Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Aftale om Ring 3-letbane på plads

Af Thomas de Laine

Moderne sporvogn i Bremen
Moderne sporvogn fra AEG i Bremen, Tyskland. Foto: Thomas de Laine, 25. november 2008.

Hovedstadsområdet får sin første letbane! Det ligger fast, efter at transportminister Hans Christian Schmidt (V) onsdag 29. juni har indgået en aftale med Region Hovedstaden og de 11 kommuner, linjen skal løbe igennem. Dermed har Danmark hele to letbaner undervejs, idet man også i Århus er i fuld gang med at etablere det, der sandsynligvis bliver landets første letbane.

De i alt 13 parter har mere præcist indgået en samarbejdsaftale, der udstikker rammerne for etablering af letbanen. Linjen skal gå fra Lundtofte ved DTU i nord via Lyngby, Gladsaxe, Herlev, Glostrup og Vallensbæk til Ishøj - på det meste af strækningen på Ring 3. Det er en linje, der er 28 km lang, og som stort set svarer til de nuværende buslinjer 300S og 330E. Dog planlægges en afvigende linjeføring bl.a. i Glostrup, hvor der skal køres til sydsiden af stationen, i Lyngby, hvor der ikke køres ind via Jernbanepladsen, og i Ishøj, hvor linjen føres igennem et boligområde nordøst for stationen i stedet for langs stranden.

For en måned siden blev Regionen og kommunerne Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Vallensbæk, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Høje-Taastrup og Ishøj enige om finansieringen af deres del af projektet, nemlig 2,2 mia. kr. Folketinget havde tidligere givet tilsagn om at støtte projektet med 1,5 mia. kr. Anlægget forventes at beløbe sig til i alt 3,75 mia. kr. med ibrugtagning omkring 2020.

Letbanen forventes at få omkring 65.000 daglige passagerer. Det svarer omtrent til passagertallet for linje 5A i København. Beregninger fra COWI angiver, at letbanen vil generere en by- og erhvervsudvikling langs banen svarende ca. 20.000 nye boliger og ca. 66.000 nye arbejdspladser. For Region Hovedstaden, der bidrager med en halv milliard til letbanen, var dette et vigtigt argument.

En letbane er en moderne sporvogn, der på hovedparten af strækningen kører isoleret fra den øvrige trafik, men stadig i gadeplan. Visse steder på den nye linje, f.eks. i det centrale Lyngby, er det dog nødvendigt at køre i blandet trafik.

Ring 3-letbanen har været på tale i efterhånden mange år, men manglede længe den fornødne økonomiske opbakning fra staten. Med tiden har der bl.a. været diskuteret forskellige linjeføringer, som f.eks. muligheden for føre linjen til Brøndby Strand i stedet for Ishøj, ligesom der har været fremsat ideer om at tunnellægge visse strækninger. Undervejs har også DSB S-tog været på banen med et forslag om en slags S-togsletbane, der kunne integreres med det øvrige S-togsnet, og ideen om en form for "bus rapid transit" har været på banen. Man har også flere gange talt om muligheden for at gennemføre anlægget som et offentligt-privat-partnerskab, hvor en privat virksomhed får opgaven med at anlægge linjen og derefter stå for driften i en årrække. Fordelene ved denne metode er blevet fremhævet som bedre overholdelse af tidsplaner og budgetter, bl.a. fordi entreprenøren ikke får nogen penge, før driften begynder.

Kilder: Pressemeddelelse fra Transportministeret 29.06.11; Ing.dk 30.05.11