Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

HURs 11. udbud igang

Af Thomas de Laine

Den 13. juni annoncerede HUR i bl.a. Politiken, Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Børsen og Frederiksborg Amts Avis. Det er nu, eventuelle tilbudsgivere i 11. udbudsrunde skal søge om at blive prækvalificeret.

Dette er noget nyt. HURs 11. udbud er af typen "udbud efter forhandling", hvor byderne skal prækvalificeres. HUR har allerede anvendt denne udbudsform ved udbuddet af Havnebussen, shuttlebussen i Lufthavnen (linie 38) og den nye servicebuslinie 847 i Glostrup. Det er nok, med andre ord, den fremtidige form i HUR.

Udbuddet omfatter ca. 5 pct. af den samlede kørsel for HUR, dvs. ca. 65 busser svarende til ca. 200.000 årlige vogntimer. Kontrakterne bliver 6-årige med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

Sidste frist for ansøgning om at blive prækvalificeret var 6. juli. Kontraktbegyndelse vil være sommer eller efterår 2002.

Ifølge loven skal den del af HURs buskørsel, der endnu ikke har været i udbud, være udbudt senest 1. juli 2002. Der må med andre være tale om følgende linier, der alle køres af Arriva Danmarks garager i Nordsjælland: 91N, 305, 306, 331, 336, 339, 341, 342, 356, 357, 360, 361, 363, 575P, 600S, 731, 732, 733E, 734, 735 og 736. Denne kørsel omfatter dog kun ca. 55 busser, så hvor de sidste 10 kommer fra, er endnu uvist - det er endnu ikke offentliggjort, hvilke linier udbuddet omfatter.

Genudbud fra 6. og 7. runde udskudt
HUR har endvidere besluttet at udnytte sin option på kontraktforlængelse i de kontrakter fra 6. og 7. udbudsrunde, der står til udløb i 2002. Dette sker af hensyn til ændringerne i forbindelse med åbningen af metroen. Dette betyder, at kontrakten er forlænget på følgende linier:

Arriva Danmark (6. udbudsrunde):
Ca. 20 busser på linie 95N, 150S, 173E, 187, 190 og 354.

Connex Transport Danmark (6. udbudsrunde, overtaget med Combus 1. maj 2001):
Ca. 88 busser på linie 8, 39, 40, 47, 68, 69, 73E, 75E, 100S, 142 og 166.

Connex Transport Danmark (7. udbudsrunde):
Ca. 39 busser på linie 143, 147, 152, 153E, 154E, 156, 157, 158, 159, 161, 165 og 167 samt dertil hørende ture på linierne 151 og 304E.

Partner Bus (7. udbudsrunde):
Al selskabets HT-kørsel, dvs. ca. 21 busser på linie 98N, 218, 219, 220, 221, 222, 226, 227, 229E, 231, 239, 317, 318, 322 og 323.

Stort udbud i 2003
Alt i alt står der nu ganske mange busser til udbud omkring 2003, hvor man evt. vil etablere stambusnettet:

I alt kommer ca. 550 busser ud af alle HURs ca. 1100 busser i udbud i 2003, altså ret præcist halvdelen. Det bliver drabeligt!

Kilder: Annonce i Politiken 13.06.01; http://www.hur.dk/view.asp?id=474, 18.07.01