Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

Stor takststigning i HUR

Af Thomas de Laine

Til januar stiger taksterne i HT-området i gennemsnit 6 pct. Det er ca. 3 pct. mere end den generelle løn- og prisudvikling og dermed et brud med hidtidig praksis. Taksterne stiger også ekstraordinært i 2003 og 2004, og busdriften skal endvidere årligt nedskæres med 25.000 vogntimer frem til 2004. Hertil kommer nedskæringerne som følge af metroen.

Årsagen skal findes i, at HUR har udsigt til et underskud på 106 mill. kr. i 2001. Busselskaberne tager sig nu generelt bedre betalt ved licitationerne, og priserne for buskørsel er også steget i HT-området. Den højere kontraktbetaling og den ekstra betaling som følge af højere brændstofpriser betyder, at udgiftssiden er blevet større.

Kommentarer
Det er blevet bemæret, at hovedstadsamterne har sparet cirka to milliarder kroner på at udlicitere busdriften op gennem 1990'erne, og at besparelsen ikke er kommet HUR eller passagererne til gode. "Pengene fra udliciteringen er trukket væk fra sektoren, og nu er man kommet under smertegrænsen og tjener ikke nok. Og da den kollektive trafik er for politisk svag til, at man kan sende pengene retur, er man nødt til at spare og hæve priserne," siger Transportrådets sekretariatschef Susanne Krawack.

Trafikforsker Uffe Jacobsen beroliger dog: "Hvis besparelserne gennemføres talentfuldt, gør det ikke så meget, at man hæver priserne og skærer lidt hist og her. Det afgørende for den kollektive trafiks markedsandel er det samlede udbud, en god fremkommelighed og høj kvalitet."

Man skal hertil ikke glemme, at den kollektive trafiks markedsandel nok afhænger mere af indkomsten og prisen for at benytte andre transportmidler som f.eks. bil i stedet. En stor takststigning betyder med andre ord ikke nødvendigvis, at en specielt stor mængde passagerer flygter.

Kilde: Berlingske Tidende 03.09.01