Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Movias 3. udbud af servicebuskørsel

Af Thomas de Laine

Servicebusser på Frederiksberg
Servicebusserne på linje 831 og 832 ved Frederiksberg Rådhus. Den forreste bus er en Optare Solo M920L fra 2005, som er nyanskaffet til kørslen, da linjerne sidste gang var i udbud. Foto i juni 2006: Thomas de Laine.

Helt op til 21 servicebusser i København og det øvrige Hovedstadsområde er sendt i udbud som Movias udbud S3, altså det tredje udbud af servicebuskørsel. Der er dels tale om genudbud af hovedparten af den eksisterende servicebuskørsel, dels udbud af nyoprettede servicebuslinjer.

Mindst 15 busser og ca. 29.500 årlige køreplantimer er i udbud, men hertil kommer optioner på 6 busser og 11.000 årlige køreplantimer. Trafikken finder sted i ni forskellige kommuner. Kontraktbegyndelse vil være 4. januar 2009, og kontrakterne er 6-årige med udløb i vinteren 2014/15. De sædvanlige regler for forlængelse til maksimalt 8 år gælder også her.

Udbud S3 er udbud efter forhandling. Når vinderne skal vælges, bliver prisen vægtet 40 pct., redegørelse for drift og ressourcer 35 pct. og busmateriel 25 pct. Tilbudsfristen er 26. marts.

Udbuddet er opdelt i følgende 11 enheder:

1. Linje 831 og 832 på Frederiksberg med 2 busser og ca. 3.200 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva.

2. Linje 845 og 846 (og ekstrakørsel på linje 22, 190, 200S og 334) i Gladsaxe med 2 busser og ca. 4.000 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva.

3a. Linje 847 (og ekstrakørsel på linje 166 og 167) i Glostrup med 1 bus og ca. 2.200 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Arriva.

3b. Som enhed 3a, men kun på en 4-årig kontrakt.

Glostrup Kommune vælger kontraktperiodens længde under forhandlingsfasen.

4. Linje 848 i Rødovre med 1 bus og ca. 1.900 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Arriva.

5. Linje 850 og 851 i Høje Taastrup-Hedehusene samt linje 113 med 2 busser og ca. 4.300 årlige køreplantimer. Det er muligt, linje 851 skal nedlægges, nemlig hvis der oprettes en såkaldt "Ringbus" i Høje Taastrup. Dette forventes afklaret 1. april 2008. Linjerne køres i dag af Arriva.

6. Linje 852, 853 og 855 (og ekstrakørsel på linje 230, 358 og 561P) i Roskilde med 3 busser og ca. 6.400 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva.

7. Linje 854 (og ekstrakørsel på linje 246) i Greve-Hundige med 1 bus og ca. 1.700 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Arriva.

8. Linje 857 (og ekstrakørsel på linje 128) i Ishøj med 1 bus og ca. 1.900 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Østtrafik.

9. Linje 866 og 867, der er nye linjer på Bispebjerg og i Brønshøj-Husum, samt som option de nye linjer 868, 869, 870 og 871, der skal køre på Ydre Nørrebro, Indre Nørrebro, Vesterbro og Kgs. Enghave, med 2-6 busser og ca. 3.700-11.000 årlige køreplantimer. Bemærk, at linjenummeret 866 allerede er i brug af Gråhundbus' rute til Bornholm!

I de to sidste enheder, enhed 10 og 11, er al kørslen optioner. Der skal altså bydes som på andre enheder, men Movia kan efterfølgende vælge, om kørslen faktisk skal købes.

10. Linje 875 i Tårnby med 1 bus og ca. 1.900 årlige køreplantimer. Linjen oprettes 16. marts 2008 og køres i første omgang af City-Trafik. Optionen på denne enhed undnyttes kun, hvis ruten viser sig at være en succes.

11. En ny linje i Ballerup, hvis nummer endnu ikke er fastlagt, med 1 bus og ca. 1.900 årlige køreplantimer.

Helsingør Turisttrafiks servicebuskørsel i og omkring Helsingør er fra en kontrakt indgået samtidig med Arrivas kørsel på linje 831 m.fl., men her er kontrakten øjensynligt blevet forlænget.

For ingen af de nye linjer er der angivet ruteføringer i udbudsmaterialet.

Busserne skal så vidt muligt være lavgulvsbusser på ca. 10 m og helst uden trin i hele bussens længde. På linjerne 857 og 866-871 kræves busser med plads til ca. 60 personer, mens kravet kun er plads til ca. 45 personer på de øvrige linjer. Busserne skal have dørarrangement 1-2-0 eller have flere døre.

På linjerne i København og på Frederiksberg kræves busser, der som minimum efterlever Euro 4-normen. På de øvrige linjer er kravet kun Euro 3. Højere miljøstandard og ekstra emissionsudstyr er et ønske, men ikke et krav. I tilbud med brugte busser skal der bydes med en tillægspris for opgradering til Euro 5. I tilbud med nye busser skal der bydes med en tillægspris for indsættelse af Euro 5- eller EEV-busser. Det må nok forventes, at de fleste DAB-servicebusser forlader driften i forbindelse med dette udbud.

Kilde: Udbudsbetingelser vedr. Movias udbud S3, februar 2008