Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Midttrafiks 26. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Midttrafiks rute 53 mellem Viborg, Karup og Herning er nu sendt i udbud som et lille, selvstændigt udbud: Midttrafiks 26. udbud. Når trafikselskabet sender alene denne rute i udbud nu, skyldes det, at Midttrafik og den nuværende entreprenør på ruten (Skjern Bilen) er blevet enige om at opsige kontrakten før tiden med virkning fra årsskiftet 2011/12.

Udbuddet omfatter således rute 53 og julenatbusrute 53N samt visse ture på ruterne 59, 720, 721 og 953X samt en morgenekstratur på bybuslinje 10 i Herning. Kørslen udgør årligt 20.680 køreplantimer; heraf de 19.203 på rute 53. Den udbudte kørsel kræver 8 busser og udføres i dag af Skjern Bilen.

Denne kørsel er udbudt sideordnet i to forskellige udbudsenheder, hvor forskellen er længden af kontrakten. Der skal gives tilbud på begge kontraktlængder. Den ene variant er en 1½-årig kontrakt med tidligste udløb i juni 2013 og mulighed for forlængelse efter aftale. Den anden variant er en kontrakt på 6½ år med tidligste udløb i juni 2018 med mulighed for forlængelse i op til 3 år efter aftale.

Udbuddet er et offentligt udbud med tildelingskriteriet laveste pris. Det vil være tilbuddet og kontraktlængden med laveste pris pr. år, der vælges. Udbudsmaterialet er udsendt medio september, og tilbudsfristen fastsat til 27. oktober. Allerede 4. november forventes udbuddet afgjort, og kørslen skal overtages 27. december 2011.

Der skal ikke overtages busser i forbindelse med udbuddet, og der vil heller ikke være busovertagelse ved kontraktudløb. Entreprenøren skal køre med landevejsbusser, hvilket vil sige busser med mindst 71 pladser, heraf 47 siddepladser, og enkeltdøre. Højgulvsbusser kan anvendes. Busserne må højst være 8 år gamle kontraktperioden igennem og skal leve op til Euro 5-normen - dog accepteres Euro 4 indtil udgangen af 2013. Kravene gælder for både kontrakt- og reservebusser. Alderskravet kan forhandles ved forlængelse af kontrakten.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. Midttrafiks 26. udbud, september 2011