Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

HURs 11. udbud: Arriva tabte det meste

Af Thomas de Laine

Arriva genvandt kun ganske få linier i 11. udbud, der alene var et udbud af Arrivas egen kørsel. Udover linie 400S bestod udbuddet endvidere kun af linier fra de nordsjællandske garager, der endnu aldrig havde været udbudt. Sammen med afgørelsen på VAFTs udbud betyder det, at al buskørsel i de amtslige trafikselskaber nu har været i udbud.

4. december afgjorde HUR, hvilke entreprenører, der skulle tildeles kørsel i 11. runde. Den første del af udbuddet, linie 400S (enhed 7), blev dog afgjort allerede d. 10. oktober, og denne linie gik til Arriva, der indsætter 13,7 m-busser med air-condition. Den øvrige del (enhed 1-6) går til Fjord-Bus, De Hvide Busser og City-Trafik.

Fjord-Bus bliver lidt opsigtsvækkende S-busentreprenør, idet selskabet skal betjene linie 600S med nye 13,7 m-busser. Det er første gang, en S-buslinie går til en lille entreprenør, når der ses bort fra, at Unibus også var ret lille, da selskabet fik linie 500S i maj 1993.

I alt havde seks selskaber budt, og de fire var jo Arriva Danmark, City-Trafik, De Hvide Busser og Fjord-Bus. Den femte var sikkert Connex Transport, mens den sidste muligvis var Partner Bus. Det er imidlertid ikke oplyst, hvem de to sidste var. Alle seks bydere bød på alle seks enheder. Alle selskaber bød med nye busser. Herudover bød to tillige med brugte busser.

City-Trafik og De Hvide Busser indsætter i alt 23 nye busser, mens Fjord-Bus indsætter 22 nye busser af 13,7 m-typen og med air-condition (som busserne til linie 400S). Arriva indsætter "næsten nye" busser på linie 575P og 736. Linie 731 og 732 skal tilsyneladende betjenes med brugte busser. Linie 733E var i samme enhed som 575P og 736, men denne linie er vist blevet glemt i HURs pressemeddelelse.

Udover de nye busser, får HUR også bedre miljø for pengene. Ifølge pressemeddelelsen er busserne udstyret med partikelfiltre og er på niveau med gasbusserne.

Pressemeddelelsen er til gengæld klinisk renset for oplysninger om, hvor stor prisstigningen blev i forhold til sidste runde. Dette har sikkert med udbudsformen, "udbud efter forhandling", at gøre

Ved udbuddet blev valgt efter pris, kvalitet af drift og kvalitet af busmateriel, vægtet hhv. 50 pct, 35 pct. og 15 pct. i den samlede vurdering af tilbuddene. Da udbuddet er sket som udbud efter forhandling, blev tilbudsgiverne i første omgang prækvalificeret. Senere hen afgav de tilbud, som der efterfølgende er forhandlet med byderne om. Til sidst har HUR så valgt det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter de nævnte kriterier. Udbud efter forhandling anvendes nu tilsyneladende fast af HUR.

Kontrakterne træder i kraft 26. maj 2002 og løber i 6 år til efteråret 2008 med mulighed for forlængelse til køreplansskiftet i 2009.

Resultatet:

Arriva Danmark A/S:
575P, 731, 732, 733E og 736
Enhed 4 og 5, ca. 18.500 vogntimer/år, 10 busser

City-Trafik A/S:
341, 342, 356, 357, 360, 361, 363, 734 og 735
Enhed 3, ca. 44.500 vogntimer/år, 13 busser

De Hvide Busser A/S:
305, 306, 331, 336 og 339
Enhed 1 og 2, ca. 31.500 vogntimer/år, 10 busser

Fjord-Bus a/s:
91N og 600S
Enhed 6, ca. 77.000 vogntimer/år, 22 busser

Kilder: Pressemeddelelse fra HUR 05.12.01; http://www.hur.dk/view.asp?ID=743, 06.12.01; Udbudsbetingelser 11. udbud, Udbud af almindelig rutekørsel, HUR, Trafikdivisionen 13. juli 2001