Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Rejsekortet erstatter klippekort fra fredag

Af Thomas de Laine

Rejsekortet

På fredag erstatter Rejsekortet de gammeldags Almex-klippekort på Vestsjælland. Herefter er det ikke længere muligt at købe kartonklippekortene med magnetstribe mv., der har været i brug i en menneskealder. Kontantbilletter og periodekort erstattes dog endnu ikke af Rejsekortet.

I efterhånden lang tid har Rejsekortet været i prøvedrift både på Vestsjælland, Sydsjælland og Lolland-Falster, i Roskilde og i tog vest og syd for Høje Taastrup - altså i Movias takstområder V og S og mindre dele af takstområde H. På Vestsjælland og i Roskilde har det også indbefattet busserne, mens det ellers kun har været DSB og Regionstogs tog. Det har dog hidtil kun været parallelt med de traditionelle former for rejsehjemmel, altså papirbaserede kontantbilletter, klippekort og periodekort samt det af Storstrøms Trafikselskab i sin tid indførte plastickort. Men fra 1. april bliver der altså for første gang "tvangskunder" til Rejsekortet, og det må betegnes som en vigtig dag i Rejsekort-projektets historie. Målet er jo at erstatte og ikke kun supplere de gamle former for klippe- og periodekort.

Ved transportministerens mellemkomst er det blevet et krav, at Rejsekortet skal være indført i en foreløbig version allerede inden udgangen af 2012. Derfor er det selvfølgelig også vigtigt at få at se, hvordan det spænder af, når Rejsekortet bliver en primær form for rejsehjemmel og ikke blot et system, der bruges af et antal selvselekterede "forsøgskaniner", der formentlig er mere interesserede i og forstående over for ny teknologi end de kollektivt rejsende i almindelighed.

Med andre ord bliver den kommende tid spændende for Rejsekortet - det kan vel nærmest kaldes en ilddåb. Allerede nu kan man finde flere ret kritiske indlæg om systemet. Poul-Henning Kamp fortæller f.eks. på Ingeniøren om problemer med overhovedet at købe kortet, at penge indsat på kortet først bliver tilgængelige timevis senere osv., ligesom der - noget misvisende, eftersom Rejsekortet endnu ikke erstatter periodekortene - for nylig er blevet berettet i dagspressen, at priserne er henved det dobbelte med Rejsekortet. Også det forhold, at det på forhånd er ret uigennemskueligt, hvad prisen for en tur bliver, har været genstand for kritik.

At et system så stort og komplekst som Rejsekortet kunne indføres uden børnesygdomme, havde ingen vel forventet, men vi har endnu til gode at se, om de forskellige problemer bliver løst tilfredsstillende. Der er rigtig mange udfordringer at tage i betragtning, som ikke kun drejer sig om teknik. Hvordan skal man som passager f.eks. forholde sig, hvis man er nødsaget til at forlade en overfyldt bus gennem fordøren, hvor man ikke kan checke ud? Det bliver dagligdag på linje 5A. På Rejsekortets hjemmeside står der foreløbigt kun, at man i så fald kommer til at betale det fulde depositum for rejsen, og at man ved tre tilfælde i løbet af et år risikerer spærring af kortet og afskæring fra at købe nye kort. Eller hvordan reagerer befolkningen mon på, at alle i familien hele den første måned med Rejsekortet skal køre til enkeltbilletpriser, indtil rabattrinnet er optjent og kan udnyttes fremover? (Tilføjelse pr. 31. marts: Denne optjening af rabat handler indtil videre kun om togrejser og takstområde S, og der er f.eks. udstedt nye Rejsekort med rabattrin 5 på skalaen fra 0 til 7).

De gamle klippekort kan bruges indtil udgangen af september, hvorefter der ikke længere kan køres på klippekort på Vestsjælland. Ubenyttede eller delvist brugte klippekort kan ikke refunderes eller anvendes som betaling for eller optankning af Rejsekort, så de skal bruges inden 1. oktober.

Kilde: Pressemeddelelse fra Rejsekortet 07.03.11

Tak til Flemming Bramsen for rettelser vedrørende rabatoptjeningen på Rejsekortet!