Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Midttrafiks 10.-13. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Midttrafik har fordelt de i alt 48 busser og ca. 59.000 årlige køreplantimer, som var udbudt i trafikselskabets 10., 11., 12. og 13. udbud. I alt havde 16 forskellige busselskaber afleveret 79 tilbud.

Kriteriet for udvælgelsen af tilbuddene var laveste pris, og afgørelsen rummer derfor ikke de store overraskelser, når der sammenlignes med de indkomne tilbud.

10. udbud
Ved 10. udbud i Favrskov og Randers kommuner, der omfattede 16 busser på lokalkørsel, overvejende i Favrskov Kommune, havde 7 selskaber budt. Byderne var TK-Bus, Arriva, De Grønne Busser, Todbjerg City, Svidt, Mortens Busser og Faarup Rute og Turistbusser. Den gennemsnitlige bustimepris blev 710 kr., hvilket skønnes at være en stigning i forhold til den nuværende betaling på ca. 2 pct.

11. udbud
11. udbud dækkede lokalkørsel i Ikast-Brande Kommune med 12 busser. Også her havde 7 busselskaber afgivet tilbud, nemlig Skjern Bilen Specialruter, Brande Buslinier, Mørups Turistfart, Thykjær, Midtvest Bus, Arriva og Engesvang Turistfart. Bustimeprisen blev gennemsnitligt 563 kr. - en stigning på omkring 11 pct.

12. udbud
Det 12. udbud omfattede lokalkørsel i Syddjurs Kommune med 7 busser. 3 selskaber bød på kørslen: Syddjurs Busser, Todbjerg City og Arriva. Prisen blev ca. 9 pct. lavere end i dag, nemlig 649 kr. pr. bustime.

13. udbud
I Skanderborg Kommune indgik bybus- og lokalkørsel med tilsammen 10 busser i Midttrafiks 13. udbud. 4 selskaber gav tilbud, nemlig Arriva, Østbirk Turistfart, Todbjerg City og Ry Bussen. På bybuskørslen blev den gennemsnitlige timepris 545 kr., mens resultatet blev 646 kr. på de såkaldte rabatruter. Dermed ligger priserne ca. 4 pct. højere end i de nuværende kontrakter.

Kilder: Pressemeddelelse fra Midttrafik 17.04.09; oversigter over indkomne tilbud 17.03.09 og 31.03.09