Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

Kun Budapest taber flere passagerer end København

Af Thomas de Laine

Det er velkendt, at den kollektive trafik i København har tabt passagerer de seneste år. Tilbagegangen er især sket på bussiden. S-togene har haft en stigning i passagertallene i 2003-04 efter nogle år med tilbagegang, og metroen har naturligt nok haft en stigning fra 0.

HURs administration har opgjort udviklingen i den kollektive trafiks passagertal i årrækken 1995-2004 i 17 europæiske storbyer. Opgørelsen er baseret på oplysninger fra UITP (international organisation for offentlig transport), Storstockholms Lokaltrafik og Oslo Sporveier. Tallene er for den kollektive trafik samlet, altså ikke kun busser. Det generelle billede er, at passagertallene er steget. Bare ikke i København. Af de undersøgte byer har kun Budapest oplevet en ringere udvikling end København!

Det er dog vigtigt at bemærke, at opgørelsesmetode, selskabskonstruktion, dækningsområde mv. varierer mellem de undersøgte byer. I det hele taget skal undersøgelsen tages med store forbehold. Blandt andet er der ikke oplyst noget om, hvordan de 16 sammenligningsbyer er udvalgt, og et andet udvalg kunne sikkert have placeret København betydeligt bedre. Københavns ringe placering er dog alligevel tankevækkende.

Flere af byerne har oplevet store investeringer i nye baner o.lign. og en stigning i antallet af indbyggere. Både Stockholm og Oslo har i øvrigt ligesom København oplevet et passagerfrafald fra 2001 og frem (men, som det fremgår, en samlet stigning over hele perioden).

De oplyste tal for passagerudviklingen 1995-2004 i de 17 byer er som følger:

Madrid+18 pct.
Rom+13 pct.
Bruxelles+12 pct.
Oslo+10 pct.
Stuttgart+10 pct.
Paris+10 pct.
Stockholm+9 pct.
Hamburg+8 pct.
Wien+7 pct.
Milano+6 pct.
Prag+6 pct.
Helsingfors+5 pct.
Bukarest+5 pct.
Berlin+3 pct.
Amsterdam-3 pct.
KĂžbenhavn-4 pct.
Budapest-8 pct.

Kilde: Meddelelser til HURs trafikudvalgs møde 4. okt. 2005; Årsberetninger fra DSB S-tog for 2001, 2002, 2003 og 2004