Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

RATs 2. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

16 entreprenører mister al kørsel, når resultatet af RATs 2. udbud effektueres den 23. juni 2002. Den store vinder blev Bent Thykjær, der løber med 80 af udbuddets 122 busser. Hele to selskaber fik kasseret alle tilbud.

Afgørelsen var en af de få, der nåede de store medier, og det med overskriften "Ri-Bus har tabt bybuskørslen i Esbjerg!". Det er også rigtigt, men årsagen var hverken Ri-Bus' fortid eller selskabets priser. Alle Ri-Bus' tilbud kom nemlig slet ikke betragtning, fordi de ikke levede op til kravene til dokumentation! Tilsvarende gik det ét tilbud fra Strandgaards Rutebiler. Også alle tilbud fra Rutebilselskabet Haderslev blev afvist som ikke-konditionsmæssige.

RATs bestyrelse besluttede sig 7. november for, hvordan de 122 busser med ca. 290.000 årlige køreplantimer skulle fordeles. I alt var der kommet 203 tilbud fra 19 selskaber. Kørslen var opdelt i 19 enheder med hver 1-28 busser.

Resultatet indebærer, at antallet af entreprenører falder fra 20 til 6, heraf 2 nye:

Connex Transport Danmark:
Esbjerg bybusser, rute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 101, 102 og 631 (28 busser, 109.929 kpt/år, 6 år), går til Connex Transport Danmark, der bliver ny enteprenør.

Bent Thykjær:
Rute 8, 9, 16, 18, 40, 41, 44, 45, 48, 51, 56, 57, 60, 76, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 94, 95, 96, 98, 103, 104, 105, 511, 513, 551, 552, 572, 573, 574, 591, 592, 612, 614, 615, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 692, 693, 694, 696, 697, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 731, 732, 733, 753, 754, 755, 756, 757, 771, 772 og 773 (80 busser, 164.414 kpt/år, blandet 3 og 6 år) går til Bent Thykjær.

Nebel-Tarm-Skjern Rutebiler:
Rute 67, 531, 532, 533, 534, 535 og 536 (7 busser, 7.152 kpt/år, 3 år) går til Nørre Nebel-Tarm-Skjern Rutebiler.

Grindsted Rute- og Turisttrafik:
Grindsted bybus, rute 17 (1 bus, 2.269 kpt/år, 3 år), går til Grindsted Rute- og Turisttrafik.

Wulff Bus:
Rute 652, 653, 654, 655 og 656 (5 busser, 3.800 kpt/år, 3 år) går til Wulff Bus, der bliver ny enteprenør.

Ribe Rutebiler:
Ribe bybus, rute 19 (1 bus, 3.221 kpt/år, 3 år), går til Ribe Rutebiler.

De 16 entreprenører, der mister kørslen, er Vestruten og Vestbus, Varde; Alfreds Busser, Stausø; Hans Clausen, Glejbjerg; Fanø Rutebiler, Sønderho; Joe F. Nielsen, Sønder Omme; Forum Turist, Esbjerg, hvoraf ingen har afgivet tilbud, samt W.M. Buslinier, Tistrup; Papuga, Brørup; Bække Buslinier, Bække; Strandgaards Rutebiler, Varde; Darum/Bramming Turistbusser, Darum; Blåvandshuk Turisttrafik, Oksbøl; Ri-Bus, Esbjerg; Brørup Turistbusser, Brørup, og Holger Danske Bustrafik, Billund.

To af selskaberne, W.M. Buslinier og Alfreds Busser, fortsætter dog som underentreprenører for Nørre Nebel-Tarm-Sjern Rutebiler.

Det må have været bittert for Ri-Bus, at miste kørslen på denne måde. Ri-Bus' tre ejere (Fanø Rutebiler, Papuga og Strandgaard) mistede også deres kørsel, som det fremgår af ovenstående.

RAT sparer ca. 13 mill. kr. årligt, svarende til ca. 10 pct. Prisen for Esbjergs bybusser var uændret, men der har ellers været prisfald med en enkelt undtagelse: Wulff Bus var eneste byder på rute 652-656, der stiger fra 479 kr./time til 579 kr./time! Kontraktlængden er enten 3 eller 6 år for de forskellige enheder. Der er mulighed for forlængelse i 1 år.

Esbjergs bybusser var udbudt med en køreplan med 30-minuttersdrift. Der skulle hertil indgives alternative tilbud med 20-minuttersdrift i myldretiderne. Det økonomisk mest fordelagtige viste sig at være 30-minuttersdrift, og det blev valgt. Som alternativ til traditionel lokal- og bybuskørsel i Grindsted var der mulighed for at byde på telebuskørsel, men det var der ingen, der gjorde. RAT indgik derfor kontrakt om traditionel kørsel.

Ved udbuddet kunne man byde med busovertagelse ved kontraktophør, eller vælge at løbe risikoen selv, og altså i princippet indregne risikoen i tilbuddene. RAT har dog ikke oplyst, i hvilket omfang de indgåede kontrakter er med busovertagelse.

Ud over de ovennævnte selskaber deltog også Arriva Danmark, City-Trafik, Bjert Busser og Ribe Minibus.

Kilder: Pressemeddelelser fra Ribe Amts Trafikselskab