Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Kolding-elbusser skal have strøm fra vejbanen

Af Thomas de Laine

Kolding Kommune vil gerne være blandt de første i verden, der afprøver elbusser, som så at sige får strøm fra vejbanen, fortæller DR P4 Trekanten i midten af november. Bussernes batterier vil blive ladet op ved, at busserne kører henover magnetfelter (f.eks. genereret af en spole) i asfalten, også kaldet induktiv opladning.

Fordelen ved systemet skulle bl.a. være, at man undgår i samme omfang at oplade busserne hjemme i garagen eller at ophænge ledninger som med trolley-/duobusser. I forhold til luftledninger sparer man derved penge og undgår gener for andre køretøjer. Desuden vil også andre eldrevne biler mv. kunne benytte infrastrukturen.

I første omgang vil der alene være tale om en forsøgsstrækning, og kommunens budget til forsøget er tre rater på hver bare 350.000 kr. Man samarbejder med firmaet Viavolo Aps i Børkop om forsøgsstrækningen, og først senere skal denne strækning indlemmes i den almindelige bustrafik. Der er endnu ikke sat dato på, hvornår forsøget indledes, men teststrækningen skal ifølge aftalen mellem parterne være anlagt senest 1. oktober 2013. Der foreligger ikke oplysninger om teststrækningens længde eller placering i byen.

Det var Viavolo, der selv henvendte sig til kommunen med samarbejdsprojektet, som kommunen 16. november tilsluttede sig. De første 350.000 kr. skal falde, når teststrækningen er anlagt, og de næste ved testperiodens afslutning. Resten betales, når og hvis der indgås en aftale om etablering af en buslinje baseret på teknologien. Buslinjen etableres kun, hvis forsøget falder tilfredsstillende ud.

Det indgår i projektet, at der skal skaffes dokumentation for, at magnetfeltet ikke har sundhedsmæssige konsekvenser, og at den elektriske støj (EMC), der skabes, bliver holdt inden for visse fastlagte grænser. Et generelt minus ved induktiv opladning i forhold til andre måder at få strøm på er i øvrigt, at der er et større energitab i forhold til f.eks. opladning af batterier via en ledning.

Kilder: Referat fra møde i Teknik- og Miljøudvalget i Kolding Kommune 16.11.11; udkast til samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Viavolo; DR.dk 16.11.11