Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv1999

HT-køreplansændringer i efteråret

Af Thomas de Laine

HT gennemfører her i september og oktober ændringer af visse linier. Nogle linier får indsat i alt 9 busser mere, og dette er blevet muligt, fordi HT pr. 30. maj fjernede en del dårligt benyttede afgange fra køreplanen. Merudgiften bliver i alt 15 mill. kr. om året.

I alt er der tale om følgende ændringer:

Linie 1 får indsat seks ekstra ture. Køretider og endestationsophold forlænges samtidig pga. forventet øget trafik fra begyndelsen af 2000, hvor Fasanvej lukker som følge af minimetroarbejder. Ændringen gennemføres pr. 24.10.99.

Linie 8 blev 06.09.99 omlagt via "Den sorte Diamant" (Det kongelige Biblioteks nye tilbygning) ad Bernstorffsgade - Kalvebod Brygge - Christians Brygge - Slotsholmsgade.

Linie 14 får indsat én ekstra tur. Også her forlænges køretider og endestationsophold som følge af Fasanvejs lukning. Ændringen gennemføres pr. 24.10.99.

Linie 73E får tre ture mere fra Dragør til Sundbyvester Plads kl. 17.22, 17.37 og 17.52. Ændringen gennemføres pr. 24.10.99.

Linie 75Es afgange fra Dragør om morgenen tidligerelægges to minutter, så der ikke køres samtidig med linie 350S. Ændringen gennemføres pr. 24.10.99.

Linie 119 får gennemført en omlægning i Taastrup, der var planlagt til d. 06.09.99. Linien omlægges til at betjene to nye stoppesteder på Skåne Boulevard og Bohus Boulevard (ny vej). Ændringen gennemføres 24.10.99.

Linie 161 omlægges med flere ture ind via hovedindgangen på Herlev Amtssygehus. Der bliver desuden sløjfet enkelte ture, så der opnås en mere stabil køreplan. Endestationsopholdene forlænges også lidt. Ændringen gennemføres pr. 24.10.99.

Linie 150S betjenes fra 18.10.99 og måneden ud af HTs såkaldte "jubibus", der indrettedes i anledning af jubilæet.

Linie 173E fik 27.09.99 et nyt stoppested ved Øverødvej i Gl. Holte. Turen fra Rådhuspladsen kl. 07.20 forlængedes endvidere til Øverødvej, hvorfra den returnerer til Rådhuspladsen kl. 08.03.

Linie 246 er fra 18.10.99 afkortet fra Borup til Bjæverskov om aftenen og erstattes af en ny telebuslinie 823. Se linie 822 og 823.

Linie 250S bliver justeret køretidsmæssigt i retning mod Buddinge st.

Linie 350S udvides betydeligt kl. 7-17, så der bliver 18 afgange i timen i stedet for 12 mellem Husum Torv og Amager Centret. På yderstrækningerne er der fortsat 10-minuttersdrift. Desuden sker der køreplansjusteringer på linien. Ændringerne gennemføres pr. 24.10.99.

Linie 600S får forlænget opholdet på Roskilde st. om eftermiddagen med 2 minutter i begge retninger. Desuden forlænges 10-minuttersdriften fra Greve om eftermiddagen med 20 minutter.

Linie 822 og 823 er to nye telebuslinier i Skovbo Kommune. Kommunen er blevet opdelt i to telebusområder, der adskilles af motorvejen. Syd for motorvejen (Bjæverskov-Slimminge) kører linie 823, nord for motorvejen (Borup-Ejby) kører linie 822. Kørslen erstatter bl.a. linie 246 om aftenen. Linierne overtager kørslen med skoleelever fra de nu nedlagte ruter 442, 443 og 444, der var skolebuslinier på kommunal kontrakt, dvs. uden for HT-systemet. HTs aftale med kommunen er 4-årig - det første halve år er et forsøg. Telebusserne skal bestilles en time før afgang, men i begyndelsen vil køreplanen dog være temmelig fast. Telebuslinierne kører kun mandag-fredag. Entreprenøren er Jensens Turisttrafik. Ændringerne gennemførtes pr. 18.10.99. Det var den første dag i efterårsferien, hvilket er valgt for at få en blød start. Ændringen var oprindelig planlagt gennemført pr. 02.08.99.

Kilder: HT-pressemeddelelser og linieændringsmails; HT-Nyt nr. 9/sept. 99; Busfronten nr. 140/okt. 99; Jesper Kiby Denborg (tak!)