Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2015

Movias 13. udbud: Arriva erobrer 5A tilbage

Af Thomas de Laine

Keolis 8456 som linje 5A på Sølvtorvet 14. maj 2015. Netop denne bus var i efteråret 2007 den første vogn, der gik i drift fra garagen på Avedøre Holme på linjens nuværende kontrakt. Foto: Thomas de Laine.

(Opdateres).

Mandag 8. juni faldt afgørelsen på Movias udbud A13, der alene omfattede kørslen på Danmarks største buslinje, nemlig linje 5A mellem Husum, Nørrebro, Nørreport, Hovedbanegården, Amagerbro, Sundbyvester Plads, Kastrup og Lufthavnen. Udbuddet var ganske specielt, idet man vil omstille linje 5A til at køre efter det såkaldte +Way-koncept, ligesom særligt miljøvenlige ledbusser skal erstatte det nuværende materiel på linjen.

Vinderen blev Arriva, der overtager driften 13. december 2015, og som i øvrigt også kørte linjen fra oprettelsen i oktober 2002 og de første fem år af linjens levetid. I oktober 2007 vandt norske Nettbuss ruten, og det var første gang, dette selskab vandt kørsel i Danmark, efter at man et par år tidligere havde overtaget det lille busselskab Partner Bus i Skibby. Nettbuss gik sidste år sammen med det Keolis-ejede City-Trafik og ejer 25 pct. af busselskabet Keolis Bus Danmark, der således i skrivende stund kører linje 5A.

Linje 5A havde i 2014 20,1 millioner passagerer, hvilket svarer til mere end 9 pct. af trafikselskabets samlede passagertal. Dog er 5A-passagererne næppe dem, der kører længst. I dag har linjen intervaller ned til 3-4 minutter i myldretiderne og har lige siden oprettelsen været betjent med 13,7 m-busser. Arriva skal overtage det nuværende materiel, der tæller 49 Volvo B12BLE-busser med norske Vest-karrosserier leveret i 2007 og enkelte i 2008. Disse busser skal i første omgang køre videre i Arriva-regi, men linjen og driften ændres til +Way-konceptet, når de forskellige anlægsarbejder er gennemført. Dette forventes først at ske i april 2017, hvor de nye busser også skal indsættes. Hvad der herefter vil ske med de til den tid 8½-9½ år gamle busser er vanskeligt at sige.

Indtil april 2017 kører linje 5A altså videre med 45 driftsbusser (de sidste er reserve) og ca. 182.400 årlige køreplantimer. Som +Way-linje var linjen i udbud med 34 driftsbusser som ledbusser og ca. 160.300 årlige køreplantimer. +Way-tracéen skal give mulighed for, at busserne kan komme hurtigere frem, men der er bestemt også tale om en frekvensreduktion, der dog kapacitetsmæssigt modsvares af, at busserne bliver ledbusser. Man må så håbe, at den lavere frekvens ikke medfører for stort et passagerfrafald. Officielt er forventningen, at opgraderingen til +Way vil give 6-9 pct. flere passagerer på hverdage svarende til omkring 1 mio. flere om året.

Anlægsarbejdet, der især omfatter en ombygning af Frederikssundsvej på linjens vestlige del, er i øvrigt netop gået i gang.

Ind- og udstigning ad flere døre
Blandt nyhederne bliver også, at det faste mønster med indstigning foran ved chaufføren og udstigning gennem øvrige døre vil blive forladt, når linje 5A overgår til +Way. I stedet vil der blive mulighed for at stige ind og ud ad flere forskellige døre, og faktisk forventes halvdelen af køretidsbesparelsen at komme fra denne ændring.

Bemærk i øvrigt, at der ikke nødvendigvis bliver tale om fri ind- og udstigning af alle bussernes døre. Rejsekort-læserne sætter deres begrænsninger for, hvad der kan lade sig gøre.

På linje 4A har der de seneste år som forsøg været andre regler for ind- og udstigning. Blandt Movias erfaringer er, at gratistprocenten er højere på linjen, da man ikke længere skal forevise gyldig rejsehjemmel, når man stiger på. Dette kan dog bl.a. modvirkes gennem intensiv billetkontrol, og Movia vil derfor lægge sig på et billetkontrolniveau, der giver en gratistprocent på højst 6 pct. Det er nemlig det niveau, hvor indtægstabet økonomisk opvejes af de driftsmæssige fordele og forventede flere passagerer.

Fortsat salg af kontantbilletter
Det var ligeledes på bordet, om salget af kontantbilletter på linjen skulle stoppe, således at denne tidskrævende aktivitet ikke gjorde bussernes holdetid ved stoppestederne længere end nødvendigt. Movia besluttede dog tilbage i januar at fastholde kontantbilletsalget - dels fordi der stadig er nogen, der er afhængige af at kunne købe billet i bussen, og dels fordi kontantbilletsalget i linje 5A har så beskedent et omfang, at det i praksis ikke sinker busserne.

Stop ved alle stoppesteder
Mere opsigtsvækkende er måske, at Movia inden opgraderingen til +Way vil gennemføre et forsøg på linje 5A med stop ved alle stoppesteder - uanset om nogen skal af eller på. Det konkrete skal aftales med linjens nye entreprenør Arriva, men forsøget forventes gennemført i første halvår 2016 og vil omfatte kørslen i myldretider og dagtimer på strækningen mellem Husum Torv og Sundbyvester Plads.

Ræsonnementet er, at standsning ved alle stoppesteder vil modvirke sammenklumpning af busser, som er et særdeles velkendt fænomen på linje 5A. I stedet kan man måske opnå en mere jævn afstand mellem busserne. Sammenklumpning af busser indebærer bl.a., at kapaciteten udnyttes dårligere, og at der bliver længere ventetid mellem hver klump af busser. Hertil kommer, at en +Way-tracé giver dårligere mulighed for, at busserne kan overhale hinanden.

På forsøgets ulempeside tæller en lidt længere rejsetid, og at passagererne vil reagere negativt på, at bussen skal holde ved stoppested, selvom ingen skal af aller på. Man kan også gøre sig sine tanker om, hvor godt chaufførerne vil overholde en sådan regel, særligt hvis de er forsinkede.

Fast standsning ved alle stoppesteder kendes fra f.eks. S-tog og metro, men også fra BRT-bussystemer visse steder i udlandet.

Kilder: Status for udbud ved Movias bestyrelsesmøde 30.04.15; indstilling vedr. passagerflow og fast stopmønster for linje 5A ved Movias bestyrelsesmøde 30.04.15; pressemeddelelse fra Movia 23.02.15