Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2002

Connex Transport frifundet i tilbagebetalingssag

Af Thomas de Laine

6. december frifrandt Østre Landsret Connex Transport Danmark i en sag, Trafikministeriet i december 1999 rejste mod selskabet. Sagen drejede sig om, at ministeriet krævede 11,5 mill. kr. tilbagebetalt - penge, busselskabet havde fået i støtte til anskaffelse af handicap-, energi- og miljøvenlige busser i perioden 1993-95.

I begyndelsen af 1990'erne rådede Trafikministeriet over en såkaldt handicappulje, hvorfra der blev givet støtte til initiativer, der gjorde handicappedes adgang til kollektiv trafik lettere. Handicappuljen er en væsentlig del af årsagen til etablering af et stort antal servicebuslinier landet over i første halvdel af 1990'erne.

Herudover blev der udbetalt tilskud til anskaffelse af lavgulvsbusser i større omfang. Tilskuddet svarede til forskellen på en (dengang) almindelig bus og en lavgulvsbus - typisk ca. 300.000 kr. Ved HTs 4. udbud i 1994 vandt Linjebus, nu Connex Transport Danmark, kørsel til over 100 busser, og indkøbte en stor portion nye busser med tilskud fra Trafikministeriets handicappulje. Det samme gjorde andre selskaber - dog i mindre omfang.

Imidlertid vendte lykken for Linjebus i HT-området, og da kørslen blev genudbudt i 1998, måtte selskabet se sig reduceret med 150 kontraktbusser. Følgelig stod man nu med mange overflødige busser, og Linjebus overførte derfor omkring 100 busser til andre Linjebuss-lande, især Finland, hvor man havde vundet kørsel i Helsingfors.

Trafikministeriet var dog ikke særlig tilfredse med dette. Støtten var nemlig udbetalt under forudsætning af, at busserne skulle køre i mindst otte år.

Andre busselskaber har haft busser i overskud efter tabte udbudsrunder - også busser, der var anskaffet med tilskud fra Trafikministeriets handicappulje. Eksempler er De Blaa Omnibusser i Holte og Unibus i København. Disse selskaber sendte dog ikke busserne udenlands, og det lykkedes dem faktisk at komme af med dem i Danmark (de fleste af Unibus' kører nu for Arriva Danmark). Problemet med overflødige busser er imidlertid generelt og ser ud til at blive slemt, når mange kontrakter fra 1998 bliver genudbudt i 2003 - i HT-området alene drejer det sig om cirka 550 busser, heraf mange flaskegasbusser fra 1997-98. Myldretid har en artikel om busudskiftningsproblemet, der forklarer det i detaljer.

Trafikministeriet udbetalte tilskud fra handicappuljen for sidste gang i 1996. Det var bl.a. til 2 busser, som Swebus Sjælland indsatte i Nordsjælland (og som ikke har kørt i Danmark siden 2000), 3 af de busser Arriva i januar begyndte at udskifte på linie 400S (tilskuddet blev givet til busser på linie 4E, 29, 151 og 400S, men busserne indsattes på linie 151 og 400S) og til 13 af City-Trafiks busser på 1996-kontrakten, der udløber i 2003. Der er med andre ord ikke tale om et specielt Connex Transport-problem.

Trafikministeriet har herefter skullet betale Connex Transport 350.000 kr. i sagsomkostninger. Det er desværre ikke lykkedes at skaffe flere detaljer om, hvorfor Trafikministeriet tabte sagen.

Kilder: Politiken 07.12.01; Bilruten nr. 9/sept. 1996