Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

BATs 2. udbud igang

Af Thomas de Laine

De nuværende kontrakter om buskørslen på Bornholm er fra BATs 1. udbud i 1999. BAT valgte dengang den noget utraditionelle kontraktlængde 7 år, og det betyder, at kørslen nu er sendt i genudbud med virkning fra 2006.

Udbuddet omfatter 38 busser fordelt på regional- og lokalrutekørsel. Kørslen er inddelt i 11 enheder med hver 1-21 busser, der tilsammen omfatter knap 81.000 årlige køreplantimer (kpt). Hver byder vil højst komme i betragtning til 3 udbudsenheder.

Partnerskabsaftale - ikke incitamentskontrakt
BAT har besluttet at suspendere kontraktens bestemmelser om modregninger i betalingen for kvalitetsbrister for så vidt angår udbudsenhed 11 med hovedparten af A-kontraktkørslen. I stedet ønsker man en partnerskabsaftale med entreprenøren. I denne model har entreprenøren lidt større frihedsgrader end i dag, bl.a. med hensyn til bemalingen af busserne, mens det fortsat er BAT, der udarbejder oplæg til køreplaner, som efterfølgende diskuteres med entreprenøren. Eneste incitamentsbetaling i kontrakten består i, at BAT indfører en rejsegarantipulje på 20.000 kr. pr. år (pristalsreguleret), hvoraf uforbrugte beløb udbetales til entreprenørerne.

BAT skriver selv i udbudsbetingelserne til A-kontraktkørslen (s. 5), at modregningsbestemmelserne er fjernet "i tillid til, at vi har vigtigere opgaver at foretage os, end at kontrollere en kollega og lejlighedsvis foretage modregninger". Spørgsmålet er så, om det er kvalitetssikring nok med en partnerskabsaftale uden de helt store muligheder for selvstændig planlægning af køreplaner, priser og markedsføring og uden de helt store muligheder for gevinster ved at gøre en god indsats. BAT er dog indstillet på at udvide partnerskabsaftalen, der indgår i udbudsbetingelserne, med deling af de økonomiske konsekvenser af frem- eller tilbagegang.

A-kontraktkørslen
Busser på A-kontrakterne må højst være i gennemsnit 8 år i hele kontraktperioden, og der skal overtages busser ved begge de to udbudsenheder. Der kan bydes både med og uden busovertagelse ved kontraktudløb, men hvis der bydes med busovertagelse skal der samtidig også afgives tilbud uden busovertagelse.

Der er udbudt følgende A-kontraktkørsel:

 1. Rute 21, 22, 23 og 24 (Rønne bybusser) med 2 servicebusser og 4.466 kpt/år. 2 servicebusser skal overtages.
 2. Rute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 20 med 21 busser og 60.124 kpt/år. 21 busser skal overtages.

Al A-kontraktkørslen udføres i dag af Connex Danmark.

B-kontraktkørslen
Der er udbudt følgende B-kontraktkørsel:

 1. Rute 25 med 1 bus og 770 kpt/år, der i dag køres af Aakirkeby Lokaltrafik, Rønne.
 2. Rute 31 og 32 med 2 busser og 2.446 kpt/år, der i dag køres af Hasle Rute.
 3. Rute 41 med 1 bus og 1.374 kpt/år, der i dag køres af Keld Holm.
 4. Rute 42A og 42B med 2 busser og 1.953 kpt/år, der i dag køres af Gudhjem Bus.
 5. Rute 43 med 1 bus og 1.609 kpt/år, der i dag køres af Gudhjem Bus.
 6. Rute 51 og 52A med 2 busser og 1.701 kpt/år, der i dag køres af Aakirkeby Lokaltrafik, Rønne.
 7. Rute 52B og 53 med 2 busser og 1.717 kpt/år, der i dag køres af Aakirkeby Lokaltrafik, Rønne.
 8. Rute 61 med 1 bus og 1.096 kpt/år, der i dag køres af Connex Danmark.
 9. Rute 62 og 63 med 3 busser og 3.382 kpt/år, der i dag køres af Østbornholms Taxi & Lokaltrafik, Knud Kofod, Neksø.

Tilbudsfristen er 7. november, og kontraktbegyndelse vil være 24. juni 2006 for A-kontraktkørslen og 16. august 2006 for B-kontraktkørslens vedkommende. Kontraktlængden vil være 8 år. Bornholms Regionsråd forventer at vælge vinderne af udbuddet i december 2005 eller januar 2006.

Kilde: Udbudsmateriale fra BATs 2. udbud