Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Henrik Dam Kristensen ny transportminister

Af Thomas de Laine

Henrik Dam Kristensen
Den nye transportminister. Foto: Socialdemokraterne.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at der har været valg med en ny regering til følge. Eller at Henrik Dam Kristensen, Socialdemokraterne, 3. oktober blev udnævnt til ny transportminister. Han afløser Venstre-manden Hans Christian Schmidt, som har beklædt posten siden februar 2010 og bl.a. blev kendt for at være "handlekraftig" og gribe ind i en række sager hos ikke mindst DSB.

Henrik Dam Kristensen er 54 år og den ene af to ministre i den nye regering, som har ministererfaring, idet han i Nyrup-årene var først landbrugs- og fiskeriminister, senere fødevareminister og til sidst socialminister. Til gengæld har han ikke været trafikordfører hos Socialdemokraterne ligesom Magnus Heunicke, der kunne have været et andet bud på en socialdemokratisk transportminister. Henrik Dam Kristensen har også konkret erfaring fra sit ressortområde, hvorunder posten jo sorterer, idet han i sine unge dage var landpostbud i Vorbasse. Reelt viser udnævnelsen dog, at transportområdet stadig ikke er den mest eftertragtede ministerpost, idet den ikke besættes af en frontfigur.

Allerede inden valget var der som bekendt udmeldinger om en betalingsring omkring København, hvorfra indtægterne skulle bruges til at reducere taksterne i den kollektive trafik. Af regeringsgrundlaget, der bruger 2 ud af 65 sider på trafik, fremgår det bl.a., at man venter indtægter på ca. 2 mia. kr. årligt fra betalingsringen, der skal anvendes på at gøre den kollektive trafik i Hovedstadsområdet bedre og billigere. Det nævnes også, at man vil fremsætte forslag om en kilometerbaseret afgift for lastbiler, og at pengene herfra skal bruges til investeringer og takstnedsættelser i den kollektive trafik.

Et par andre interessante passager i regeringsgrundlaget er disse:

"Regeringen vil evaluere om der i forlængelse af strukturreformen kan etableres en mere hensigtsmæssig organisering af den kollektive transport i Danmark."
"Der er også brug for at begrænse stigningen i biltrafikken ved at få flere til at vælge den kollektive trafik, som er blevet voldsomt fordyret og busdriften er mange steder, også i yderområderne, blevet forringet."
"I det omfang der frigøres midler i eller til Infrastrukturfonden, vil regeringen arbejde for, at 2/3 af disse bruges til kollektiv trafik, herunder letbaner, og cykling og 1/3 til veje mv. ... Regeringen ønsker at elektrificere større dele af jernbanenettet og arbejde for togforbindelser med væsentlig lavere rejsetid både indenlandsk og til og fra udlandet."