Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Nye DSB-dobbeltdækkere under levering

Af Thomas de Laine

Dobbeltdækkertog ved Trekroner
ME-trukkent dobbeltdækkertog ved Trekroner, 4. december 2004: Foto: Thomas de Laine.

DSB er nu begyndt at modtage de nye dobbeltdækkervogne, som er leaset til den sjællandske regionaltrafik på Sydbanen og Nordvestbanen. Vognene supplerer de dobbeltdækkervogne, der har været i brug siden 2002, og de skal erstatte de fleste af de gamle Bn-nærtrafikvogne, som endnu kører i et antal af 127 styk. Bn-vognene, der tidligere har været røde, men de seneste år har fremtrådt i mørkeblå folie, er meget upopulære blandt passagererne og går under navne som "kreaturvognene".

Den første dobbeltdækker ankom til Padborg i slutningen af juli og prøvekørtes primo august omkring Tinglev. I eftersommeren var der nyt dobbeltdækkermateriel på DSBs værksted på Otto Busses Vej i København for at få monteret ATC-udstyr og til uddannelse af personalet, der skal håndtere de nye vogne. Allerede fra slutningen af september ventes de første af vognene i drift.

I alt 45 vogne leveres inden årets udgang, og efter årsskiftet skal de alle være i drift. Det er Bombardier, der er leverandøren, og vognene svarer i store træk til 1.-2. levering for syv år siden, som også kom fra Bombardier. Dog er der i de nye vogne (3. levering) bl.a. sket ændringer ved handicaptoilettet, og de udvendige døre er gjort 120 mm bredere. Et antal ME-maskiner er ved at få monteret den nødvendige ZWS-styring, så de kan trække og skubbe dobbeltdækkermateriellet.

Af Bn-vognene vil 50 omkring januar blive udbudt til salg, oplyser DSB i dag. En stor del af B-vognsfamilien er tidligere eksporteret til Iran. Når IC4 i tilstrækkeligt omfang er indsat fra 2010-11, vil de sidste Bn-vogne forsvinde fra trafikken.

Kilder: DSB i dag 01.09.09; Railorama.dk 03.08.09