Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2006

HUR genudbyder telebusser

Af Thomas de Laine

HURs trafikudvalg besluttede 9. november 2006, at i alt 22 busser nu skal i genudbud. Der er næsten udelukkende tale om telebusser, men også 1 servicebus og 1 bus i almindelig rutekørsel indgår i udbuddet. Blandt den udbudte kørsel er al Østtrafiks HUR-kørsel.

De kontrakter, der nu genudbydes, er for nogles vedkommende fra HTs 9. udbud, mens andre er nyere. Nogle af kontrakterne stod oprindeligt til udløb her i efteråret 2006, men de er blevet forlænget til udløb senest ved udgangen af 2007. De øvrige kontrakter udløber 31. juli 2007.

HUR forventer, at udbudsbekendtgørelsen fremsendes til EU i december, og at prækvalifikationsfasen afsluttes primo januar. Herefter udsendes udbudsmaterialet med tilbudsfrist i begyndelsen af marts. Det nye trafikselskabs bestyrelse kan vælge vinderne på et møde i maj 2007. Kontraktbegyndelse bliver på to forskellige datoer: ca. 1. august og 14. oktober 2007. Kontrakterne bliver som udgangspunkt 6-årige, men muligvis aftales andet med kommunerne. Ny Lejre kommune ønsker en 4-årig kontrakt på linje 816 og 817.

Udbuddet bliver, ligesom HURs almindelige udbud, gennemført som udbud efter forhandling, og processen vil som ved 18.-19. udbud af almindelig rutekørsel være elektronisk.

Følgende linjer vil indgå i udbuddet:

Denne kørsel, hvis opdeling i udbudsenheder endnu ikke kendes, omfatter i alt 22 busser og ca. 67.000 årlige telebus- eller vogntimer.

Kilde: Dokumentet "Genudbud af telebuskørsel" fra HURs trafikudvalgs møde 9. november 2006 [http://hur.dk/kalender/trafikudvalg?MeetingID=748&AgendaIndex=3, 22.11.06]