Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2007

Silkeborg bybusser i Midttrafiks 2. udbud

Af Thomas de Laine

Bybusdriften i Silkeborg er nu sendt i udbud som Midttrafiks 2. udbud. Der er tale om i alt 25 busser og ca. 83.000 årlige køreplantimer.

Kørslen er opdelt i to udbudsenheder:

  1. Linje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, S1 og S2 samt lidt kørsel på linjerne i udbudsenhed 2. 18 busser, heraf 1 13,7 m-bus, og ca. 64.000 årlige køreplantimer.
  2. Linje 31, 32, 33 og 34 samt lidt kørsel på linjerne i udbudsenhed 1. 7 busser og ca. 19.000 årlige køreplantimer.

Der kan bydes på enhederne enkeltvis eller i kombination. Ved tildeling af kørslen vælges det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra pris med vægten 70 pct., kvalitet af drift med vægten 20 pct. og kvalitet af busmateriel med vægten 10 pct.

Busserne i enhed 1 skal være laventrébusser med dørarrangement 2-2-0 og være højst 6 år gamle i gennemsnit og højst 10 år for den enkelte bus. Reservebusser skal være højst 12 år gamle. I enhed 2 skal busserne være landevejsbusser og højst 7 år gamle i gennemsnit. Den enkelte bus må højst være 12 år gammel, og reservebusser højst 14 år gamle.

Der skal overtages 25 busser. På enhed 1 kan overtagne busser, der opfylder alderskravene, indsættes, men de overtagne busser er 8 år og 3 måneder i gennemsnit, så nogle busser skal udskiftes allerede ved kontraktbegyndelse. Derudover kan der alene indsættes nye busser. Nye busser i enhed 1 skal opfylde Euro V-kravene, og nye busser i enhed 2 skal opfylde Euro IV-kravene. Ved kontraktudløb har Midttrafik pligt til at overtage busserne.

Udbuddet har tilbudsfrist 21. juni 2007 og afgøres inden udgangen af august. Kørslen skal påbegyndes 2. december 2007. Kontrakten løber som udgangspunkt til sommerkøreplansskiftet 2014 med mulighed for forlængelse i 1 år, hvis Midttrafik ønsker det, og yderligere 1 år ved enighed.

Kilde: Udbudsmateriale fra Midttrafiks 2. udbud