Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

HUR-analyse: Store bustyper må ikke give for lav frekvens

Af Thomas de Laine

HUR har lavet en foreløbig analyse af de "store bustyper", dvs. dobbeltdækkerne og 13,7 meter-busserne. Analysen giver ikke grundlag for et klart valg mellem de to bustyper, understreges det.

Hidtil har de store bustyper været indsat enten i samme antal, som der tidligere har været anvendt 12 m-busser, eller i et omfang, så kapaciteten svarede til betjeningen med 12 m-busser, altså færre afgange.

Busserne kører på linie 11, 14, 16, 300S, 400S og 600S for 13,7 m-bussernes vedkommende og på linie 10 og 250S for dobbeltdækkernes vedkommende. Busserne er indsat over perioden 2000-2002.

Fysiske forhold
At busserne er større medfører nogle ekstra krav til omgivelserne. 13,7 meter-busserne skal således have mere plads ved stoppesteder, i terminaler og i kurver. Det har givet problemer i det gamle København samt i Roskilde. Dobbeltdækkerne kræver et større fritrumsprofil, hvilket har betydning i forbindelse med brohøjder, træer og julepynt(!). I et vist omfang er det altså nødvendigt at tilpasse linieføringen efter de fysiske forhold eller omvendt.

Erfaringerne
Erfaringsperioden er relativt kort, men de foreløbige erfaringer opsummeres således:

Køretid: Både 13,7 m- og dobbeltdækkerbusser kræver forlænget køretid pga. længere stoppestedsophold, især i bybustrafikken. Hertil kommer den reducerede frekvens' indvirkning på køretiden.

Økonomi: Der er opnået besparelser med begge bustyper på de tunge linier med høj frekvens, selvom vogntimeprisen ligger 7 pct. højere for 13,7 m-busserne og 16 pct. højere for dobbeltdækkerne i forhold til 12 m-busserne. Årsagen til, at der alligevel er opnået besparelser, er, at produktiviteten er steget med 3-10 pct. som følge af et forøget antal påstigere per time (dvs. indskrænkning af antallet af afgange, så flere står på den enkelte afgang).

Passagererne: Der kan "umiddelbart" konstateres et mindre fald i passagertallet som følge af den lavere frekvens, og dette er ikke opvejet af en passagertilgang som følge af øget siddepladsudbud. I kundeundersøgelser opnår 13,7 m-bussen generelt den største tilfredshed.

Øvrige forhold: Begge bustyper har lavere fleksibilitet pga. de nævnte fysiske forhold. Begge typer vurderes til at have samme driftsstabilitet.

HURs konklusion
Analysen giver som sagt ikke det endelige grundlag for en vurdering af de store bustyper, men HUR skriver: "Det forekommer dog allerede nu at være et holdbart resultat, at de store busser dog alene skal anvendes på linier med høje frekvenser og ikke, hvor den øgede passagerkapacitet pr. bus fører til en reduktion af frekvenserne til under 6 afgange pr. time."

HUR har i øvrigt opstillet følgende tabel over bustyperne:

Bustype12 m13,7 mDDLedbus
Samlet kapacitet60-7080-90110100-120
Siddepladser3445-497648-58
Ståpladser26-3635-413452-62
Gennemsnitlig vogntimepris (kr.)408435473453

Kilde: Trafikudvalgets møde 10. juni 2002, punktet "Store bustyper" [http://www.hur.dk/view.asp?ID=1212]