Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Boganmeldelse: Elektriske lokomotiver litra EA

Af Thomas de Laine

Forsiden af Jernbanehistorisk Årbog '09

Elektriske tog er, uover S-banen, et forholdsvis nyt fænomen på de danske skinner. DSB fik de første elektriske lokomotiver i 1984, og først fra foråret 1986 begyndte den elektriske drift - i første omgang på Kystbanen. I anledning af 25-året for EA-lokomotiverne, fortæller Peter Christensen deres historie i Jernbanehistorisk Årbog '09.

Artiklen omhandler baggrunden for elektrificeringsprojektet og valget af system, der som bekendt medførte, at vi i Danmark har 25 kV/50 Hz, hvor vores naboer mod syd og øst har valgt 15 kV/16 2/3 Hz. Også processen med at finde frem til leverandøren, kravene til lokomotiverne, tidsplanen (der skred) og optionerne på flere lokomotiver beskrives, ligesom der kort fortælles om de oprindeligt meget vidtgående planer for elektrificering af jernbanerne. Endelig redegør artiklen for lokomotivernes anvendelse i drift.

Der er mange interessante oplysninger i artiklen og mange steder emner, der med fordel kunne gås dybere ned i så som ombygning af ME-diesellokomotiverne til elektrisk drift eller ønsket om at placere ordren på EA-lokomotiverne, så danske producenter kunne få en del af opgaven - noget, der næppe har været specielt effektivt, og som formentlig i dag ville være et brud på EUs regler. Det har der naturligvis ikke været plads til inden for årbogens rammer, og artiklen er i forvejen bogens klart længste, idet den lægger beslag på 21 ud af 64 sider. Man kan derimod håbe, at nogen vil kaste sig over at gøre mere ud af historien om den elektriske drift på de lange skinner i en selvstændig udgivelse, for emnet er forholdsvis ubeskrevet.

Jernbanehistorisk Årbog har været udsendt siden 1989 og indeholder generelt nogle gode artikler, som der tydeligvis ligger et reelt stykke arbejde bag og derfor også kan bringe interessante oplysninger frem. Peter Christensens artikel om EA-lokomotiverne er ingen undtagelse. Desværre bliver artiklen dog trukket ned af noget, der vel bedst kan betegnes som mangelfuld redigering. Først og fremmest benyttes en del forkortelser og tekniske termer, som burde have været kort forklaret. F.eks. véd de fleste jernbaneentusiaster nok, hvad SJ og DB er, men næppe alle er bekendt med jernbaneselskabet ÖBB. Tilsvarende er der sikkert en del læsere, hvis fysiktimer ligger så fjernt, at de ikke af sig selv kan huske, at A står for ampere, og hvad det så er for noget. I det hele taget kunne meget af det tekniske om forskellige måder at indrette elektriske lokomotiver på have været gjort mere tilgængeligt ved at bruge et par sætninger på at forklare nogle begreber. Derudover er ordet "have" næsten konsekvent stavet forkert (nemlig som "havde"), hvilket en korrekturlæsning burde have fanget. Var artiklen blevet gået igennem for disse ting, havde den fremstået væsentligt mere læsevenlig, og de mange gode oplysninger ville i højere grad komme til deres ret. Dette må i øvrigt være forlagets snarere end forfatterens ansvar.

Endelig skal det bemærkes, at det af teksten på side 60 vedrørende regionaltogsforbindelsen Lufthavnen-Roskilde decideret fejlagtigt fremgår, at disse tog først begyndte at køre i 2000, selvom det allerede var fra september 1998, hvor Kastrupbanen åbnede. Derudover hedder det samme sted, at togene kørtes med EA "lige til januar 2005", hvor forbindelsen nedlagdes, hvilket giver det indtryk, at EA var det faste materiel i hele perioden. Dette er misvisende, idet DSB anvendte IR4-togsæt på alle ture en stor del af tiden.

Når det er sagt, skal artiklen anbefales. Denne udgave af årbogen indeholder desuden som vanligt artikler relateret til begivenheder, der ligger 125, 100, 75 og 50 år tilbage - denne gang om henholdsvis Århus' nye banegård, Millings damplokomotiver, sammenlægningen af 2. og 3. klasse til fællesklasse og serieproduktion af HJ-godsvognene. Bogen er udgivet af Bane Bøger, er på 64 sider i A4-format med mange billeder og andre illustrationer i sort/hvid og kan erhverves for 179 kr. hos f.eks. Jernbanebøger.