Myldretid.dk (til forsiden)  
  Forside   Nyheder   Baggrund & historie   Billeder   Garagefakta   Busbasen   Vognlister
  Opdateringer   Om Myldretid.dk   Kontakt

  Du er her: Forside > Nyheder > Nyhedsarkiv > Denne nyhed

Movias 3. telebusudbud i gang

Af Thomas de Laine

Movia har i august udsendt udbudsmaterialet til sit tredje udbud af telebuskørsel, det såkaldte udbud T3. Det er noget lidt speciel kørsel, der denne gang er i udbud, nemlig kørselsordningen "Oplands-Taxa" i Næstved-området. "Oplands-Taxa" blev indført af Næstved Kommune i 2002, men blev indstillet i december 2010 ved omlægningen af den almindelige bustrafik i kommunen. Næstved Kommune har dog ønsket at videreføre (genoptage) ordningen.

Oplands-Taxa-kørslen sendes derfor nu i udbud som almindelig rutekørsel, men med et særligt takstsystem, der kun gælder for Oplands-Taxa. Almindelige DSB- eller Movia-billetter og -kort kan altså ikke anvendes som rejsehjemmel. Taksten vil være 36 kr. pr. tur for voksne, men prisen reguleres sammen med Movias almindelige takstsystem. Movia står for at fremstille de billetter, der skal bruges, og for at fastsætte taksten, men billetindtægterne tilfalder entreprenøren. Tilbudsgiverne forventes at tage højde for dette ved udregningen af tilbud. Den tidligere Oplands-Taxa-ordning havde ca. 3-4.000 årlige passagerer, oplyser Movia, men ordningen havde en anden geografisk udstrækning. Udover at stå for kørslen, skal busselskabet også oprette og bemande bestillingskontoret. Telefonnummeret skal overdrages til Movia ved kontraktudløb, således at nummeret kan bibeholdes ved et eventuelt entreprenørskift.

Kørslen finder sted i oplandet til Næstved by og er inddelt i tre geografiske områder: Vest-området fra Smålandshavet til Tystrup–Bavelse-søerne og langs Susåen, Nord-området fra Tystrup–Bavelse-søerne og langs Susåen til mellem Fensmark og Køgevej og Syd-øst-området fra mellem Fensmark og Køgevej til kommunegrænsen mod syd og øst. Der må kun køres inden for disse områder og til og fra Næstved station, hvor alle ture begynder og slutter. Passagererne kan altså ikke befordres til adresser i selve Næstved - her henvises til bybusserne.

Materielmæssigt kan der være tale om både taxaer og busser, men større busser vil ifølge Movia ikke være velegnede på grund af de små veje i områderne.

Kontraktperioden er i første omgang kun 12 måneder, der betragtes som en forsøgsperiode. Driften forventes påbegyndt ultimo 2011. Kontrakten kan - helt eller delvist - forlænges med op til 2 år. Forlænges kontrakten efter forsøgsperioden, kan begge parter kræve genforhandling af priserne, såfremt det reelle passagertal ligger mere end 10 pct. over eller under det estimerede passagertal, der lå til grund for tilbuddet.

Udbuddet foregår som udbud efter forhandling. Tilbudsfristen var 24. august. Det vindende tilbud vælges ud fra kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", hvor pris har vægten 50 pct., kvalitet af drift 30 pct. og kvalitet af vognmateriel og miljø 20 pct.

Udbudsmaterialet er i øvrigt usædvanlig kortfattet for et Movia-udbud, idet udbudsbetingelserne med kontrakt kun tæller 21 sider, hvortil kommer bilag med kort over områderne og køreplaner samt de obligatoriske blanketter og skemaer.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. udbud T3, august 2011


 
 
Printervenlig version

Nyhedsoversigten
Nyhedsarkivet

 Opdateret sidst:
29. august 2011

Printervenlig version

 Seneste nyheder
Ny bog: DSB rutebiler - fra Statsbanerne til Combus (19. jul. 17)

Movia 16. udbud i gang (17. jul. 17)

Måske elektriske ledbusser på linje 2A (12. jun. 17)

Danmarks Busmuseum har overtaget Busbevarelsesgruppens samling (22. maj 17)

Nye ejere bag Umove (31. mar. 17)

Movias 15. udbud afgjort (13. mar. 17)

Myldretid 18 år (25. jan. 17)

A-busserne får frit flow - og siger farvel til laventré (23. dec. 16)

"Boganmeldelse": S-togskøreplanen fra 30. januar 2017 (29. nov. 16)

Ny transportminister: Ole Birk Olesen (28. nov. 16)

Direktørskifte på Jernbanemuseet (1. nov. 16)

Bynet 2019 - Københavns buslinjer efter metrocityringen (20. okt. 16)

Mere om Movias 15. udbud (18. okt. 16)

Ny bog: Busserne fra Sorø (15. okt. 16)

Movias 15. udbud i gang (27. sep. 16)

 
Tilbage til toppen

Forside | Nyheder | Baggrund & historie | Billeder | Garagefakta | Busbasen | Vognlister
Opdateringer | Om Myldretid.dk | Kontakt


Denne sides adresse (URL): http://myldretid.dk/nyheder/nr/751
Copyright © 1999-2017 by Thomas Mark de Laine (admin@myldretid.dk), all rights reserved.