Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2001

Århus tvinges måske til udlicitering

Af Thomas de Laine

EU barsler med en ny forordning, der skal bekæmpe skjult statsstøtte. Den siger, at kommunal busdrift fremover skal udbydes i licitation. Hidtil har det været sådan, at hvis en kommune selv stod for både at planlægge og udføre busdriften, så var den ikke tvunget til at udlicitere. Det havde betydning for visse kommuner i de tre amter uden amtskommunale trafikselskaber, dvs. Århus, Fyns og Ringkjøbing amter.

Århus og Odense kommuner udfører selv bybusdriften. I Odense har man dog vedtaget, at påbegynde udlicitering af 25 pct. af kørslen fra ca. 2002. I Århus vil man til gengæld fortsat ikke udlicitere. Borgmestrene i de to kommuner vil have trafikminister Jacob Buksti (S) til at forsøge at undgå forordningen, som de mener vil suspendere det kommunale selvstyre. En forordning har umiddelbart lovvirkning i medlemsstaterne, og den vil blive gældende om et års tid.

Buksti afviste i første omgang muligheden for et dansk veto. Afgørelsen tages ved kvalificeret flertal. Trafikministeren mente, at kommunerne bare selv kunne byde med ved licitationen. Her ragede han imidlertid uklar min sine partifæller på Christiansborg og i nogle socialdemokratiske kommuner, heriblandt Århus. Tidligere trafikminister Sonja Mikkelsen (S) har udtænkt et ændringsforslag, som Jacob Buksti går videre til EU-Kommisionen med. Ifølge dette forslag skal kommunerne fortsat selv bestemme, om de vil udlicitere deres busdrift. Men vælger de at lade være, skal de ikke have lov at byde med i andre kommuner eller EU-lande.

Ifølge Politiken d. 3. marts er flere andre lande, bl.a. Frankrig, Tyskland og Belgien, også skeptiske over for tvangsudbud.

Kilder: Politiken 22.02., 02.03. og 03.03.01