Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Århus får sin letbane

Af Thomas de Laine

Moderne sporvogn i Braunschweig
En letbane er en slags moderne sporvogn. Det kan se ud som her i Braunschweig. Foto: Thomas de Laine, juni 2008.

Danmarks første letbane i Århus var med, da alle Folketingets partier, undtagen Enhedslisten, sidst på eftermiddagen indgik forlig om den danske transportpolitik frem til 2020. Der bliver brugt 87 mia. kr. på bane- og vejprojekter. To tredjedele af investeringerne sker i den kollektive trafik.

I Århus-området har man arbejdet på et letbaneprojekt i en årrække, og aftalen sikrer, at det nødvendige statslige bidrag - en halv milliard kroner - kommer. Projektet går i første etape ud på en sammenkobling af Grenå- og Odderbanen med en linjeføring gennem midtbyen som mere traditionel gadesporvogn, men i reserveret areal. Der kan læses meget mere om dette projekt hos Midttrafik.

Midt på dagen var der forlydener om, at også Ring 3-letbanen ville komme med. Sådan blev det altså ikke, men transportminister Lars Barfoed (K) siger i en pressemeddelelse, at man vil undersøge muligheden for en højklasset kollektiv trafikbetjening på Ring 3, og der er i aftalen afsat midler hertil.

Århus-letbanen og Ring 3 får tilsammen to milliarder kr. Dette betyder ikke, som flere netaviser skriver, at undersøgelserne vedrørende Ring 3 løber op i halvanden milliard.

I aftalen indgår flere andre forbedringer af den kollektive trafik. Blandt de store ting kan nævnes den såkaldte "timemodel", som vil gøre det muligt at køre fra København over Odense og Århus til Aalborg med tog på kun én time fra by til by, og det nye signalsystem på Banedanmarks skinner.

Kilde: Pressemeddelelse fra Transportministeriet 29.01.09