Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

IC4 nærmer sig skæbnedagen

Af Thomas de Laine

DSB MG 13 på Hovedbanegården, København
Det første IC4-tog i landsdelstrafikken efter ankomst til København H. Foto: Thomas de Laine, 7. august 2008.

I begyndelsen af april kunne DSB orientere Folketingets Trafikudvalg om, at alle de IC4-togsæt, som AnsaldoBreda senest til maj skal levere for at overholde det ultimatum, DSB stillede producenten sidste år, nu er ankommet til Danmark og befinder sig i Århus.

Dermed er der i alt 15 togsæt i landet, men kun de otte er overtaget af DSB og bare tre af dem er i trafik. De resterende vil DSBs administrerende direktør Søren Eriksen ikke garantere nogensinde kommer ud at køre for DSB. Han slår i denne uges udgave af DSB i dag fast, at man først forholder sig til, om AnsaldoBreda har overholdt ultimatummet i slutningen af maj, hvor det udløber.

Mere præcist skal DSB senest 31. maj have modtaget 14 togsæt, der er godkendt til at køre hver for sig, og ét togsæt, som skal være godkendt til at køre sammenkoblet med andre togsæt i landsdelstrafikken. Kan AnsaldoBreda ikke leve op til dette, vil DSB bryde kontrakten.

Det er Trafikstyrelsen, der skal foretage godkendelserne, og her står man på spring til en slutspurt: "AnsaldoBreda har orienteret os om, at de, dvs. deres assessor, Tüv, forventer at sende en ansøgning til os snart efter påske. Vi er klar, når de er klar. Vi ved godt, at der er tidspres på. Det kommer fuldstændig an på det materiale, vi får ind. Men vi er ikke tonedøve og ved godt, at der er pres på i denne sag. Så vi har allerede linet den håndfuld folk, der har indsigt i sagen, op. De står klar i det øjeblik, hvor vi modtager ansøgningen fra AnsaldoBreda," siger sikkerhedschef Jesper Rasmussen. Han understreger dog, at styrelsen hverken kan eller vil gummistemple uden videre.

Fremtiden med ME - og uden IC4
Det står klart, at DSB har forberedt sig på materielsituationen, hvis IC4-projektet må opgives. Efter planen skulle IC4 afløse de 15-20 år gamle IC3-tog i landsdelstrafikken. IC3'erne kunne derved frigøres til regionaltrafik, hvorefter de lokomotivtrukne tog med gamle blå Bn-vogne og lejede dobbeltdækkervogne kunne udrangeres.

Allerede sidste år blev der bestilt yderligere dobbeltdækkervogne, som indlejes til erstatning for Bn-vognene, indtil IC4-togene måske er leveret. Men DSB planlægger øjensynligt at køre videre med dobbeltdækkerne, hvis IC4 må droppes. Man har nemlig iværksat et udbud af opgaven med at renovere ME-diesellokomotiverne, der bruges til at trække disse tog.

Der er tale om opgaven med at lave en prototype for remotorisering af ME-lokomotiverne - altså i første omgang kun en enkelt maskine. Der indgår en option på det tilsvarende arbejde med de resterende 35 lokomotiver. Foreløbigt er der ikke indgået kontrakter, men fristen for at blive prækvalificeret til at byde på opgaven udløb 31. marts. Tidsplanen for dette udbud svarer til, at man vil være godt i gang med processen hen mod en ordretildeling, når AnsaldoBredas ultimatum udløber i maj.

Bliver IC4-togene ikke indsat i landsdelstrafikken er det desuden muligt, at vejen dermed er banet for en elektrificering af hovedbanenettet og efterfølgende indsættelse af nye, elektriske togsæt anskaffet som "hyldevare" om nogle år.

Stor retssag i vente
I alt har DSB 83 IC4-togsæt i ordre til en pris af 5 mia. kr. Heraf er de 3,5 mia. kr. allerede betalt. Derudover skulle AnsaldoBreda efterfølgende levere en mindre serie 2-vognstog baseret på IC4-modellen, kaldet IC2, ligesom DSB har option på yderligere 67 IC4-togsæt.

DSB har hidtil slået på, at man har en "stærk kontrakt", og at det er en "formsag" at hente pengene hjem. Men så enkelt er det nok ikke, skriver Information.dk 3. april.

"Opfyldelsen af IC4- og IC2-kontrakterne befinder sig på nuværende tidspunkt i en afgørende fase. Et retsligt opgør med leverandøren, AnsaldoBreda, der vil involvere et meget betydeligt økonomisk mellemværende, kan på nuværende tidspunkt ikke udelukkes," hedder det i et svar, som DR har modtaget efter anmodning om aktindsigt.

Lektor Karsten Naundrup Olesen fra Juridisk Institut ved Syddansk Universitet mener, at "Det er åbenlyst, at der er ved at blive lagt op til en mulig retssag vedrørende IC4-projektet. En måned før, at DSBs ultimatum udløber, virker det fornuftigt, at Transportministeriet tager sine forholdsregler for, hvordan sådan en sag kan udvikle sig. Lige nu er det ikke til at se, hvem der vil anlægge en sag mod hvem. Men som det fremgår, kan der blive tale om store beløb, hvilket ikke er underligt i et projekt af denne størrelse."

Kilder: DSB i dag 07.04.09; DR.dk 03.04.09; Ing.dk 03.04.09; Information.dk 03.04.09; udbudsbekendtgørelse fremsendt til EU 11.03.09