Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv1999

HT-køreplansændringer 30. maj

Af Thomas de Laine

Næste HT-køreplansændring finder sted søndag den 30. maj. Den nye køreplan gælder som noget nyt i et helt år, så der kan blive mere ro om bustrafikken. Der er hovedsageligt tale om mindre ændringer, hvoraf en del går ud på justering af kørslen således, at der flyttes kørsel fra svagt benyttede tidspunkter til mere benyttede tidspunkter. Desuden undergår natbusnettet nogle indskrænkninger. Samtidig med køreplansskiftet effektueres HTs 8. udbudsrunde. Det betyder entreprenørændringer og nye busser på en del linier. Desuden sammenlægges Unibus og Bus Danmark, og to garager nedlægges. Det er dog ikke helt sikkert, at sammenlægningen finder sted netop den 30. maj. Nedenfor listes ændringerne som de kendes. Der kan godt forekomme ændringer til de nu kendte ændringer. Efter sommerferien indsættes ekstra pendlerkørsel på nogle linier, ligesom der vil være ændringer i Skovbo og Vallø kommuner.

Der er indkommet nogle rettelser og supplerende oplysninger vedr. linie 5, 6, 8, 26E, 27E, 67, 83N, 90N, 98N, 131, 224, 246, 255, 375, 831/832, 850, 850, 852, 853 og 854. Tidligere, fejlagtige formuleringer er overstreget.

Linie 2: Linien flyttes fra Bus Danmark A/S, Islev, der nedlægges, til Arriva Danmark A/S, Ryvang.

Linie 3: Linien overgår fra Bus Danmark A/S, Ryvang, til Linjebus A/S, Gladsaxe, og der indsættes flaskegasbusser på linien.

Linie 4E: Linien overgår fra Unibus Rutetrafik A/S, Avedøre, der nedlægges, til Arriva Danmark A/S, Ryvang.

Linie 5: Linien overgår fra Bus Danmark A/S, Islev Ryvang, til Linjebus A/S, Gladsaxe, og der indsættes flaskegasbusser på linien.

Linie 6: I weekenderne kl. 9-19 i perioden 30.05.-26.09.99 forlænges alle ture, der vender på Svanemøllen st., til Charlottenlund Fort. Herved spares ekstrakørsel til Charlottenlund. Dette betyder, at der om lørdagen kører 2 busser mere end på hverdage. Efter 26.09.99 kræver lørdagsplanen dog én bus mindre end på hverdage. Linien omlægges iføge DRs tekst-tv men ikke ifølge publukumskøreplan og trafikkort i retning mod Klampenborg ad Hvidørevej - Christiansholmsvej - Dyrehavevej med nyt stoppested på Hvidørevej.

Linie 8: På visse tidspunkter med lavere passagertilstrømning ændres køreplanen, så der er kvarterdrift Refshaleøen-Rådhuspladsen og halvtimedrift Rådhuspladsen-Tingbjerg.

Linie 11: Korte ture, der vender på Rådhuspladsen, vil fremover vende i skråparkeringen langs H.C. Andersens Boulevard ("Amagerterminalen"). Linien flyttes fra Bus Danmark A/S, Islev, der nedlægges, til Arriva Danmark A/S, Ryvang.

Linie 26E: Hidtil har Flyvebådene været med til finansieringen, men de vil ikke betale mere, hvorfor linien nedlægges. Linien kørtes af City-Trafik A/S, Islands Brygge, og sidste vogn på linien blev bus 2039.

Linie 27E: Linien forlænges fra Rådhuspladsen til Kgs. Nytorv ad samme rute som linie 29. Linien overgår fra Unibus Rutetrafik A/S, Avedøre, der nedlægges, til Arriva Danmark A/S, Ryvang.

Linie 28: Linien flyttes fra Bus Danmark A/S, Islev, der nedlægges, til Arriva Danmark A/S, Ryvang.

Linie 29: Ture, der vender på Indiakaj, forlænges til spidsen af Langeliniekaj i myldretiderne, da Erhvervsfremmestyrelsen flytter ud på Langelinie ca. 1. juni. Desuden får ture til Færgehavn Nord ny endestation på Kattegatvej. I perioden 30.05.-11.09.99 køres efter "sommerplan", hvor turene, der vender på Indiakaj i dagtimerne forlænges til spidsen af Langeliniekaj. Dette skyldes, at der i sommerperioden er mange krydstogtsskibe, der lægger til ved Langeliniekaj. Tilsvarende forlængelse gennemførtes i sommeren 1997 og 1998. Linien flyttes fra Unibus Rutetrafik A/S, Avedøre, der nedlægges, der til Arriva Danmark A/S, Ryvang.

Linie 34: Linien forlænges til Sandagergård på enkelte ture.

Linie 35/36: Linie 36 opdeles i linie 35, der kører Lufthavn Øst-Dragør st. via Krudttårnsvej, og linie 36, der kører Lufthavn Øst-Dragør st. via Hartkornsvej. En skolebuslinie i Dragør integreres i linie 36, der omlægges i St. Magleby, så der køres af Møllegade - Kirkevej - Store Magleby Skole og retur. Endvidere betjener flere afgange ikke Sydvestpynten, hvorved Sandagergård fåren mere direkte forbindelse i myldretiderne til og fra Tårnby st.

Linie 37: Linien indskrænkes til halvtimedrift (timedrift om aftenen) pga. meget ringe benyttelse.

Linie 40: Linien får ferieplan i perioden 21.06.-30.07.99 samt mellem jul og nytår. I disse perioder kører de korte ture Artillerivej-Hovedbanegården ikke.

Linie 42/43: Linierne får ferieplan i perioden 21.06.-30.07.99, hvor fire ture mellem Kgs. Nytorv og Emdrup Huse i morgenmyldretiden indstilles.

Linie 47: Linien får "sommerplan" i perioden 30.05.-24.10.99 og 01.04.-27.05.00. I perioden 30.10.99-26.03.00 køres ikke i weekenden.

Linie 67: I myldretiderne forlænges linien fra Herlev st. til industrikvarteret ved Marielundvej (kun i nævnte retning om morgenen og modsat om eftermiddagen). Herved kan linie 145/146 indskrænkes til halvtimedrift (mod nuv. 20-minuttersdrift) i myldretiderne. Samtidig får industrikvarteret nu 4 mod før 3 afgange pr. time i myldretiderne. Linien overgår fra Bus Danmark A/S, Islev, til Linjebus A/S, Gladsaxe, og der indsættes flaskegasbusser på linien.

Linie 72E/79E: Myldretidsdriften forstærkes. Der køres efter ferieplan i perioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår.

Linie 75E: Linien indstilles helt i ferieperioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår.

Linie 80N: Linien overgår fra Bus Danmark A/S, Ryvang, til Linjebus A/S, Gladsaxe, og der indsættes flaskegasbusser på linien.

Linie 81N: Linien reduceres fra 20- til 30-minuttersdrift nat efter søndag-torsdag. Linien overgår fra Bus Danmark A/S, Islev, til Linjebus A/S, Gladsaxe, og der indsættes flaskegasbusser på linien.

Linie 82N: Linien overgår fra Bus Danmark A/S, Islev, der nedlægges, til Arriva Danmark A/S, Ryvang.

Linie 83N: Linien reduceres fra 20- til 30-minuttersdrift nat efter søndag-torsdag. Det er tidligere blevet anført, at strækningen Rødovre-Husum Torv ikke skulle betjenes nat efter søndag-torsdag, men det bliver den alligevel (ifølge HT-køreplanen).

Linie 84N: Linien reduceres fra 20- til 30-minuttersdrift nat efter søndag-torsdag.

Linie 85N: Linien reduceres fra 20- til 30-minuttersdrift nat efter søndag-torsdag. Nat efter fredag og lørdag reduceres linien fra 10-minutters- til kvarterdrift. Strækningen Vanløse-Husum Torv betjenes kun nat efter fredag og lørdag.

Linie 90N: Linien nedlægges helt pga. meget lave passagertal.

Linie 91N: Linien omlægges i Kvistgård ad Munkegårdsvej - Stationsvej - Kongevejen og - pga. værtshusuro på Frederiksborgvej - i Ølstykke ad Ølstykke st. - Østergade - Ny Toftegårdsvej.

Linie 92N: Linien omlægges pga. uro foran værtshusene på Frederiksborgvej i Ølstykke ad Ølstykke st. - Østergade - Ny Toftegårdsvej.

Linie 94N: I Gilleleje omlægges linien til at køre ad Vesterbrogade hele vejen.

Linie 96N: Linien reduceres nat efter søndag-torsdag fra 20-minuttersdrift mellem Rådhuspladsen og Lufthavnen til timedrift på hele strækningen.

Linie 97N: Linien flyttes fra Bus Danmark A/S, Islev, der nedlægges, til Arriva Danmark A/S, Ballerup.

Linie 98N: Linien afkortes fra Frederiksværk til Frederikssund. st. pga. meget lave passagertal. Linien afkortes fra Frederiksværk til Frederikssund (eller også fjernes de ture, der kun kører mellem Frederiksværk og Frederikssund). Beklager fejlen!

Linie 100S: Der køres efter ferieplan i perioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår. Køreplanen ændres således, at ferieplanen kan gennemføres ved at fjerne enkeltture (i dag kører hver anden tur Lergravsparken-Lyngbyvej og hver anden tur Sundbyvester Pl.-Svanemøllen st. med 5-minuttersdrift på fællesstrækningen).

Linie 117: I perioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår vil der ikke være 10-minuttersdrift i morgenmyldretiden (indført 27.09.98 og også aflyst mellem jul og nytår 98).

Linie 118: I perioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår vil der ikke være 10-minuttersdrift i morgenmyldretiden mellem Høje Taastrup st. og Taastrup st. nord (stationscentret).

Linie 120: Ture fra Hedehusene st., der ender ved Reerslev Skole, omlægges i Reerslev, så der køres ad Brandhøjgårdsvej - Tingstedvej til Reerslev Skole og videre ad Tingstedvej tilbage (sløjfe).

Linie 123: I perioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår vil der ikke være 10-minuttersdrift mellem Roskilde st. og Glostrup st.

Linie 127 og 128: Linie 127 kører enkelte skoleture til og fra Solhøjvej i stedet for linie 128, der fremover kun kører mellem Ishøj st. og Arken Museum. I skolesommerferien 19.06.-01.08.99 kører linie 128 dog helt til Ishøj Strand. Linie 127 få 20-minuttersdrift i myldretiderne mellem Ishøj Skole og Ishøj st.

Linie 129: Turene mandag-fredag til Brøndby Haveby indstilles i perioden 11.09.99-01.04.00.

Linie 130 og 134: Linierne sammenlægges således, at linie 130 kører Park Allé - Banemarksvej - Stationsparken til Glostrup st. syd. I morgenmyldretiden køres fra Glostrup st. en ekstra sløjfe Park Allé - Vallensbæk Torvevej - Kornmarksvej - Banemarksvej tilbage til Park Allé og videre mod Brøndbyøster og Avedøre Holme. Om eftermiddagen køres sløjfen i retning mod Glostrup st.

Linie 131: De morgenture, der hidtil startede på Vallensbæk st., starter nu allerede fra Brøndby Strand st., der herved få nogle tidligere morgenafgange. Afkortes fra Glostrup st. til Brøndby Strand st. på visse ture. (Tidligere formulering: "Afkortes fra Vallensbæk st. til Brøndby Strand st. på visse ture.") Beklager fejlen!

Linie 135: Der bliver timedrift i dagtimerne uden for myldretiderne alle ugens dage. Det betyder reelt, at der fremover også køres på søn- og helligdage. Dette sikrer samme kørselsomfang i Brøndby Strand som før 27. september 1998.

Linie 145/146: Linierne indskrænkes til timedrift mellem myldretiderne mod nu halvtimedritft og til halvtimedrift i myldretiderne mod nu 20-minuttersdrift. Det sidste hænger sammen med linie 67's forlængelse. Årsag til indskrænkningerne er meget ringe benyttelse uden for myldretiderne.

Linie 150S: Diverse justeringer af køreplanen medfører at der kræves yderligere én ledbus og 5 singlebusser. I perioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår kører de korte ture om morgenen, der danner 5-minuttersdritft, ikke.

Linie 151 og 167: Linie 151 udvides på strækningen Herlev st.-Hjortespring Skole, mens strækningen Hjortespring Skole-Hareskov st. får dårligere betjening. Udvidelsen mellem Herlev st. og Hjortespring Skole sker ved en form for sammenblanding af linierne 151 og 167. I perioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår kører de korte ture mellem Herlev st. og Hjortespring Skole i myldretiderne i forb. med linie 155E og om lørdagen (nye) ikke. Linie 167 får udvidet betjeningen Herlev st.-Gl. Klausdalsbrovej til 20-minuttersdrift i dagtimerne mandag-fredag og 20/40-minuttersdrift aften og weekend. Mellem Gl. Klausdalsbrovej og Værebroparken køres fortsat kun i 20/40-minuttersdrift. Linie 151 flyttes fra Unibus Rutetrafik A/S, Avedøre, der nedlægges, til Arriva Danmark A/S, Ballerup.

Linie 152: Af hensyn til S-togskorrespondance indlægges 2-3 minutters pause på Værløse st.

Linie 154E: Mellem Ledøjevej og Hold-An Vej omlægges linien til Ledøjevej - Østbakkevej - Ballerupvej - Hold-An Vej (som linie 143) i stedet for motorvejen, fordi busserne holder i kø.

Linie 155E: Der køres ikke i perioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår.

Linie 161: De korte ture om aftenen, der kun kører mellem Lyngby st. og Herlev st., indstilles pga. ringe benyttelse.

Linie 170: Køreplanen ændres, så linien igen kan komme i vognplan udelukkende med linie 191. Om lørdagen køres ad Kanalvej kl. 11-17.

Linie 171E: Linien flyttes fra Bus Danmark A/S, Kokkedal, til Arriva Danmark A/S, Ballerup. Betjening med ledbusser ophører.

Linie 173E: Om morgenen returnerer busserne fra Rådhuspladsen til Hørsholm som aflastning for linie 150S. Linien får sin egen vognplan med 5 alm. busser. Linien indskrænkes perioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår.

Linie 174E: Linien kører efter "sommerplan" i perioden 30.05.-13.08.99 og mellem jul og nytår (sommer!?).

Linie 184: Linien sammenkobles med linie 354 om aftenen.

Linie 190, 192 og 194: I Holte omlægges linie 190 i begge retninger ad Holte st. - Holte Stationsvej - Rønnebærvej - Dronninggårds Allé - Vejlesøvej. Linien kobles i vognplan med linierne 192 og 194. Linie 194 flyttes fra Bus Danmark A/S, Ballerup, til Arriva Danmark A/S, Kokkedal.

Linie 200S: Ekstrakørsel om morgenen indarbejdes i køreplanen, så der bliver 6-7-minuttersdrift fra Friheden st. mellem kl. 07.06 og 07.46. I perioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår vil der ikke være 10-minuttersdrift i myldretiderne.

Linie 212, 213 og 223E: Linierne 212 og 213 får ny struktur med enklere ruteføring og lægges i vognplan med linie 223E for at få en bedre udnyttelse af vognene. Linie 212 kører fremover Roskilde st.-Slagteriskolen-Kamstrup-Vor Frue-(Roskilde Lufthavn)-(Gadstrup)-Snoldelev-Hastrup-Gammel Havdrup-Havdrup st.-Tykmosevej-Solrød-Solrød Strand st. Linie 213 betegner ruteføringen Roskilde st.-Vor Frue-Snoldelev-Havdrup st.-Gl. Havdrup-Solrød-Solrød Strand st. Linierne 212 og 213 får hver ca. 2-timersdrift, så de sammen danner timedrift mellem Roskilde og Solrød Strand. Desuden indsættes ture kun mellem Havdrup og Solrød Strand, så der i myldretiderne bliver 20-minuttersdrift i aktuel retning. Linie 223E indskrænkes fra 20-minuttersdrift til halvtimedrift om eftermiddagen, da linien ikke har opnået de ønskede passagertal. I perioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår kører linie 223E efter en reduceret plan.

Linie 218, 220, 221 og 222: Kører ikke i skoleferier og på sidste og første skoledag i forb. med sommerferien 1999 og sidste skoledag inden jul køres efter særlig køreplan ifølge aftale mellem skolerne og entreprenøren (Partner Bus).

Linie 224: Okay, nu kommer den rigtige ændring: Linien afkortes til sin oprindelige strækning Karlslunde st.-Ventrupparken. Der bliver tre dobbeltture om morgenen såvel som om eftermiddagen. Linien flyttes fra Unibus Rutetrafik A/S, Avedøre, der nedlægges, til Arriva Danmark A/S, Roskilde (lad dig ikke narre af køreplanen!). Linien afkortes til strækningen Greve st.-Ventrupparken. (Endnu tidligere formulering: "Liniens fremtid er noget usikker. Greve og Kildebrønde vil ikke længere blive betjent. Betjeningen af Ventrupparken fortsætter muligvis samtidig med, at et nyt erhvervsområde i vest-Hundige muligvis får betjening.".) Beklager fejlen! Linien flyttes fra Unibus Rutetrafik A/S, Avedøre, der nedlægges, til Arriva Danmark A/S, Køge (?). Undskyld, undskyld, undskyld...!

Linie 225: Visse korte ture udgår i perioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår.

Linie 228 (VT-linie) og 229E: Linie 228 forlænges fra Kirke Hyllinge direkte ad Amtsvejen - Færgevej til Frederikssund st. Der køres kun mandag-fredag. To ekstrature på linie 229E indstilles i forb. med forlængelsen.

Linie 230 og 231: Visse ture på linie 231 via Nødager/Oldvejen i Gevninge ophører med at betjene dette område. Til gengæld kører linie 230 denne vej på alle ture.

Linie 233: Linien kører i denne køreplanperiode 01.06.-12.09.99, 16.-24.10.99 og 01.05.-01.06.00 (01.06.00 er næste køreplansskift). I perioderne 01.06.-18.06.99, 14.08.-12.09.99 og 01.05.-01.06.00 køres ikke på mandage.

Linie 234: Visse afgange kører ikke i ferieperioderne.

Linie 243: Linien kører ikke i ferieperioderne.

Linie 246: Linien ændrer køreplan i forbindelse med linieændringer i Skovbo Kommune 18.10.99 (ikke 01.08.99 som hidtil påstået). I perioden 21.06.-30.07.99 kører enkelte ture ikke.

Linie 248: Visse afgange kører ikke i ferieperioderne.

Linie 250S: Hver anden tur mellem Rådhuspladsen og Buddinge st. mandag-fredag kl. 9-13 og hele dagen om lørdagen bortfalder. Linien flyttes fra Bus Danmark A/S, Islev, der nedlægges, til Arriva Danmark A/S, Ballerup.

Linie 255: For at nå rettidigt frem til togene mod København køres der ad Sdr. Allé - Fændediget - Bag Haverne i stedet for ad Strandvejen - Toldbodvej i retning mod Køge om morgenen. Ifølge den trykte køreplan er det på alle ture (men kun mod Køge st.), men derimod er ændringen ikke med på trafikkortet). Det viser sig dog, at alle ture kører ad den nye rute i begge retninger.

Linie 300S: Hver anden tur afkortes fra Kokkedal st. til Nærum st. i myldretiderne.

Linie 319: Hurtigafgangene kører ikke via Havelse Mølle men i stedet direkte ad Frederikssundsvej. Endvidere bliver der en ny vendeplads i Ølsted by ved Byvej/Hovedgaden, hvilket medfører en køretidsbesparelse på 1 minut i begge retninger.

Linie 324: Visse afgange kører ikke i ferieperioderne.

Linie 331: Visse afgange kører ikke i ferieperioderne.

Linie 334: En enkelt morgenafgang kører ikke 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår.

Linie 341 og 342: Linierne omlægges igen via Nordsjællands Sommerpark også aften og weekend. På linie 341 køres via Valby på alle ture i retning mod Helsinge st. Linierne er for nylig omlagt på fredage og i weekenden, så der køres via Nordsjællands Sommerpark indtil køreplansskiftet.

Linie 350S: Linien overgår fra Bus Danmark A/S, Islev, til Linjebus A/S, Gladsaxe, og der indsættes flaskegasbusser på linien.

Linie 353: I Helsingør omlægges linien ad Klostermosevej - Gurrevej - Mads Holmsvej - Kongevejen til Helsingør st. I Hørsholm omlægges linien til at køre ad Hørsholm Kongevej - Rungstedvej til Rungsted Kyst st. i stedet for til Kokkedal st. Linien kræver herefter yderligere 1 driftsbus.

Linie 354: Om aftenen og i weekenden kobles linien sammen med linie 184.

Linie 358: Visse afgange kører ikke 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår.

Linie 367: I retning mod Auderød Kaserne omlægges linien ad Auderød Byvej.

Linie 375: Mod Enghave Park køres fortsat via Allerød st., men opholdet slettes. Mod Enghave Park køres ikke via Allerød st. Beklager fejlen!

Linie 382E: I perioderne 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår vil der ikke være halvtimedrift i myldretiderne.

Linie 400S: Linien flyttes fra Unibus Rutetrafik A/S, Avedøre, der nedlægges, til Arriva Danmark A/S, Ballerup.

Linie 474, 475 og 493: Linien kører ikke skoleferierne.

Linie 500S: Linien får ferieplan 20.06.-31.07.99 og mellem jul og nytår. Midlertidig omlægning i sommerferien ad Kongevejen - Hørsholm Kongevej.

Linie 501 og 502: Linierne kobles driftsmæssigt sammen om eftermiddagen, således at busserne skifter linie på Køge st. Linie 501 og 502 får nogle afgange senerelagt 3 minutter. Dette skyldes længere køretid på linie 502 i retning mod Herfølge om eftermiddagen. Begge linier overgår til betjening med flaskegasbusser.

Linie 525 og 526: Da der ikke forventes linieændringer i 1999 optages køreplanerne i det store køreplanshæfte. Linie 526's busser vil om morgenen fortsætte på linie 243 til Køge Handelsskole i Ølby. Endvidere indgår busserne på to morgenture som aflastning på linie 501 mod Køge Gymnasium.

Linie 530P og 531P: Linierne får ferieplan 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår.

Linie 534P: Linien ændres til at køre ad Njalsgade - Amagerfælledvej - Peder Lykkes Vej - Englandsvej - Sundholmsvej - Njalsgade på Amager uden stoppesteder på strækningen Njalsgade v. Københavns Universitet Amager (KUA) og Sundholmsvej v. Englandsvej. Denne del af strækningen kan betragtes som tomkørsel, der dog vil medtage eventuelle passagerer. Linien kører fremover i begge retninger. Returkørslen fra KUA til Hovedbanegården kommer herved til at supplere linierne 12, 13 og 40 mod byen om morgenen og omvendt om eftermiddagen. Driften udvides morgen og eftermiddag og linien kører ikke i perioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår.

Linie 537P og 538P: Visse afgange kører ikke i perioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår.

Linie 539P: Hver anden tur fjernes mellem Valby st. og Friheden st., fordi folk er tilbøjelige til at tage linie 39 fra broen. Der bliver om morgenen 10-minuttersdrift på hele strækningen og 5-minuttersdrift Friheden-Avedøre Holme. Om eftermiddagen bliver der 12-minuttersdrift til Valby og 6-minuttersdrift kun til Friheden. Linien kører efter ferieplan i perioden 21.06.-30.07.99 og mellem jul og nytår.

Linie 548P og 549: Linierne kører ikke mellem jul og nytår.

Linie 560P og 561P: Linierne aflyses i skoleferier. Et forsøg med at lægge linie 561P's udligningsophold i Maglelunden i stedet for på Roskilde st. gøres permanent.

Linie 575P: Linien kører ikke i skoleferierne 21.06.-02.08.99, 18.-22.10.99, 20.-31.12.99, 14.-18.02.00 og 17.-24.04.00.

Linie 590P og 591P: Der indsættes ekstrakørsel på linie 590P i eksamensperioden 25.05.-11.06.99. Begge linier kører ikke 30.05.-13.08.99 og mellem jul og nytår.

Linie 600S: Linien kører efter ferieplan i perioden 21.06.-30.07.99.

Linie 650S: Der indsættes en ekstratur fra Hvidovre Hospital til Kgs. Nytorv om morgenen. Der køres efter ferieplan i perioden 21.06.-30.07.99.

Linie 701 og 702: Der sættes en bus i drift (på begge linier?) om aftenen for at sikre togkorrespondance. Linierne overgår fra De Hvide Busser A/S, Hillerød, til Arriva Danmark A/S, Hillerød, og der indsættes flaskegasbusser på linierne.

Linie 703, 705 og 706: Linierne overgår fra De Hvide Busser A/S, Hillerød, til Arriva Danmark A/S, Hillerød, og der indsættes flaskegasbusser på linierne.

Linie 731 og 732: Linierne kører ikke 21.06.-03.08.99, 18.-22.10.99, 23.-31.12.99, 14.-18.02.00 og 17.-19.04.00.

Linie 735: Der køres ikke længere via Nordkrog pga. manglende passagerer. Om lørdagen nedlægges de korte ture om lørdagen til og fra Alsønderup skole via Bendstrup.

Linie 820: Der køres flere afgange i de perioder, hvor linie 731 og 732 holder ferie.

Linie 831 og 832: Linierne flyttes fra Unibus Rutetrafik A/S, Avedøre, der nedlægges, til Arriva Danmark A/S, Ryvang.

Linie 850, 851, 852 og 853 Linierne flyttes fra Unibus Rutetrafik A/S, Avedøre, der nedlægges, til Arriva Danmark A/S, Roskilde.

Linie 854: Linien omlægges via Søjlegården og flyttes fra Unibus Rutetrafik A/S, Avedøre, der nedlægges, til Arriva Danmark A/S, Køge.

Kilder: HT-pressemeddelelse af 4. maj 1999; HT-ændringsnotat af 26. februar 1999 og suppleringsnotat af 24. marts 1999; Busfronten nr. 137/april 1999; HT-Nyt nr. 4/april 1999; Jesper Kiby Denborg; René Thaulov; Jan Høyer (Busfrontens e-mail-debatliste); DR-tekst-tv 16. maj 1999; HTs køreplan og trafikkort 30.05.99-27.05.00.