Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

DSB forlænger leje af dobbeltdækkere

Af Thomas de Laine

DSB har netop forlænget lejekontrakten på 67 dobbeltdækkervogne med 5 år.

Forlængelsen skal ikke, som mange vist tror, ses i lyset af IC4-togenes pludselige exit fra driften. Processen med at få forlænget aftalen blev sat i gang tidligere på året, og det var i sidste uge, Folketingets finansudvalg godkendte, at DSB kunne forlænge lejen - altså før, IC4-hændelsen mellem Glostrup og Høje Taastrup blev kendt og satte disse tog ud af spillet. Det er i øvrigt ikke første gang, finansudvalget godkender forlænget leje af dobbeltdækkervogne.

Lejeaftalen for de 67 ældste dobbeltdækkervogne udløb ellers i 2012, og DSB skulle have returneret 2 vogne, hver gang man modtog et IC4-togsæt. Når man kan beholde vognene, vil DSB få flere siddepladser at gøre godt med, efterhånden som IC4-togsættene kommer i drift.

Generelt lider DSB af mangel på materiel. Det skyldes ikke så meget den forsinkede indsættelse af IC4, som den vækst i passagertallene, man har set gennem flere år. Derfor er man også rigtig glade for, at forlængelsen kom på plads: "[H]vis vi ikke havde fået mulighed for at forlænge aftalen med udlejer, kunne vi have været nødt til at reducere togtrafikken," udtaler underdirektør i DSB Trafikplanlægning Ove Dahl Kristensen. Og det har nok ikke været en helt tom trussel, at vognene kunne forsvinde, for tidligere på året var én af dem på prøve hos Schweizerische Bundesbahnen (SBB) i Svejts, der var interesserede i at leje dem.

De første lejede dobbeltdækkervogne blev indsat i den sjællandske regionaltogstrafik for ret præcist ni år siden. I løbet af 2002 og 2003 indsattes de i alt 67 vogne, hvor lejen nu er forlænget, og de fik følgeskab af yderligere 45 i 2009. Vognene kører sammen med DSBs pt. 32 ME-lokomotiver og anvendes primært i regionaltogstrafikken øst for Storebælt. I weekender og højtider bruges de dog også i tog, der supplerer den almindelige InterCity-trafik, på tværs af Storebælt. ME-lokomotiverne, som tidligere har haft mange nedbrud, er efterhånden ved at blive mere stabile, oplyser DSB, og skriver samtidig, at disse maskiner "i mange år [har] været nedprioriteret, fordi DSB regnede med, at de skulle udfases. Men i erkendelse af, at IC4-togene lader vente på sig, er der kommet mere fokus på dem".

Om 5 år vil de første vogne altså have kørt i landet i 14 år. Det svarer til omkring halvdelen af sådanne vognes normale levetid i almindelig drift. Man har da også flere gange hørt det synspunkt, at DSB burde købe vognene i stedet.

Dobbeltdækkervognene må i øvrigt siges at være meget velegnede som sjællandske regionaltog, om end nogle passagerer finder sæderne lovligt hårde til længere ture. Udover at kunne tilbyde mange siddepladser pr. vogn, har de også mere dørkapacitet pr. plads end de IC3-tog, som det egentlig er meningen at overføre til regionaltrafikken, efterhånden som IC4 kommer i drift. En dobbeltdækkervogn har således ifølge Jernbanen.dk 55 siddepladser pr. dobbeltdør (litra B med 110 siddepladser og 2 dobbeltdøre), mens et IC3-togsæt har 69 siddepladser pr. dobbeltdør (138 siddepladser og 2 dobbeltdøre). Alt andet lige gør det passagerudvekslingen nemmere og hurtigere på stationer med mange passagerer.

Kilder: Pressemeddelelse fra DSB 17.11.11; oplysninger på Jernbanen.dk