Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

NTs 14. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Nordjyllands Trafikselskab har i april sendt udbudsmaterialet til sit 14. udbud på gaden. Dette udbud omfatter alene B- og T-kontraktkørsel med tilsammen 25 busser og 30.361 årlige køreplantimer.

Udbuddet er opdelt i følgende 23 enheder:

Endvidere kan man byde på syv kombinationer:

Der skal ikke overtages busser sammen med kørslen på nogen af enhederne, og alle kontrakterne kan forlænges op til 1 år på uændrede vilkår.

Alle enheder har kontraktbegyndelse 11. januar 2009, og der er tilbudsfrist 16. juni 2008. I august forventer NTs bestyrelse at træffe afgørelse om, hvem vinderne af udbuddet bliver. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor prisen vejer 75 pct., kvalitet af drift 15 pct. og kvalitet af busmateriel 10 pct.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. NTs 14. udbud, Nordjyllands Trafikselskab 10.04.08