Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Midttrafiks 14. udbud: Concordia vinder Randers bybusser

Af Thomas de Laine

Bybus fra Fårup Rute & Turistbusser
Randers-bybus fra Fårup Rute & Turistbusser, marts 2006. Den gule farve med mørkegrøn kant for neden er det særlige Randers-design. Foto: Thomas de Laine.

Concordia Bus udvider endnu engang i Midttrafiks område, når man 31. januar overtager bybuskørslen i Randers. Det er en del af resultatet af Midttrafiks 14. udbud, der blev afgjort 11. september. Udbuddet dækker kørslen i Randers Kommune, nærmere bestemt 48 busser, heraf de 23 bybusser, og 104.928 årlige køreplantimer. Med de nye kontrakter indføres også økonomiske incitamenter i forhold til miljø og passagertal.

I udbuddet var kørslen opdelt som følger:

  1. Linje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 og 11 (Randers bybusser) med 22 lavgulvs-/laventrébusser og 76.910 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva, hvorfra 11 busser skulle overtages, nemlig 5 stk. Volvo B12BLE-laventrébusser årg. 2003 og 6 stk. Volvo B10BLE-laventrébusser årg. 2000. De seks ældste busser falder for kontraktens alderskrav allerede efter cirka 8 måneder og skal således hurtigt udskiftes.
  2. Linje 8 med 1 lavgulvs-/laventrébus på ca. 10 m og 1.787 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva, hvorfra 1 stk. Mercedes-Benz O.520 Cito årg. 2002 skulle overtages.
  3. Linje 12 og 13 med 2 landevejsbusser og 3.214 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Fårup Rute & Turistbusser.
  4. Linje 7, 14, 15, 16, 21 og svømmekørsel med 7 landevejsbusser og 8.639 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Fårup Rute & Turistbusser.

Enhederne 1-4 er A-kontraktkørsel med kontraktbegyndelse 31. januar 2010. Kontrakterne er mindst 8 år med option for Midttrafik på forlængelse i op til 1 år, men kan forlænges yderligere 1 år efter aftale. Busserne skal have Midttrafiks design, idet de overtagne busser dog kan beholde det gamle gule/mørkegrønne Randers-design.

Med enhederne 1 og 2 skulle der som anført overtages et antal busser til priser fastsat efter bestemmelserne i den gamle kontrakt indgået mellem Randers Kommune og Connex ved sidste udbud af kørslen, der havde kontraktbegyndelse i 2003. Priserne har været anklaget for at være omkring 50 pct. for høje, hvilket kunne favorisere Arriva, der er det nuværende busselskab med kørslen. Overtagelsesforpligtelsen var imidlertid også en nødvendig følge af den gamle kontrakt på kørslen.

Kravene til nye busser var bl.a., at busserne som "minimum" skulle have det for danske bybusser efterhånden noget usædvanlige dørarrangement 2-2-0, eventuelt 1-2-0, og lavt, trinfrit gulv mellem de to forreste dørpartier. Landevejsbusserne skule have dørarrangement 1-1-0, og højt gulv var tilladt ved alle døre. Derudover var der krav om bagagerum med plads til mindst 2 cykler.

Herudover indgik disse udbudsenheder:

  1. Skolebus- og svømmekørsel mv. på rute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 105 og 205 samt ungdomsskolekørsel til Fårup og Blicherskolen og Fårup og Bjerregrav Skole med 5 landevejsbusser og 5.384 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Fårup Rute & Turistbusser.
  2. Skolebuskørsel mv. på rute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 samt hjælpebus til Korshøj og Hald-Kærby, specialbus til Korshøjskolen og ungdomsskolekørsel til Grønhøjskolen og Korshøjskolen med 8 landevejsbusser og 6.739 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Ketty & Villy's Buslinier og Thykjær.
  3. Skolebus- og svømmekørsel på rute 1, 2 og 101 samt ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen med 3 landevejsbusser og 2.255 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Grund Taxi og Turistbusser og Assentoft Turistbusser.

Enhederne 5-7 er B-kontraktkørsel, og ruterne har 0-takst. Kontraktbegyndelse er 1. februar 2010, og kontrakterne er mindst 5-årige med option for Midttrafik på forlængelse i op til 1 år og mulighed for yderligere 1 års forlængelse efter aftale. En enkelt skolebusrute (rute 9) i enhed 6 skal dog først overtages 1. august 2010, hvor Thykjærs kontrakt udløber. Busserne skal ikke have Midttrafiks design. Der skulle ikke overtages busser sammen med B-kontraktkørslen.

Der kunne endvidere bydes på kombinationerne A med enhed 1 og 2, B med enhed 3 og 4, C med enhed 2, 3 og 4 og D med al kørslen.

Busserne i enhed 1 og 2 må højst være 10 år gamle, mens alderskravene er maksimalt 12 år i enhed 3-4 og 15 år i enhed 5-7. Udnytter Midttrafik sin option på forlængelse af kontrakterne, kan disse alderskrav overskrides svarende til forlængelsen. Forlænges kontrakterne ved enighed, bliver aldersgrænserne et aftalepunkt.

Der vil ikke være busovertagelse ved udløbet af kontrakterne.

Incitamentskontrakter
For enhederne 1 og 2 indebærer de nye kontrakter tre bonusmodeller. Fra kontraktens begyndelse udbetales en bonus på 8 kr. for hver liter dieselolie, der spares i forhold til et udgangspunkt på 11 liter pr. køreplantime. Dette kan f.eks. ske ved efter tilladelse fra Midttrafik at anvende busser, der afviger fra de normale krav. Eksempelvis kan der være tale om brug af mindre busser på ca. 10 m på de tidspunkter, hvor dette giver tilstrækkelig kapacitet. Andre tiltag kan være letvægtsbusser, hybridbusser eller uddannelse af chaufførerne i brændstoføkonomisk kørsel. Ligeledes fra kontraktbegyndelse udbetales en bonus på 2.000 kr. pr. bus for hver måned, bussen opfylder Euro 5-normen eller højere. Disse bonusmodeller skal altså forbedre kørslens klima- og miljøpåvirkning.

Endelig indføres fra 1. februar 2011 og efter forhandling mellem Midttrafik og entreprenøren en bonus for hver ekstra passager udover det antal, der opnås i kontraktens første år. Dette bonusbeløb vil svare til cirka den halve merindtægt for trafikselskabet ved en ekstra passager. Entreprenørens del (i 2008 ville det have været ca. 3,30 kr. pr. ekstra passager) forudsættes fordelt mellem chaufførerne og busselskabet selv, mens trafikselskabets del anvendes af Randers Kommune til at købe mere trafik eller til at forbedre vilkårene for kørslen. Alt i alt en model, der ligner det, Movia og Arriva i et års tid har haft på linjerne 150S og 173E. Der sker omvendt ikke fradrag i betalingen, hvis passagertallet bliver lavere.

Resultatet
Der var oprindeligt tilbudsfrist 25. august, men den udsattes en uge til mandag 31. august pga. en fejl på en tilbudsblanket. De 10 busselskaber Pan Bus, Arriva, Midt-Vest Bus, Fårup Rute & Turistbusser, Todbjerg City, Ketty & Villy's Buslinier, Grund Taxi og Turistbusser, Assentoft Skole og Turist, Svidt og Concordia Bus afleverede tilsammen 28 tilbud.

Tildelingskriteriet var laveste pris, og Midttrafik udpegede 11. september vinderne af udbuddet, der da også var de busselskaber, der havde givet den samlet set billigste kombination af tilbud: Concordia Bus på enhed 1 og 2, altså Randers bybusser, som overtages fra Arriva; Fårup Rute & Turistbusser på enhederne 3, 4 og 5, som selskabet i forvejen kører; Ketty & Villy's Buslinier på enhed 6 og Grund Taxi og Turistbusser på enhed 7, således at også de to sidstnævnte entreprenører har genvundet kørslen.

Med resultatet vokser Concordia Bus yderligere. Selskabet har siden oktober 2008 udført kontraktkørsel for Movia med 53 busser, og 28. juni 2009 overtog man endvidere den kørsel, det krakkede Iversen Busser (her selskaberne Nr. Nebel-Tarm-Skjern Busser og Ribe Rutebiler) hidtil havde udført i Midttrafiks vestlige område med i alt 21 busser. Concordia når således op på 97 busser i kontrakt for de danske trafikselskaber.

Summen af de billigste tilbud var i alt omkring 4,9 mio. kr. mere, end hvad de nuværende kontrakter på kørslen koster. Midttrafik mener, at cirka halvdelen af årsagen skal søges i fjernelsen af fordelen ved cross border-leasing.

Kommende udbud
Midttrafiks fire næste udbudsrunder er allerede på trapperne. Det gælder 15. udbud, som omfatter Herning bybusser, 16. udbud med Viborg bybusser og et par lokalruter, 17. udbud med Skives bybusser, lokalruter og åbne skolebusruter og endelig 18. udbud med Grenå bybus og åbne skolebusruter i hele Norddjurs Kommune. Alle fire udbud vil have kontraktbegyndelse i sommeren 2010, og udbudsmaterialerne forventes udsendt i november.

Tak til Peter Berggrén Brandsen for tilsendte rettelser!

Kilder: Udbudsmateriale vedr. Midttrafiks 14. udbud, Midttrafik juni 2009; pressemeddelelse fra Midttrafik og oversigt over indkomne tilbud 31.08.09; oplysninger om valg af entreprenører på Midttrafik.dk 11.09.09; spørgsmål og svar vedr. Midttrafiks 14. udbud (5. rettelsesblad) 13.08.09