Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Movias 6. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Bus fra De Blaa Omnibusser på linje 334
Det er kun tre år siden, De Blaa Omnibusser overtog driften på linje 334 (Holte-Bistrup-Farum-Stenløse), men nu er den med i Movias 6. udbud. Foto på Holte st. 23. august 2009: Thomas de Laine.

Movia har nu udsendt udbudsmaterialet til udbud A6, der omfatter kørsel med i alt 101 busser og ca. 296.000 årlige køreplantimer. Kørslen finder sted i Hovedstadsområdets nordlige og vestlige dele og udføres i dag af Arriva, Netbus, City-Trafik og De Blaa Omnibusser.

Udbuddet er opdelt i følgende enheder:

 1. Linje 341, 342, 356, 360, 361, 362, 363, 734 og 735 samt visse ture på linjerne 325 og 575E med 11 busser og 28.399 årlige køreplantimer. Linje 360 og 362 er ændret i forhold til deres nuværende ruter. Kørslen udføres i dag af City-Trafik i Helsinge.
 2. Linje 335 med 6 busser og 15.474 årlige køreplantimer. Linjen får ny rute i Vassingerød. Kørslen udføres i dag af City-Trafik i Helsinge.
 3. Linje 123 med 14 busser og 45.294 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva i Roskilde.
 4. Linje 212, 213, 215, 223E og 232 med 9 busser, heraf 3 på ca. 10 og højst 12 m, og 20.541 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva i Roskilde. Med kørslen skal overtages 7 stk. Volvo B12BLE-busser årgang 2004 (Arriva nr. 1251-1257).
 5. Linje 216, 217 og 603 med 6 busser og 22.708 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva i Roskilde. Med kørslen skal overtages 7 stk. Volvo B12BLE-busser årgang 2004 (Arriva nr. 1258-1264).
 6. Roskilde bybusser, linje 561E, 601, 602, 604, 605 og 607, samt visse ture på linjerne 212, 213 og 232 med 13 busser, heraf 3 13,7 m-busser, og 36.969 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva i Roskilde. Med kørslen skal overtages 7 stk. Volvo B12BLE-busser årgang 2004 (Arriva nr. 1265-1271).
 7. Diverse ekstrakørsel på linje 123, 212, 232, 358, 561E, 600S, 602 og 605 samt linje 233 med 4 busser og 1.081 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva i Roskilde.
 8. Linje 98N, 226, 227, 229E og 239 med 7 busser, heraf 4 13,7 m-busser, og 26.035 årlige køreplantimer. Der indgår en option for Movia på yderligere 1-2 13,7 m-busser og ca. 3.000 årlige køreplantimer, som skal bestilles inden 1. juni 2010. Kørslen udføres i dag af Netbus i Skibby.
 9. Linje 317, 318, 322 og 323 med 7 busser og 22.426 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Netbus i Skibby.
 10. Linje 218, 219, 220, 221, 224 og 230 samt visse ture på linje 232 med 7 busser og 14.992 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Netbus i Skibby.
 11. Linje 376, 385, 585E og 586E med 4 busser og 9.321 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af De Blaa Omnibusser. Med kørslen skal overtages 5 stk. Volvo B12BLE-busser årgang 2004 (De Blaa Omnibusser nr. 4010-4014).
 12. Linje 333 og 334 med 6 busser og 22.501 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af De Blaa Omnibusser. Med kørslen skal overtages 7 stk. Volvo B12BLE-busser årgang 2004 (De Blaa Omnibusser nr. 4015-4021).
 13. Linje 170, 191, 194 og 196 med 7 busser og 30.131 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af De Blaa Omnibusser. Med kørslen skal overtages 7 stk. Volvo B12BLE-busser årgang 2004 (De Blaa Omnibusser nr. 4022-4028) og 1 stk. VDL Jonckheere Transit årgang 2005 (De Blaa Omnibusser nr. 4029).

Som det ses, er der i vidt omfang busovertagelse ved kontraktbegyndelse i dette udbud. Læg også mærke til, at antallet af busser, der skal overtages, i flere tilfælde er højere end antallet af kontraktbusser i den pågældende udbudsenhed. Der vil ikke være busovertagelse, når de nye kontrakter udløber.

Buskravene er nogenlunde de sædvanlige for Hovedstadsområdet. Der kræves kun det traditionelle 2-2-1- eller 2-2-2-dørarrangement på 13,7 m-busserne og busserne i enhed 3, 5 og 6. De øvrige busser skal blot have mindst dørarrangement 1-2-0.

De nuværende kontrakter
Netbus' linjer i udbuddet genvandt firmaet i 2004 i 15. udbud. Arrivas linjer er alle vundet i 14. udbud i 2004, men bortset fra linje 123, er der tale om Wulff Bus' tidligere kontrakter. City-Trafik har fået forlænget kontrakterne på næsten al sin kørsel i 14. udbud. Den udbudte City-Trafik-kørsel er derfor hovedsageligt den tidligere forlængede kontrakt fra 11. udbud i 2002. Kontrakten på linje 335 i 14. udbud er dog ikke forlænget - nok fordi denne linje køres af samme garage i Helsinge som kørslen i 11. udbud.

For så vidt angår De Blaa Omnibusser skal det bemærkes, at der er sket en rokade af selskabets linjer mellem kontrakterne i 14. og 18. udbud. Linje 333 og 334 overtog firmaet f.eks. så sent som i 2006 (18. udbud), mens linje 190, 192, 193 og 195 blev overtaget ved 14. udbud i 2004, og disse linjer bliver altså ikke genudbudt nu som resten af kørslen fra dette udbud. Dette skal efter sigende hænge sammen med en ny incitamentsaftale indgået mellem Movia, De Blaa Omnibusser og Ruderdal Kommune omfattende linjerne 192, 193, 195 og 197.

Processen og miljøet
Som vanligt gennemføres udbuddet som udbud efter forhandling. Prækvalifikationen har fundet sted, og udbudsmaterialet er udsendt i oktober. Tilbudsfristen er 16. november 2009, hvorefter der skal gennemføres forhandlinger om tilbuddene frem til tildelingen af kontrakterne, der formentlig vil finde sted omkring marts eller april 2010.

Valget af entreprenører på kørslen afhænger af tildelingskriteriet, der fortsat er "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", men nu med et nyt delkriterium om miljø og en deraf følgende ændret vægtning af delkriterierne. Således vejer prisen fortsat 40 pct., kvalitet af drift fortsat 35 pct., miljø 15 pct. og endelig kvalitet af busmateriel 10 pct. Kvalitet af busmateriel vægtedes tidligere 25 pct., men denne "nedprioritering" skal ses i lyset af, at miljøaspekterne nu har fået sit eget delkriterium - helt i tidens ånd. Miljøkriteriet dækker bussernes emissioner, idet Euro III dog er et minimumskrav for alle linjer i udbuddet, og organiseringen af driften i forhold til brændstofforbrug og chaufførernes miljøvenlige kørsel.

Lange kontrakter
De nye kontrakter vil træde i kraft 12. december 2010 og vil være 6-årige med option for Movia på et halvt års forlængelse til sommeren 2017. Hver kontrakt kan dog forlænges til i alt højst 12 år over tre omgange, såfremt entreprenøren har leveret aftalt kvalitet (passagertilfredshed, grad af udført kørsel og omfang af kvalitetsbrister) i de første 4, 6 hhv. 8 år, men kun hvis entreprenøren ønsker det. Endelig kan kontrakten ved enighed mellem Movia og entreprenøren forlænges tilsvarende, selvom antallet af kvalitetsbrister er højere, men entreprenøren er altså i denne situation ikke sikret retten til kontraktforlængelse.

Formålet med disse bestemmelser om kontraktforlængelse er selvfølgelig bl.a. at give entreprenørerne incitamenter til at levere god kvalitet - noget der først og fremmest virker i det tilfælde, hvor det er en god forretning for entreprenøren at opnå kontraktforlængelse. Om incitamentet i praksis virker, må tiden vise. Men netop i forbindelse med Movias 6. udbud ønskede flere af de entreprenører, der nu har kørsel i udbud, netop ikke 2-årige kontraktforlængelser, selvom de fik tilbuddet.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. udbud A6, Trafikselskabet Movia oktober 2009