Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv1999

Derfor mislykkedes duobusforsøget

Af Thomas de Laine

I en evalueringsrapport om det mislykkede københavnske duobusforsøg anfører Mercedes-Benz AG, der udviklede, fremstillede og leverede de to duobusser, at en ændret linieføring signalerede, at duobusserne "nok ikke var den del af fremtiden - og dermed del af en byplanmæssig vision - som man ønskede i København". Det er PLS Consult, der har lavet rapporten, hvori de skriver, at leverandørerne AEG og Mercedes-Benz opfattede ændringen af duobusliniens planlagte ruteføring som "manglende commitment" hos HT, hvilket så medførte, at de ikke satsede helhjertet på projektet.

Det var HTs oprindelige plan, at duobusforsøget skulle ske på Nørrebrogade. Dette ønskede Københavns Stadsarkitekt Otto Käszner imidlertid ikke, da han mente, at "køreledningerne er og bliver en belastning af det visuelle miljø". Det skulle især være langs med Assistens Kirkegård og på Dronning Louises Bro. HTs udviklingschef Jens Chr. Led har i 1993 oplyst til bladet Bytrafik, at den ruteføring, der valgtes i stedet for Nørrebrogade, d.v.s. til Hans Knudsens Plads, blev valgt, fordi der kunne skabes politisk enighed om den, hvilket der altså ikke kunne for Nørrebrogaderuteføringen - primært af æstetiske grunde. Desuden skulle der være mange lokale rejser med linie 173E (nuværende 150S) på samme strækning, så duobuslinien kunne aflaste her.

Duobusserne havde tekniske problemer lige fra i starten i 1993, og selvom premieren - den såkaldte D-dag - blev udskudt, fungerede de to nye duobusser alligevel ikke mandag den 2. august 1993, da forsøget startede: De kunne godt køre - men kun på diesel! De tekniske problemer fortsatte, og i 1995 besluttede man, at man ikke ville have flere duobusser. Det er temmelig længe siden, de sidst har kørt på el, og i 1998 blev ledningerne pillet ned og trolleystængerne på busserne fjernet.

Kilder: "Byæstetik vandt over duobussen", ugebladet Ingeniøren 22.01.99; Bytrafik, medlemsblad for Sporvejshistorisk Selskab, nr. 4/1993, s. 156-159