Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2006

Ringkjøbing Amts 7. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Arriva-bus i Viborg
Arriva mistede flere ruter ved Ringkjøbing Amts 7. udbud. Her ses en Arriva-bus i Viborg. Foto: Jef F.P. Pallavicini, 13. februar 2006.

Afgørelsen på Ringkjøbing Amts syvende og sidste udbud faldt på et møde i amtets teknik- og miljøudvalg 18. september 2006. Administrationen havde foreslået to forskellige kombinationer af tilbud blandt de i alt ca. 300 tilbud afgivet af 11 busselskaber.

Al kørslen blev tildelt lokale entreprenører, og resultatet indebærer en årlig besparelse på ca. 1,5 mio. kr. Ruterne blev fordelt således:

Alle kontrakterne er 6-årige med undtagelse af kontrakten på rute 52, der kun er 2-årig. Rute 52 overgår 1. januar 2007 til at være lokalrute i Ringkøbing-Skjern Kommune. Amtet har tidligere generelt benyttet 4-årige kontrakter, men man kan dels opnå en større besparelse ved den længere kontraktperiode, dels giver det mulighed for at genudbyde kørslen samtidig med anden kørsel i det nye midtjyske trafikselskab. De nye kontrakter gælder fra 7. januar 2007.

Som omtalt var der indstillet to forskellige kombinationer af tilbud, og begge var offentliggjort på amtets hjemmeside sammen med dagsordenen til mødet i teknik- og miljøudvalget. Den anden kombinationsmulighed ville have været noget dyrere, og havde også NF Turistbusser, Skjern Bilen og Arriva som vindere, mens Skave Turistfart og Spjald Rutebiler omvendt ikke stod på listen.

Kilder: Pressemeddelelse fra Ringkjøbing Amt 19.09.09; bilag til mødedokument til møde i Ringkjøbing Amts teknik- og miljøudvalg 18.09.09