aalborg-køreplanen, afskaffes på én gang, skriver NT.

Papir er taknemmeligt
Tilbage i 2001 aflivede DSB det store køreplanshæfte med rutebilruter landet over, den blandt busentusiaster såkaldte jydebibel. Senere har DSB skåret yderligere ned på udbuddet af papirkøreplaner og -foldere. Et par år efter jydebiblens død udkom det store buskøreplanshæfte for sidste gang i Hovedstadsområdet, og det blev efterfulgt af linjekøreplanernes bortfald for først A-busserne og senere S-busserne (A-busser uden for København har dog foreløbigt trykte linjekøreplaner). En lignende udvikling er altså nu på vej i Nordjylland, og det er sandsynligt, at andre trafikselskaber følger trop i årene, der kommer.

Busentusiaster vil nok begræde afskaffelsen af de trykte køreplaner. Det skal ses i det lys, at en samlet oversigt over alle ture giver oplysninger om trafikken, som kun vanskeligt kan trækkes ud af tjenester som Rejseplanen. Det er f.eks. muligt at udlede en hel del om vognløb og antallet af busser på ruten af den fulde køreplan. Samtidig er det, når man er på bussafari, praktisk at have en samlet køreplan med i tasken. Den er typisk hurtigere at slå op i end trafikselskabernes mere eller mindre hurtige, mobilvenlige hjemmesider, hvor man ofte skal gennem en længere serie tryk for at få tider frem - især for flere forskellige ruter og køreretninger.

Køreplaner på digital form har desværre også en betydeligt større tendens til at gå tabt. Om bare få år vil mange ikke være tilgængelige som historisk kilde. Det er allerede nu mere end svært at følge de linjeændringer, der de senere år er sket i Hovedstadsområdet, hvor linjenettets historie efterhånden har fået en mystik over sig.

Sådanne hensyn er imidlertid irrelevante for både trafikselskaber og passagerer, og derfor er udviklingen logisk nok, selvom den er upopulær hos et mindretal. Tilsvarende har busentusiaster stor kærlighed til højgulvsbusser - noget de færreste trafikselskaber eller passagerer ønsker tilbage.

Kilde: Notatet "Fra papir til digital", NT, november 2011