Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Movias 5. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Østtrafik-bus i Køge
En af Østtrafiks Volvo B12M-højgulvsbusser som rute 257 på Køge st. Vinderen af rute 257 skal overtage denne bus sammen med ruten. Foto: Thomas de Laine, oktober 2006.

Udbudsmaterialet til Movias 5. udbud af almindelig rutekørsel, hvis egentlige navn er A5, er nu udsendt. I udbuddet indgår kørsel på Syd- og Vestsjælland med 102 busser og ca. 247.000 årlige køreplantimer. Den altovervejende del af udbuddet er genudbud fra Storstrøms Trafikselskabs 7. udbud i 2004, og det er således stort set kun Arriva og Østtrafik, der har kørsel i udbud.

Som vanligt er der tale om udbud efter forhandling, og prækvalifikationen er afsluttet. Udbuddet er opdelt i følgende 15 udbudsenheder:

 1. Rute 76, 77, 92, 95, 8E, 257 og 976 (samt enkelte ture på rute 2 og 253) med 11 landevejsbusser, heraf 3 13,7 m-busser, og 25.115 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Østtrafik, hvorfra 7 busser (internnr. 188-194) skal overtages.
 2. Rute 50, 78, 79, 91, 256 og 979 (samt enkelte ture på rute 53 og 62) med 12 landevejsbusser, heraf 1 13,7 m-bus, og 31.599 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Østtrafik, hvorfra 10 busser (internnr. 197-206) skal overtages.
 3. Vordingborg telebusser (rute 1, 2, 3 og 4) med 4 minibusser på ca. 8 m og 7.300 årlige køreplantimer. De nuværende telebusser køres af Arriva, hvorfra 4 busser (internnr. 5546-5547 og 5634-5635) skal overtages, og Østtrafik.
 4. Vordingborg bybusser (rute 1 og 2) og 655 med 2 bybusser på ca. 10 m og 1 landevejsbus og 6.374 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Østtrafik, hvorfra 3 busser (internnr. 186 og 195-196) skal overtages.
 5. Rute 52, 53, 62, 64, 632 og 962 med 10 landevejsbusser, heraf 4 13,7 m-busser, og 26.921 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva, hvorfra 3 busser (internnr. 5609-5611) skal overtages.
 6. Rute 63 (samt enkelte ture på rute 1 og 62) med 4 landevejsbusser, heraf 1 13,7 m-bus, og 8.959 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af Østtrafik, hvorfra 1 bus (internnr. 207) skal overtages.
 7. Næstved bybusser (rute 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5S, 6S, 6A og 7S samt enkelte ture på rute 73 og 689) med 14 bybusser, heraf 3 på ca. 10 m, og 47.883 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva, hvorfra 6 busser (internnr. 5718-5719, 5731 og 5740-5742) skal overtages.
 8. Rute 681, 682, 683, 684 og 686 (samt enkelte ture på rute 27) med 4 busser, heraf 1 bybus, 2 landevejsbusser og 1 landevejsbus på ca. 10 m, og 5.382 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva, hvorfra 1 bus (internnr. 5702) skal overtages.
 9. Rute 70, 72, 73, 74, 75, 80, 689 og 975 (samt enkelte ture på rute 3) med 9 landevejsbusser og 27.865 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva, hvorfra 6 busser (internnr. 5725-5730) skal overtages.
 10. Rute 690, 692, 693, 695, 700, 701, 703, 704, 705, 706 og 707 med 5 landevejsbusser, heraf 2 på ca. 10 m, og 6.999 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva, hvorfra 2 busser (internnr. 5723-5724) skal overtages.
 11. Rute 90, 710, 711, 712, 720, 721, 722 og 725 med 8 busser, heraf 4 minibusser på ca. 8 m, 3 landevejsbusser på 12 m og 1 landevejsbus på ca. 12 m, og 10.757 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Østtrafik, hvorfra 5 busser (internnr. 179-181, 183 og 185) skal overtages.
 12. Rute 99N, 253, 730, 731, 732 og 733 med 5 landevejsbusser og 1 minibus på ca. 8 m og 10.884 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Østtrafik, hvorfra 6 busser (internnr. 173, 175, 177-178, 182 og 187) skal overtages.
 13. Rute 255, 258 og 259 med 3 landevejsbusser og 5.179 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Østtrafik.
 14. Rute 37, 310, 711 og 712 (samt enkelte ture på ruterne 13, 77, 113, 652 og 653) med 5 landevejsbusser og 14.793 årlige køreplantimer. Ruterne køres i dag af Arriva.
 15. Rute 12 (og enkelte ture på rute 28 og 113) med 4 landevejsbusser og 10.828 årlige køreplantimer. Ruten køres i dag af DitoBus.

Ruterne med 900-numre er julefrokostnatlinjer, der kun kører i november og december.

Enhed 14 og 15 er genudbud fra 3. udbud, hvor udbuddet af disse to enheder blev annulleret. Enhed 13 var endvidere sidst i udbud i Movias skolebusudbud U1 med kontraktbegyndelse 1. januar 2008. Kontrakten var 2-årig og genudbydes således nu. Ruterne i denne enhed kører i udkanten af det gamle hovedstadsområde, men har tidligere haft busser, der opfyldte HUR-krav. Rute 255 kører således i dag med en lavgulvsbus med bybusindretning, hvilket altså ikke længere vil være tilfældet, når 5. udbud træder i kraft.

Fristen for at afgive tilbud er 27. april, hvorefter forhandlingsrunderne finder sted. De vindende tilbud vil blive valgt efter de sædvanlige kriterier: Pris med vægten 40 pct., kvalitet af drift med vægten 35 pct. og kvalitet af busmateriel med vægten 35 pct. Som noget nyt indgår "servicegraden" i tildelingskriterierne, og det er blevet muligt at give tilbud, hvor 4 enheder er kombineret. Kontraktbegyndelse vil være 28. marts 2010.

Kørslen udbydes som vanligt på 6-årige kontrakter, men med samme muligheder for forlængelse i op til yderligere 6 år som i 3. og 4. udbud. Sådan forlængelse kræver som bekendt, at den aftalte kvalitet leveres i de foregående år. Derudover har Movia option på forlængelse i op til 2 år, uanset om den aftalte kvalitet er leveret. Den samlede kontraktperiode kan dog højst blive 12 år.

I forhold til tidligere udbud, er der sket nogle ændringer i opbygningen af udbudsmaterialet mv. Blandt andet er vognplanerne udgået, idet disse fremover kun er tilgængelige elektronisk og kun for de prækvalificerede deltagere i udbuddet.

Farvel til højgulvsbusserne på landet
Alle udbudte landevejsbusser er "handicapegnede landevejsbusser". Det betyder, at der stilles krav om lavt gulv med mindst én dør med adgang til perron, evt. i form af lav bagperron. Dog gælder kravet om handicapegnethed ikke for de brugte busser, der skal overtages i forbindelse med udbuddet. Samtidig fremgår det af udbudsbetingelserne, at ikke handicapegnede landevejsbusser - uanset alder - ikke længere vil kunne anvendes, når kørslen i 5. udbud næste gang genudbydes. Dette betyder i praksis, at den klassiske højgulvsbus nu udfases i Movias område, da den eneste busmodel, der kunne leveres med lav bagperron - Volvo B12M - tages ud af produktion fra Volvos side.

Bybusser og servicebusser skal have døre 1-2-0 eller flere døre, mens landevejsbusser skal have døre 1-1-0 eller 1-0-1 eller flere døre. En handicapegnet landevejsbus skal have mindst 40 siddepladser eksklusive klapsæder; dog 48 siddepladser, hvis der er tale om en 13,7 m-bus.

Alle de udbudte busser skal som minimum leve op til Euro III-emissionsnormen. På bybusserne i Vordingborg og Næstved stilles endvidere krav om automatisk stoppestedsannoncering.

På ruterne 52 og 62 i enhed 5 kører der i dag ledbusser, hvilket altså kan tænkes at ophøre i forbindelse med udbuddet. Det er dog muligt, der alligevel kan aftales anvendelse af ledbusser under forhandlingerne.

Movia vil undgå erstatning
I kontrakten mellem Movia og entreprenøren er der indføjet en ny bestemmelse (ยง 17, stk. 3) med følgende ordlyd:

Ophæves nærværende kontrakt på grund af en kendelse/afgørelse om, at Movia har besluttet/handlet i strid med gældende udbudsdirektiver, har operatøren på dette grundlag ikke ret til erstatning.

Bestemmelsen må skyldes et ønske fra Movias side om at gardere sig bedre i forhold til en situation, hvor man har tildelt kørsel til en entreprenør ved et udbud, men det efterfølgende bliver afgjort i Klagenævnet for Udbud eller i retten, at en anden tilbudsgiver burde have vundet udbuddet. I dén situation opnår den forbigåede tilbudsgiver nemlig ret til erstatning svarende til, hvad vedkommende ville haft af fortjeneste ved kontrakten. Man kan tænke, at den nye bestemmelse i kontrakten sigter på at give Movia mulighed for i en lignende situation i stedet at kunne ophæve kontrakten og overdrage den til den rette vinder af udbuddet.

Sagen er nok kommet på dagsordenen som følge af, at Movia for et par år siden blev dømt til at betale Arriva erstatning. I det konkrete tilfælde havde man tildelt City-Trafik kørslen på linje 250S efter et udbud i 1999. Arriva klagede allerede dengang til Klagenævnet, men sagen tog nogle år og skulle gennem flere instanser, før Højesteret dømte i sagen til fordel for Arriva. Movia måtte således betale 5,8 mio. kr. i erstatning og sagsomkostninger mm.

At ophæve en kontrakt er næppe en situation, Movia selv ønsker at komme til at stå i, og bestemmelsen er da også problematisk på flere måder. Som entreprenør risikerer man jo at miste kontrakten uden erstatning efter at have investeret i 80 nye busser og et busanlæg. Ydermere er man bundet til at stå ved sit tilbud, når licitationen afgøres, selv om det er Movia, der vælger, og altså kan have fravalgt en anden tilbudsgiver, der senere hen vinder en klage- eller retssag mod Movia. Entreprenøren er således ikke i stand til at gøre meget for at undslippe situationen. I teorien kan man selvfølgelig tillægge sit tilbud en pris for at påtage sig denne risiko, men situationen er jo netop kendetegnet ved at have lille sandsynlighed og til gengæld potentielt ret store konsekvenser.

Hvad bestemmelsen mere præcist vil indebære er mindre klart, eftersom en afgørelse fra Klagenævnet eller i retten normalt ikke vil betyde, at Movia får pligt til at ophæve en allerede indgået kontrakt. Det vil således være noget, Movia selv skal vælge at gøre og det velvidende, at trafikselskabet - bestemmelsen til trods - derved risikerer at få en ny retssag på nakken. Det er muligt, at bestemmelsen er lavet med tanke på en situation, hvor udbuddet nok er afjort, men driften langt fra er påbegyndt, men allerede her kan der f.eks. være afgivet ordrer på busser. Vi skal dog nok vente en årrække, før der opstår en situation, hvor bestemmelsen kommer i brug.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. Movias udbud A5 af almindelig rutekørsel på syd og vest Sjælland, marts 2009.

Tak til Ronni Bjørn Svensson for tilsendte oplysninger!