Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2006

HT 1501 bliver bevaret på Sporvejsmuseet

Af Thomas de Laine

En overordentlig glædelig nyhed er, at Sporvejshistorisk Selskab i slutningen af april har overtaget HT-bus nr. 1501 til bevarelse. Bussen har de seneste cirka 10 år henstået hos produkthandler John Ståling i Viborg, og den blev reddet lige før en planlagt ophugning.

HT 1501 ved Ståling i Viborg
HT 1501 ved Ståling i Viborg i forbindelse med afhentningen 29. april 2006. Foto: Morten Egeskov Storgaard.

Bus 1501 er en Leyland-DAB 6-1-TL11/5 fra november 1982 - en rigtig HT-bybus med Leylands TL11-motor, Voith D851-gear og den klassiske bybusindretning med bagagesæde, langsæde, røde plasticsæder og dørarrangement 2-2-1. Bussen er en del af serien 1488-1509, der leveredes i 1981-82 som de første serie 6'ere til HT, hvor 690-motoren var afløst af en TL11-motor. Bus 1488 og 1506-1509 adskilte sig i øvrigt ved at have ZF-gear som forsøg.

Bussen var i trafik hos HT indtil 1. april 1992, hvor den blev solgt til Linjebus. Hos Linjebus fik den klæbet en blå og hvid frise med logo på tagkanten, men derudover skete der ingen ændring. Dog fik den nyt nummer, nemlig 8604, fra 1994 ændret til 6604. I november 1995 blev bussen taget ud af drift, og den kom senere til Ståling i Viborg, hvor den har henstået siden - til alt held under et halvtag.

Sporvejshistorisk Selskab har egentlig længe gerne villet have en HT-serie 6'er, men da der stort set ikke var nogen tilbage, anså man løbet for kørt. Bussen i Viborg blev dog spottet i rette tid, og den blev hentet 29. april 2006. Det var ellers planen, at den skulle have været ophugget lige efter påskeferien!

Da projektet ikke har været gratis, har fire af museets medarbejdere selv stillet en økonomisk garanti. For at dække udgifterne iværksættes der derfor en indsamling via foreningens remisefond, der også i andre sammenhænge har været anvendt til indsamlinger med henblik på projekter på museet. Indbetaling til fonden er i øvrigt fradragsberettiget for beløb op til en vis størrelse. Hvis man ønsker at støtte projektet, kan det ske ved at indbetale et bidrag til Sporvejshistorisk Selskab, Remisefonden, c/o Mikael Lund, Ellinorsvej 9, 2920 Charlottenlund på giro 819-8675 med bemærkningen "Bidrag til HT 1501".

Sporvejshistorisk Selskab planlægger foreløbigt, at bussen skal udstilles på museet i weekenden 29.-30. juli.

En gruppe under Busbevarelsesgruppen Danmark, der hidtil har søgt at bevare HT 1057, der er en Leyland-DAB LS 575-690/5 fra 1979, har ved samme lejlighed valgt at opløse gruppen og overdrage bussen til Sporvejshistorisk Selskab. 1057 var et mindre lovende projekt, og Sporvejshistorisk Selskab kan i stedet anvende 1057 til f.eks. reservedele eller et andet formål.

Kilder: Pressemeddelelse fra Sporvejshistorisk Selskab 29.04.06; Dennis Holm Petersen