Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2020

Stort værk om bus- og jernbanehistorie på gaden

Af Thomas de Laine

Forsiden af del 1 af "Busser og jernbaner i hovedstadsområdet"

Hvornår blev De gule Bussers linje 143 egentlig oprettet? Var det overhovedet dem, der åbnede ruten i sin tid? Hvornår begyndte ruten mellem Roskilde og Skibby at køre, og hvad indgik der i øvrigt i Alex Jensens virksomhed? Har der virkelig kørt en linje 0 i København? Og hele to gange? Et stort nyt værk om bus-, sporvogns- og jernbanelinjerne i Hovedstadsområdet indeholder svarene - og rigtig meget andet.

Værket Busser og jernbaner i hovedstadsområdet udgør 2.000 sider og indeholder især detaljerede kronologiske oversigter over de enkelte linjers historie med oprettelse, forlængelser, afkortninger, omlægninger, garage- og operatørskift og meget andet. Hertil kommer korte portrætter af alle de 64 vognmænd og busselskaber, der siden HT-ordningens indførelse har kørt rutekørsel i området, samt om de enkelte garager.

Oversigterne er suppleret af generelle afsnit om f.eks. linjenummereringen i Hovedstadsområdet, de mange bogstavbuskoncepter indført siden 1970'erne (4 sider!), driftsindskrænkninger under verdenskrig, oliekrise og pandemi samt om udbudsrunderne, der jo har været en afgørende faktor de sidste 30 år. Der er også en udførlig oplistning af det særdeles omfattende kildemateriale, der ligger til grund.

Værket dækker alle buslinjer drevet med motor- og trolleybusser samt i nyere tid batteribusser, mens hestetrukne busruter, dagvogne og postruter med passagerbefordring generelt ikke er omtalt. For sporvogns- og jernbanelinjerne er hele historien siden de første åbninger i 1863 og 1847 med, dog fraregnet godsbaner som f.eks. teglværksbanerne i Nordsjælland. Det hele er ajourført til april 2020. Geografisk er afgrænsningen det gamle HT-område.

Bagmanden til værket har ønsket at være lidt diskret med sin interesse og nævnes derfor ikke ved navn i denne artikel, men han giver sig til kende i forordet og har i øvrigt været medlem af Foreningen Busfronten og Sporvejshistorisk Selskab i en årrække. Han indledte arbejdet med oversigterne i første halvdel af 1980'erne, og midt i 1990'erne har foreløbige og delvise versioner været udgivet på papirform. Det er blandt andet ekstra tid frigjort som følge af Corona-situationen, der har tilladt ham at gøre værket klar til udgivelse. Denne gang er udgivelsen i elektronisk form, hvor de 2.000 sider er udsendt som fire PDF'er, hver svarende til en af værkets hoveddele. Dermed har Busser og jernbaner i hovedstadsområdet også kunnet gøres gratis. Se nederst, hvordan man rekvirerer værket.

På mange måder har Busser og jernbaner i hovedstadsområdet karakter af leksikon: Man kan nemt og hurtigt slå konkrete faktuelle spørgsmål op og f.eks. læse den korte historie om et busselskab, uanset hvilken linje eller vognmand, man er interesseret i. Det er ikke den definitive historie om et selskab som Forenede Rutebiler, som man i stedet finder i de bøger, der er skrevet om mange af disse virksomheder, men omvendt dækker værket også de mange tilfælde, hvor der aldrig er udgivet sådan en bog, som f.eks. De gule Busser i Herstedøster. Og ligesom et leksikon er værket aldrig "færdigt" - historien udvikler sig hele tiden, nye oplysninger vil komme frem, og der vil med usvigelig sikkerhed nu også blive rejst tvivl om forhold, der ikke tidligere var tvivl om.

Fokus er på linjernes, busselskabernes og vognmændenes historie. Der er kun få illustrationer, og materiel er et helt fraværende tema. Farvebilleder viser dog hver enkelt vognmand eller busselskabs egen bemaling og logoer.

Alt i alt er der rigtig mange timers læsning at gå i gang med, men til gengæld er der garanti for at lære noget nyt.