Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Midttrafiks 10.-13. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Midttrafik har i midten af januar offentliggjort udbudsmateriale til fire forskellige udbud, der hver dækker en kommune. Det samlede omfang udgør 48 busser og ca. 59.000 køreplantimer. De nuværende entreprenører på ruterne er Arriva og et antal lokale busselskaber. En vis andel af de udbudte ruter kører i øvrigt som gratisbusser.

For alle udbuddene er der tilbudsfrist 17. marts, og 17. april vil Midttrafik afgøre udbuddet. I den forbindelse er tildelingskriteriet alene prisen.

I 10.-12. udbud er alle kontrakterne 5-årige, men Midttrafik har mulighed for at forlænge kontrakterne i 1 år, og de kan forlænges yderligere 1 år ved enighed mellem Midttrafik og entreprenøren.

Gennemgående må busserne højst være 15 år. Der er ingen krav til den maksimale gennemsnitsalder eller til reservebusserne.

10. udbud - Favrskov og Randers kommuner
Dette udbud omfatter 19 busser og 18.224 køreplantimer. Følgende kørsel er i udbud:

11. udbud - Ikast-Brande Kommune
Udbuddet omfatter 12 busser og 15.252 køreplantimer fordelt som følger:

A-kontraktbybussen må højst være 10-12 år. A-kontraktbusserne skal være i Midttrafiks blå henholdsvis gule design.

Alle kontrakterne træder i kraft 1. august 2009; pakke 7 dog 28. juni 2009.

12. udbud - Syddjurs Kommune
Der er udbudt 7 busser og 6.935 årlige køreplantimer, nemlig:

I dette udbud er al kørslen på B-kontrakter, der løber 1. august 2009-31. juli 2014. Busserne skal være i Midttrafiks blå design.

13. udbud - Skanderborg Kommune
I Skanderborg udbydes i alt 10 busser og 19.040 køreplantimer:

I dette udbud er alle kontrakterne kun 1-årige, men stadig med mulighed for forlængelse i 1-2 år.

I A-kontrakten må busserne højst være 12 år og reservebusser maksimalt 14 år, og busserne skal være gule.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. 10.-13. udbud fra Midttrafik, januar 2009