Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2005

VTs 9. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Kørslen i Vestsjællands Trafikselskabs (VT) 9. udbud blev fordelt mellem DitoBus, Bent Thykjær og Connex. To selskaber får ved den lejlighed reduceret deres kørselsandel, mens andre to helt ophører som entreprenører i amtet. Det var resultatet, da VTs bestyrelse 9. september traf beslutning om resultatet af licitationen.

Udbuddet omfattede 31 busser og 71.500 årlige køreplantimer, hvilket svarer til knap 15 pct. af den samlede kørsel for VT. I alt 9 busselskaber havde afgivet 74 tilbud på de 11 udbudsenheder.

Tildelingskriteriet var som altid det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet samlet ud fra pris, kvalitet af drift og kvalitet af materiel, men som noget nyt blev der denne gang også tildelt de enkelte tilbud point for kvalitetskriterierne, så tilbuddene mere direkte kunne sammenlignes. Pointene er tildelt ud fra beskrivelserne i tilbuddene. Sådanne kvantificeringer af tilbuddene har i en del år blandt andet været brugt af HUR.

Kørslen blev fordelt som følger:

DitoBus genvandt rute 32, 109, 111, 115, 116, 145, 228, 312, 314, 315 og 316 og vandt desuden rute 621 og 624. I alt fik DitoBus 19 busser (udbudsenhed 601-603 og 608-611), hvilket er en fremgang på 2 busser.

Bent Thykjær vandt rute 83, 89, 831, 832, 834 og 836 med 7 busser (udbudsenhed 605 og 606) og har herefter 14 busser.

Connex Danmark vandt rute 472, 474, 475, 902 og 903 med 5 busser (udbudsenhed 604 og 607). Det er en samlet reduktion på 2 busser i forhold til i dag, idet selskabet samtidig har mistet 7 busser på rute 83, 89, 831, 832, 834 og 836.

De Grønne Busser i Rørvig mistede sine 2 busser på rute 621 og 624 og udgår dermed som VT-entreprenør. Østtrafik mistede sine 3 busser på rute 472, 474 og 475 og udgår ligedes som VT-entreprenør. Begge selskaberne har tidligere været slået helt ud af VT-området, men har ved senere udbud igen opnået kontrakt.

Torben Sørensen, Skælskør, mister 2 busser på rute 902 og 903 og har herefter 4 busser i trafik for VT.

Ud over licitationens vindere og tabere afgav også Tema Busrejser, Arriva og Gislinge Turistfart tilbud.

Bent Thykjær blev VT-entreprenør ved forrige udbud og fik ved den lejlighed for første gang kørsel øst for Storebælt. Nu udvider vognmanden således sin andel. DitoBus, der er ukendt som entreprenør uden for VT-området, spiller fortsat en stor rolle i amtet. I alt ser fordelingen af kontraktbusser således ud efter effektueringen af 9. udbud:

Connex Danmark: 69 busser
DitoBus: 45 busser
Arriva Skandinavien: 44 busser
Bent Thykjær: 14 busser
Gislinge Turistfart, Fårevejle: 4 busser
Jensens Turisttrafik, Ringsted: 4 busser
Torben Sørensen, Skælskør: 4 busser
Sven Enevoldsen, Sejerø: 1 bus
VT-entreprenører i alt: 185 busser

Prisen for de valgte tilbud svarer stort set til, hvad VT i dag betaler for kørslen. VT regner med, at den forholdsvis lange kontraktperiode - 6,5 år - er en medvirkende årsag hertil.

Udbuddet medfører også nogle opgraderinger af busparken: I over halvdelen af de 31 busser bliver der videoovervågning for at forbedre sikkerheden og reducere hærværk. Lidt under halvdelen af busserne udskiftes undervejs i kontraktperioden, og nye busser vil få partikelfiltre mv. af hensyn til miljøet, hvorefter alle busser i trafik for VT vil have partikelfiltre.

De nye kontrakter træder i kraft 1. januar 2006 og løber som nævnt i 6,5 år til juni-køreplansskiftet 2012.

Kilde: Pressemeddelelse fra VT 09.09.05